Økonomi og ledelse

Opdatering af Farmtal Online

Normalvis ajourføres bagudrettede priser på månedsbasis, mens prognosepriser
ajourføres i 1. og 3. kvartal, og tekniske data i budgetkalkulerne opdateres en gang årligt i 3. kvartal.