Økologi, Fjerkræ, Grise, Kvæg, Planter, Øvrige dyr

Hold din viden ajour på økologi webinarrække

Corona har sat en stopper for større fysiske møder, men det skal ikke forhindre ny faglig viden i at nå ud til økologerne. Du kan nu holde din viden opdateret på gratis webinarer.

Økologisektionen har besluttet at køre en række gratis webinarer for økologiske landmænd i samarbejde med SEGES Økologi Innovation og DLBR Dansk Økologi. Her kan du få den nye og aktuelle viden, du ellers ville have fået på de faglige møder og markvandringer, som nu er aflyst på grund af corona-situationen. Webinarrækken har fået navnet ”Økologi Webinar – faglig inspiration til den økologiske landmand”.

Økologi webinar

Se eller gense afholdte økologi webinarer

 • Nye regler for ikke-økologisk husdyrgødning – hvilken betydning har det for mig?

  Oplægsholdere: Sven Hermansen og Birgit Ingvorsen, SEGES Økologi Innovation

  Indhold: Konsekvenserne af de nye brancheanbefalinger for økologiske kreaturer og grise gennemgås på webinaret, og vi giver bud på, hvordan du kan arbejde med gødningstildelingen i de nye rammer.

  Økologiske landmænd vil fra efteråret 2022 opleve nye skærpede lofter for anvendelse af ikke-økologisk husdyrgødning. På webinaret her kan du høre nærmere om reglerne og få gode råd til bl.a. prioritering af gødning i sædskiftet.

  Emner som tages op på webinaret:

  • Værktøj til prioritering af gødning i sædskiftet
  • Sædskifter, gødningsniveauer og gødningstyper, der samler de nye regler
  • Ind/udfasningsmodellen, som netop er vedtaget og gælder fra gødningsåret 2022/2023
  • Reglerne for ikke-økologisk gødning og de nye krav til dokumentation af behov fra 1. januar 2022 – som endnu ikke er fastlagt

  Få succes med at få gode og kraftige efterafgrøder

  Oplægsholdere: Erik Kristensen, Økologi Rådgivning Danmark og Lars Egelund Olsen, SEGES Økologi Innovation

  Indhold: Efterafgrøder har stor betydning for den samlede økologiske produktion.

  Vellykkede efterafgrøder giver både:

  • en effektiv konkurrence til ukrudt
  • opsamler og holder på næringsstofferne til den kommende afgrøde
  • bidrager til mere biodiversitet
  • giver mere liv i jorden og en bedre jordstruktur 

  Den forbedrede jordfrugtbarhed er med til at danne grundlaget for en mere sikker etablering af den kommende afgrøde. 

  Der er derfor mange gode grunde til at prioritere efterafgrøder i de økologiske marker, men desværre lever væksten og biomassen af efterafgrøderne ofte ikke op til forventningen. Derfor bliver effekten heller ikke den tilsigtede. 

  På webinaret her forklarer Lars og Erik på baggrund af erfaringer og forsøg, hvad der skal til for at få efterafgrøderne til at lykkes.

 • Hvad er status i din øko-vinterraps

  Oplægsholdere: Sven Hermansen og Lars Egelund Olsen, SEGES 

  Indhold: På webinaret forklarer Sven Hermansen, SEGES Økologi, hvordan dine registreringer (plantetal, stængeltykkelse osv.) kan indtastes i et skema, som giver en samlet vurdering af marken. Du bliver også opdateret på de generelle og aktuelle udfordringer med økologisk rapsdyrkning. Vi kommer både omkring markedssituationen, og nyheder fra de forsøg som SEGES Økologi Innovation arbejder med lige nu.

  FarmTracking for økologer

  Oplægsholdere: Patrick Domino og Carl Aggerbo, SEGES

  Indhold: FarmTracking er et enkelt registreringsprogram, der giver dig overblikket over dine behandlinger i marken. Og det er ikke mindst relevant for økologer, da programmet fungerer perfekt som en økologisk logbog.

