Feedback Form

  

Oprettet: 05-10-2018

Arla skærper krav om tilkørselsforhold for tankbilerne

Fremover vil placering af en ny udendørs silotank foran det eksisterende mælkerum ikke blive godkendt, hvis det forringer tilkørselsforholdene.


Eksempel på udendørs silotank med integreret afhentningsrum.

Som bekendt er det Arlas langsigtede mål, at tankvognen skal kunne køre direkte frem til mælkerummet og derfra igen uden at skulle bakke. Det er derfor et krav ved opstilling af nye tanke. Der har dog hidtil været en stiltiende accept af let forringede tilkørselsforhold, hvis årsagen var udskiftning af en indendørs liggende tank med en ny udendørs silotank, der mange steder placeres foran det eksisterende mælkerum med udløbsrøret ført ind i rummet, så der ikke skal ændres på de øvrige installationer. Den går desværre ikke længere med Arlas nye skærpede krav. Fremover må tilkørselsforholdene under ingen omstændigheder forringes ved placering af en ny tank, og en sådan placering vil ikke blive godkendt.

Løsningen vil derfor være enten at få den nye tank leveret med et integreret afhentningsrum – eller at der bygges en karnap på mælkerummet. Det er selvfølgelig med til at gøre en udskiftning af tanken dyrere. Men der vil også være nogle fordele i form af et kortere udløbsrør på tanken, som er nemmere at holde rent, og der vil heller ikke være noget krav om køling på et kort udløbsrør. Samtidig bliver der et mere direkte træk på tankvognens sugeslange og dermed en større suge-hastighed ved afhentning af mælk.

Mælkerum udført med karnap til sikring af optimale tilkørselsforhold for tankvognen.

Du finder de tekniske krav på www.maelkekvalitet.dk punktet teknik på gården

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 18, 2018.

Sidst bekræftet: 05-10-2018 Oprettet: 05-10-2018 Revideret: 05-10-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Specialkonsulent

Helge Kromann

Veterinær & Kvalitetsforhold, Mælkekvalitet


Af samme forfatter

Bacteria in the milk - and what to do about an increased total bacteria count
What are bacteria? What does the total bacteria count indicate? How does it affect the milk? And how do you reduce an incre...
14.11.19
36 kalve forgiftet af kølervæske
Husk at udskifte kølemiddel til fx propylenglycol, selvom du har et gammelt anlæg. For nylig måtte 36 kalve aflives, da en ...
18.10.19
AMS i Norden
grafik og statistik
11.10.19
Hold øje med mælkens frysepunkt
Højt frysepunkt er udtryk for vandtilblanding i mælken. Det kan bl.a. skyldes uønsket vand fra malkeanlægget. Derfor er det...
04.10.19
ECA-vand frarådes til rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke
ECA-vand indeholder ingen vaskeaktive tensider eller metalbeskyttende stoffer og kan derfor ikke anbefales til rengøring af...
22.02.19

Læs også