Oprettet: 29-06-2018

Sandvasker gør gyllen egnet til biogasanlæg

For at kunne genbruge sandet og for at kunne levere gylle til biogasanlæg har mælkeproducent Torben Pedersen investeret i en sandvasker. Det er der god økonomi i.


Med en sandvasker kan 93 pct. af sandet genbruges. Foto: Stjernholm

Hos mælkeproducent og formand for leverandørforeningen til Brørup-Holsted Biogas Torben Pedersen har sand i køernes sengebåse en høj prioritering af hensyn til dyrevelfærden. Sand i sengebåsene skridsikrer gulvet og giver køerne et komfortabelt hvilested. For at kunne genbruge sandet – og for overhovedet at kunne levere gylle til biogasanlægget har Torben investeret i en sandvasker. Returgyllen fra sandvaskeren bliver inden overpumpning til lagerbeholderen sendt igennem en separator og delt i en tynd og en tyk fraktion (fiberagtig). Den tynde fraktion bruges til at fortynde gyllen, som kommer fra stalden, hvilket giver en høj effektivitet på sandvaskeren. Den tykkere fraktion sendes til afgasning på biogasanlægget. Denne separering betyder, at den del, der sendes til biogasanlæg, har en relativ høj andel af VS (organisk tørstof). Alt i alt er der god økonomi i processen, fordi den høje andel af organisk tørstof til biogasanlægget sammenholdt med, at ca. 93 pct. af sandet kan genbruges, giver et positivt afkast. Men det forudsætter, at der optimeres på den organiske tørstofdel, hvilket er separatorens fortjeneste. Torbens sandvasker er en Opicon – Stjernholm type SR2500 med fire snegle fra det danske firma Stjernholm. Ud over anlægget fra Stjernholm findes der på det danske marked MavaSol, som er et hollandsk produkt.

Tørstofkrav fra biogasanlæg

Sand i sengebåsene er nemlig en udfordring, når gyllen skal sendes til biogasanlæg. Det fortæller Hans Henrik Dahl Andersen, som er direktør ved Brørup-Holsted Biogas A.m.b.a. Her har man derfor lagt en klar strategi for modtagelse af gylle med sand.

”Vi har krav om, at gyllen skal leveres med 80 pct. VS (organisk tørstof), og vi stopper afhentningen, hvis den kommer under 70 pct. Vi vil ikke løbe nogen risiko – vi skal tænke på anlæggets økonomi,” forklarer han.

Udfordringen for anlægget ligger i, at sandet medvirker til et stort slid på biogasanlæggets varmevekslere, pumper, tanke og køretøjer. Desuden reducerer det anlæggets kapacitet, fordi sandet ophobes i tankene og trin for trin reducerer tankenes volumen.

Fordele ved sand frem for madrasser

  • 40 % færre halte køer
  • Haseskader reduceret fra 29,4 % til 4,1 %
  • 7,7 % højere ydelse
  • 27 % færre yverbetændelser
  • 20 % lavere celletal
  • 14 % lavere udskiftning

Kilde: Amerikanske undersøgelser: Brotzman & Cook, 2013; Cook, 2011; Cook et al., 2004; Cook, 2003

 

 Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 13, 2018.

 

Sidst bekræftet: 29-06-2018 Oprettet: 29-06-2018 Revideret: 29-06-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Specialkonsulent

Morten Lindgaard Jensen

HusdyrInnovation Svin


Af samme forfatter

Succes med behandling af digital dermatitis
En række punkter er fælles for besætninger, der har succes med at håndtere digital dermatitis. Få dem her og gør dem succes...
02.11.18
Er kostaldens vandforsyning tilstrækkelig?
Kostaldens vandforsyning skal kunne levere mindst 20 liter pr. minut for at imødegå både køernes drikkevandsbehov og vand t...
07.09.18
Sørg for at handle hurtigt ved nedbrud på gylleomrøreren
Stillestående gylle udvikler svovlbrinte i livsfarlige koncentrationer. Derfor er det vigtigt at have sikkerhedsrutinerne f...
18.10.17
Virkningen af ny husdyrregulering for kvæg
Ny husdyrregulering tager udgangspunkt i, at ammoniakemission og lugt er relateret til det areal der gødes på, og ikke dyre...
12.09.17
Vidensyntese om malkekvægbedrifternes mulighed for at reducere ammoniakbelastningen
Ny rapport fra SEGES belyser muligheder og økonomi i ammoniakreduktion fra malkekvægsbesætninger.
24.01.17

Læs også