Oprettet: 27-11-2015

Høj bagkant kræver at inventaret hæves

Husk køernes lægge- og rejse sig adfærd, når bagkanten på sengebåsene forhøjes.

I mange stalde bliver bagkanten forhøjet på sengebåsene for at omdanne dem til kummer med sand eller andet løst materiale. Desværre risikerer det i bedste fald at være spildt arbejde, i værste fald at påvirke køerne negativt, hvis ikke inventaret samtidig hæves tilsvarende. Det gør bygningskonsulent Inger Dalgaard, SEGES Kvæg opmærksom på.

”Køerne kan ikke komme til at udføre naturlig lægge- og rejse sig adfærd i de nye båse, hvis inventaret ikke hæves. Så den investering, man gjorde for at øge køernes liggetid, kan nogen steder have begrænset effekt, fordi inventaret er kommet til at sidde så lavt, at køerne har vanskeligt ved at lægge og rejse sig, fordi de mangler plads.

Det er især vigtigt at hæve nakkebommen. I følge Danske Anbefalinger skal den sidde 175 cm fra bagkanten og 120 cm over lejet. Brystbommen skal være 10 cm over lejet og 180 cm fra bagkanten.

”Sengebøjler har jo mange faconer, og det er vigtigt, at bøjlen hverken sidder for lavt eller for højt,” siger Inger Dalgaard.

Hun gør opmærksom på, at bøjlens nederste rør bør være 20-38 cm over lejet. Mindst 20 cm for at undgå, at et ben kan komme i klemme og maksimalt 35-38 cm for at undgå, at køerne får trykninger på ribbenene og ligger på skrå i sengene.

”Det bedste er faktisk at grave kummen ud, så slipper du for at hæve inventaret, fordi lejets højde er uændret,” konkluderer Inger Dalgaard.

Sand, sand og mere jævnt sand
For at sand i sengebåsene skal medføre den ønskede positive effekt på liggetiden, er det vigtigt, at ’rede’ sandsengene godt og rigtigt. En canadisk undersøgelse viser, at køerne lå længst tid i fyldte senge, og at liggetiden faldt proportionalt med, at sengene blev ’udhulet’.

Det optimale er, at sandet er på niveau med bagkanten eller fem cm over. Den canadiske undersøgelse fandt, at når sandet var seks cm under bagkanten på det dybeste sted i sengen, lå køerne 1,15 timer kortere end i senge med jævnt sand, og var sandet 14 cm under bagkanten, var liggetiden reduceret med 2,30 timer pr. døgn. Det antyder, at for hver 1 cm sandet er under bagkanten, på det dybeste sted, ligger køerne 11 minutter mindre.

”Det kan derfor godt betale sig at bruge tid på at jævne sengene og sørge for, at de er fyldt op,” påpeger Inger Dalgaard.

Læs også:

Hierarki stjæler liggetid fra førstekalvskøerne

Halte køer har godt af aflastningsboks

Undersøger effekt af ombyggede senge


Artiklen har været bragt i kvægNYT nr. 22, 2015

 

 

 

Sidst bekræftet: 11-11-2019 Oprettet: 27-11-2015 Revideret: 27-11-2015

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Du skal kende din fremstillingspris på grovfoder
Du skylder dig selv at udnytte de muligheder, der er i at komme tættere på økonomien i din grovfoderproduktion, mener Chris...
24.01.20
Kvægnyt nr. 2 - 2020
Læs bl.a. om: SEGES rykker ud til kvægbesætninger med salmonella; Du skal kende din fremstillingspris på grovfoder; Sådan k...
24.01.20
24.-25.02.2020: Kvægkongres 2020
Kom med til kvægbranchens største faglige begivenhed den 24.-25. februar 2020
15.01.20
Kvægnyt nr. 23 - 2019
Læs om: Sådan kan du hente store besparelser i malkestalden; Brug af kønssorteret sæd er en fordel ved forlænget laktation;...
13.12.19