  Efter webinaret ved du bl.a., hvordan du:

  • Kommer i gang med FarmTracking 
  • Laver registreringer i dyrkningsjournal
  • Registrerer behandlinger

  Hamp og hampedyrkning

  Oplægsholder: Lars Egelund Olsen, SEGES Økologi Innovation
  Indhold: Hamp er en multifunktionel afgrøde, hvor både stængler, blade og frø kan finde anvendelse mange steder bl.a. til byggematerialer, tekstiler, hampeolier, protein, medicin og kosmetik.  

  På webinaret gennemgår Lars Egelund Olsen de vigtigste opmærksomhedspunkter både vedrørende etablering og dyrkning, men også forhold vedrørende høst, tørring og den efterfølgende håndtering.

  Dyrkningsvejledning - økologisk industrihamp til frø

  Følg med i de økologiske Landsforsøg

  Oplægsholder: Inger Bertelsen, SEGES Økologi Innovation

  Indhold: Der er fuld gang i årets forsøgsarbejde. Det kan du høre meget mere om i webinaret her, hvor du også har mulighed for at høre mere om, hvad det er vi undersøger i årets forsøg, og hvad du vil kunne bruge den viden til.

  Lige nu har vi ikke mulighed for at invitere på markvandring pga. Corona, så på webinaret fortæller Inger om, hvilke andre muligheder du har for at følge med i forsøgene i løbet af vækstsæsonen.

  Sådan øger du jordens frugtbarhed

  Oplægsholdere: Michael Tersbøl, ØkologiRådgivning Danmark Tove Mariegaard Pedersen, SEGES Økologi Innovation

  Indhold: Jordfrugtbarhed er et bredt emne, og det kan være svært at gennemskue, hvilke indsatser der skal til for opnå en øget frugtbarhed. På webinaret hjælper Michael Tersbøl dig på vej. Han forklarer dig, hvad det er allervigtigst at vide om jordfrugtbarhed, og han fortæller, hvad du kan gøre for at øge jordfrugtbarheden på din jord. Samtidig viser han et par konkrete eksempler på, hvordan du selv vurderer jordfrugtbarheden på udvalgte parametre. Endelig gennemgår han kort, hvordan du kan få en samlet vurdering af jordfrugtbarheden og en strategi for at øge jordfrugtbarheden på bedriften.

  Få hjælp til den nye økologiske frødatabase OrganicXseeds

  Oplægsholdere: Margit Kjeldsen og Troels Battrup Andersen

  Indhold: Det er altid svært, når man skal vænne sig til et nyt it-program, og måske er du lige som mange andre økologiske landmænd stødt på ting, som du ikke selv kunne gennemskue, i forbindelse med dit login, en ansøgning om dispensation eller noget helt tredje på OrganicXseeds.

  Derfor har vi inviteret Inge Margit Kjeldsen og Troels Battrup Andersen fra Landbrugsstyrelsen til at gennemgå, hvordan du opretter dit eget login, laver dispensationsansøgninger, får gemt den rette dokumentation og meget mere. I løbet af webinaret har du mulighed for at stille spørgsmål, og få afklaring på lige præcis de ting, som betyder noget for dig.

  På OrganicXseeds kan du orientere dig om det aktuelle udbud af økologiske frø. Hvis du har behov for at anvende ikke-økologisk frø, er det også herfra du kan sende en dispensationsansøgning. 

  Fordele og ulemper ved økologisk vårsæd sået om efteråret

  Oplægsholdere: Lars Egelund Olsen og Tove Mariegaard Pedersen fra SEGES Økologi Innovation

  Indhold: Vårsæd sået om efteråret er en helt ny dyrkningsmetode. Konventionelle forsøg har vist, at det kan være forbundet med en række fordele.

  Gode råd til økologiske frugtavlere

  Mange mennesker tror, at frugttræer bare skal plantes, og så venter man nogle år, indtil frugten pludselig vælter frem. Det billede vil nok ændre sig ved at læse den nye dyrkningsvejledning på 64 sider, hvoraf kun et par sider omhandler selve plukningen. Det viser tydeligt, at frugttræer ikke bare passer sig selv, men kræver en masse arbejde og god planlægning, inden du kan høste frugten.

