Køer i stald

Kvæg

Angus er et godt alternativ ved krydsning af malkekvæg

Anguskrydsninger giver færre kælvningsproblemer, 1 pct. lavere kodødelighed end renracede Holstein kælvninger og en bedre slagteafregning.

Resultater fra fem slagtekalvebesætninger viser en fornuftig produktionsøkonomi ved at anvende Angus i stedet for renracede Holstein tyrekalve.

Angus-krydsningers betydning for slagtekalveproducenten

Når man udskifter Holstein tyrekalve med Anguskrydsninger (50 pct. tyre og 50 pct. kvier), viser en analyse af data fra de fem besætninger:

  • 8 pct. højere godkendelse til Dansk Kalv
  • Samme bruttotilvækst pr. dag 
  • 20 gram højere nettotilvækst pr. dag 
  • 2 -2½ formklasser højere klassificeringen og dermed en højere afregningspris på slagteriet.

Desuden viser tidligere analyser, at dødeligheden i opdrætsperioden hos Angus krydsningerne er 0-1 pct. højere end hos Holstein tyre. 

For slagtekalveproducenten har Anguskrydsninger samlet set bedre produktionsegenskaber og dermed et større økonomisk potentiale end Holstein tyrekalve i opfedningsperioden.

Angus-krydsningers betydning for mælkeproducenten

Når du udskifter Holstein tyrekalve med Anguskrydsninger (50 pct. tyre og 50 pct. kvier), viser tidligere analyser, at du får:

  • 1,5 pct. flere levendefødte kalve hos ældre køer. Angus viser det klart bedste resultat blandt kødkvægsracerne
  • Kalve, der vejer det samme eller er tungere ved salg til slagtekalveproducenten
  • Næsten 1 pct. lavere kodødelighed, end ved renracede kælvninger. Angus er klart bedst blandt kødkvægsracerne og svagt bedre end renracede kælvninger for Holstein.

For mælkeproducenten giver Anguskrydsninger således færre problemer omkring kælvning end Holstein tyrekalve og indbringer en højere salgspris, fordi de har bedre produktionsegenskaber for slagtekalveproducenten.

Anguskrydsninger giver en større kage at dele

Ovenstående har selvfølgelig betydning for produktionsøkonomien. Data fra de fem slagtekalvebesætninger viser, at Anguskrydsninger har en merværdi i opdrætsperioden på omkring 600 kr. for en krydsningstyr og 100 kr. mere for en krydsningskvie i forhold til en Holstein tyr. 

Oven i denne merværdi, som kommer til udtryk hos slagtekalveproducenten, kommer værdien af færre dødfødte kalve og lavere kodødelighed, som kommer til udtryk hos mælkeproducenten. Angus er derfor særlig egnet for de mælkeproducenter, som ikke tidligere har været interesseret i at anvende kødkvæg. 

SEGES har udviklet et afregningsmodul i DMS, som giver mælke- og slagtekalveproducenter en objektiv og fair afregning. Som udgangspunkt deles merværdien ligeligt mellem parterne. 

Vil du vide mere?