Oprettet: 02-11-2018

Beskyt inventarstolper mod tæring med coating

Galvanisk tæring af inventarstolper i nye stalde er en konsekvens af effektiv potentialudligning. Løsningen er at isolere stolperne med en coating af fx ensilagetape.


Coating af stolperne kan gøres med krympeplast, ensilagetape eller påsmøring af et bitumenprodukt og bør være en del af leverancen fra inventarfirmaerne. Foto: SEGES

Flere landmænd har oplevet, at deres inventarstolper i en helt ny stald efter meget kort tid næsten er tæret igennem. Stolper, der kun har stået i stalden under to år og i nogle tilfælde kun få måneder. Fænomenet kaldes galvanisk tæring og er en konsekvens af potentialudligningen af vore stalde, hvor der er lovkrav om, at alle ledende dele og alt metal skal forbindes og ledes til den samme jording for at beskytte dyrene mod krybestrøm. Tæringen skyldes således ikke, at det inventar, der sælges i dag, er ringere end tidligere, men at vi er blevet mere omhyggelige med potentialudligning.

Opstår i kombination med fugt

Det er især stolper, der står udsat, det går ud over. Stolper i dybstrøelsesbokse, stolper til sengebåse med kummer og stolper ved foderbordet, hvor der typisk også er monteret en vandkop på. Disse stolper har langt større risiko for tæring end stolper, der står tørt. Når stolper står i et vådt og fugtigt miljø, måske kombineret med dybstrøelse eller vådt sand, kan der opstå det, man kalder et ‘gylle-batteri’, hvor fugten fungerer som en elektrolyt og stolperne som anoder, så der kan generes en svag strøm på nogle få millivolt. Ikke noget, der generer dyrene, men alligevel nok til, at de stolper, der står mest udsat, udsættes for en kraftig tæring.

Beskyt stolperne

Løsningen er at beskytte stolperne med en coating, så der ikke kan opstå elektrisk spænding på grund af fugt og direkte kontakt med gødning på stolpen – altså en elektrisk isolator. Stolpens galvanisering beskytter normalt jernet mod almindelig tæring og rustangrab, men er selv meget modtagelig overfor en galvanisk tæring. Stolperne skal typisk beskyttes i overgangen til betonen, hvor stolpen er støbt ned og så langt op, som der er påvirkning fra fugt eller gødning. Det kan gøres med krympeplast, ensilagetape eller påsmøring af et bitumenprodukt og bør være en del af leverancen fra inventarfirmaerne.

I Tyskland og Holland har coatning af inventarstolper de sidste mange år været standard, hvilket det også bør være i Danmark, så der fremover ikke nedstøbes inventarstolper, der ikke er coatede.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 20, 2018

Sidst bekræftet: 18-10-2019 Oprettet: 02-11-2018 Revideret: 02-11-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Helge Kromann

Af samme forfatter

Det er forår – så hold ekstra øje med kimtallet
Forår er ofte lig med stigning i kimtallet. Hvis du ikke vil med på den vogn, så tjek bl.a. vaskeautomat, varmtvandsforsyni...
17.04.20
Viden om kim og kimtal
Hvad er kim, hvad fortæller kimtallet, hvilken indflydelse har det på mælken og hvordan nedbringes et forhøjet kimtal. Få s...
10.04.20
Fact sheet - Steps to achieving a successful milking
A successful milking requires proper preparation of the cow. Follow the steps below to achieve careful and fast milking.
27.02.20
Milking routines in dairy herds - best practice
Optimal milking routines are crucial for both good udder health and good milk quality. Read about how to achieve best pract...
18.12.19
Lav dynamiske enkeltbokse i kælvningsafdelingen
Flytbare enkeltbokse i den fælles kælvningsboks gør det nemmere at opfylde koens naturlige behov omkring kælvning. Det er ...
29.11.19