  I dette webinar vil Maren Korsgaard fra Økologisk VKST gennemgå, hvordan man dyrker økologiske æbler og pærer i praksis – både for intensive og ekstensive plantager. Så hvis du overvejer at starter økologisk frugtavl eller allerede er godt i gang, så er dette webinar lige noget for dig.

  Se også: Dyrkningsvejledning for økologiske æbler og pærer

  Økologernes fremtidige gødninger

  Bliv klædt på til fremtiden med viden om, hvorfra økologernes gødning skal komme. På webinaret hører du mere om indsatsen med at skaffe flere, nye næringsstoffer til den økologiske produktion.

  Det er en udfordring at skaffe næringsstoffer nok i økologisk planteavl, og i fremtiden bliver den udfordring skærpet i takt med, at brugen af konventionel husdyrgødning begrænses.

  Webinaret indeholder nyt om brug af rest- og affaldsprodukter fra byerne og fra andre fødevareproduktioner. Ligeledes berettes om arbejdet med at få mere effektiv gødning fra biogasanlæg, så udbytterne stiger og klimabelastningen falder.

  Se også øko-gødningsbørsen

 • Ukrudtsbekæmpelse i foråret

  Oplægsholdere: Malene Theilgaard og Lars Egelund Olsen, SEGES Økologi Innovation 

  Indhold: Rettidig ukrudtsbekæmpelse i foråret er vigtig for at opnå succes med bekæmpelsen. Webinaret indeholder en praktisk tilgang til, hvordan blindharvning, ukrudtsharvning og radrensning kan bruges som supplement i ukrudtskontrollen.  

  Oplægsholderne gennemgår metoderne med fokus på ukrudtsarter og afgrøder samt en generel strategi med sædskifte, afgrødeetablering og udsædsmængde som den primære del af bekæmpelsen.

  Læs også: Vejledning i ukrudtsharvning og radrensning

  Økologiske sukkerroer – fra håndlugning til robotteknologi

  Oplægsholdere: Casper Laursen, SEGES Økologi Innovation, Darran A. Thomsen, Økologisk VKST og Ninna R. Boesen, Økologisk VKST

  Indhold: Økologisk sukker fra danske sukkerroer. Det lyder såre simpelt, men afgrøden er utrolig vanskelig pga. sukkerroers følsomhed overfor ukrudt. Derfor bør økologiske sukkerroedyrkere overveje alle tænkelige værktøjer i værktøjskassen. Det inkluderer både håndlugning og robotteknologi.

  På webinaret gennemgår førende økologikonsulenter på området de 3 overordnede strategier for ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer, og der stilles skarpt på, hvad der skal til, for at man får succes med afgrøden. Overvejer du sukkerroer, eller har du interesse for renholdelse af højværdiafgrøder generelt, så er dette webinar noget for dig.

  Vælg den rigtige strategi til bekæmpelse af rodukrudt

  Oplægsholdere: Peter Mejnertsen, velas og Lars Egelund Olsen, SEGES Økologi

  Indhold: Et fælles træk for al bekæmpelse af rodukrudt er, at jo tidligere jordbehandlingen startes om sommeren, des større er chancen for succes. Hvilken strategi du skal vælge, afhænger af, hvilken art af rodukrudt der er tale om, og om der eventuelt er tale om en blandet bestand.

  På webinaret fortæller Peter Mejnertsen fra velas, om hvilke strategier der er mest effektive i forhold til de enkelte ukrudtsarter.

 • Hjemmeavlede proteinkilder til økologiske malkekøer

  Oplægsholder: Martin Øvli Kristensen, SEGES Økologi Innovation og Kirstine Flintholm Jørgensen, Økologirådgiver, Velas

  Indhold: En stor del af proteinforsyningen til økologiske malkekøer dækkes af importeret sojakage.

  Netop nu er der en brist i leverancen af økosojakager fra Kina grundet Covid-19. Dette løses blandt andet ved at øge importen andre udenlandske proteinkilder. Hvilke muligheder er der for at øge andelen af lokalproduceret økoprotein på kort og på længere sigt?

