KvægInfo - 2371

Oprettet: 02-10-2013

Nyt ventilationskoncept kan forbedre luftkvaliteten i kvægstalden

Ventilation på opsamlingspladsen køler køerne efter hensigten. Men luften er recirkuleret staldluft, der indeholder ammoniak og mikroorganismer. Nyt amerikansk ventilationskoncept med overtryk henter ren luft ind udefra.


Amerikanske overtryksventilationsanlæg bringer frisk luft ind over køerne via rør eller kanalformede ”poser”. Klik på billedet og få det vist i stor størrelse.

Amerikanske forskere har udviklet et nyt koncept til ventilation af kalvestalde (KvægInfo 2370 ’Bedre luftkvalitet kan sænke kalvedødeligheden’). Resultaterne har været så gode, at amerikanerne er gået videre med også at udvikle konceptet til bl.a. opsamlingspladser og malkestalde.

Mange mælkeproducenter herhjemme har gennem en årrække fået opsat ventilatorer og eventuelt sprinklere eller vandforstøvere på opsamlingspladsen. Opsamlingspladsen er i mange besætninger det sted, hvor køerne presses tættest sammen. Her kan temperaturen og luftfugtigheden ind i mellem blive næsten ulidelig i sommermånederne. Det er en oplagt stressfaktor for køerne, og ventilatorerne skaber ofte en rimelig køling af dyrene. Men den luft der cirkulerer, er den samme staldluft som indeholder ammoniak og mikroorganismer. 

Ren kølende luft udefra til opsamlingspladsen
En række besætninger i staten Wisconsin har fået opsat såkaldte overtryksventilationsanlæg, hvor frisk luft udefra bringes ind over køerne via rør eller kanalformede ”poser”.

Når ventilationsanlæggene anvendes i kalvestalde er det helt essentielt, at luften udskiftes uden at kalvene udsættes for træk. På opsamlingspladsen er det derimod hensigtsmæssigt at skabe luftstrømme, så køerne afkøles. Derfor konstrueres systemerne til opsamlingspladsen typisk med langt større ventilationshuller end anlæggene til kalvestalden.

En gruppe rådgivere fra Videncentret for Landbrug har været i Wisconsin og se på anlæggene og kan konstatere, at de skaber en rigtig effektiv køling, der fremmer køernes lyst til at gå til malkestalden. 

Videreudvikles til klimaforbedring af ældre staldanlæg
Amerikanerne eksperimenterer nu med nye anvendelsesmuligheder. Det ser ud til, at korrekt designede ventilationsanlæg vil kunne bidrage til et langt bedre staldmiljø i mange stalde. Specielt i ældre lavloftede stalde og blinde staldender vil anlæggene kunne forbedre staldklimaet væsentligt. Det kan betyde, at staldanlæg som ellers er utidssvarende, måske kan blive mere funktionelle og anvendelige. Det vil i nogle besætninger kunne give markante fordele.

 

 

Sidst bekræftet: 18-09-2018 Oprettet: 02-10-2013 Revideret: 02-10-2013

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Henrik Læssøe Martin

Sundhed, velfærd og reproduktion, Kvæg


Inger Dalgaard

Anne Marcher Holm

Morten Lindgaard Jensen

Af samme forfatter

Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
10.02.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
10.02.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
10.02.20
Væske er vigtigst når kalven får diarré
Diarré hos kalve er alvorligt og kan føre til forhøjet kalvedødelighed. Det er dog sjældent infektionen, men derimod væskem...
05.12.19
Kalvens tarm er en vigtig del af immunsystemet
Bakterierne i tarmen indgår i et vigtigt og kompliceret samspil med kalven, og sandsynligvis udgør tarmen den vigtigste del...
03.12.19