  Sådan styrer du din afgræsning

  Oplægsholder:Hans Lund, økologirådgiver hos ØkologiRådgivning, Danmark

  Indhold: Styring af afgræsningen gennem sæsonen er en kunst. Græsset varierer i kvalitet og mængde hen over sæsonen, og derfor skal afgræsningen ofte justeres.

  På webinaret giver Hans Lund et bud på de værktøjer, der kan være relevante i forbindelse med styring af afgræsningen, og forklarer hvad du skal være særlig opmærksomhed under afgræsningen. Formålet med styringen er at begrænse et fald i produktionen og undgå sundhedsmæssige udfordringer.

  Afskallet havre til økologiske husdyr

  Oplægsholdere: Martin Øvli Kristensen, SEGES Økologi Innovation Jette Søholm Petersen, SEGES Økologi Innovation Tove Serup, SEGES Økologi Innovation

  Indhold: Havre fungerer godt i et økologisk sædskifte, men har ikke været brugt i store mængder som foder, da den store skalandel betyder en lavere foderværdi sammenlignet med andre kornarter. Afskalning øger imidlertid havrens foderværdi, og gør havre mere interessant som fodermiddel til økologiske husdyr. På webinaret fortæller SEGES økologikonsulenter om foderværdien af afskallet havre til fjerkræ, grise og køer. Der bliver vist resultater fra nye forsøg, og konsulenterne fortæller om de muligheder som afskallet havre giver i produktionen, samt hvilke problematikker man skal være opmærksom på.

  Kæl for din græsmark inden vinteren

  Oplægsholdere: Torben Spanggaard Frandsen,SEGES og Carsten Markussen fra ØkologiRådgivning Danmark

  Indhold: Hvis du sørger for en korrekt vinterklargøring af dine græsmarker, så øger du chancen for en god overvintring, og dermed et højt udbytte og en høj foderværdi i den efterfølgende vækstsæson. Det kan derfor godt betale sig at kæle lidt ekstra for græsmarkerne her i efteråret.

 • Hjælp biodiversiteten på vej med Naturtjek

  Oplægsholdere: Andrea Oddershede, SEGES Økologi

  Indhold: Der er et meget stort naturpotentiale på de arealer, der ejes af landmænd. Små og store naturskatte ligger strøet ud over landet, det er dem vi skal passe på og bygge videre på, når vi tilgodeser naturen.
  I webinaret besøger vi landmændenes natur, og kigger f.eks. nærmere på, hvordan man spotter et areal med høj biodiversitetsværdi.
  Naturtjek er biodiversitetsrådgivning til landmænd, som gør en seriøs forskel for naturen.

  Bliv opdateret om det græsproteinfoder

  Oplægsholdere: Erik Fog og Jette Søholm Petersen

  Indhold: Hvis du gerne vil vide mere om græsprotein, fremstillingsmåden, anvendelse og muligheder så se dette webinar.
  Danmarks 1. kommercielle anlæg til fremstilling af græsprotein er etableret, så foder med græsprotein forventes klar dette efterår.
  SEGES har deltaget i en række udviklingsprojekter, der har ført frem til, at det første kommercielle græsproteinanlæg nu er kommet i gang på Ausumgaard ved Struer.

  Sådan reducerer du klimabelastningen fra din øko-malkekvægsbedrift

  Oplægsholdere: Martin Øvli Kristensen og Frank Oudshoorn, SEGES 

  Indhold: I webinaret her, kan du høre om, hvordan management tiltag i stalden, ændringer i foderrationens sammensætning og teknologier i gylletanken kan være med til at reducere udledningen af klimagasser. For markdriften vil der være fokus på kulstofbinding og hvordan lattergasudledningen påvirkes af gødningshåndteringen og nedpløjningen af græs og efterafgrøder.

Foreslå emner

SEGES Økologi Innovation står sammen med DLBR Dansk Økologi for at tilrettelægge det faglige indhold og vælger emner ud fra kriterier som aktualitet og væsentlighed samt ønsket om at formidle den nyeste faglige viden.

Både rådgivere og landmænd er meget velkomne til at komme med emneforslag via facebooksiden SEGES Økologi.

Emneord

Støttet af