Oprettet: 24-04-2014
Revideret: 10-04-2015

Få rådgivning om etablering af ventilation i kalvestalde

Her er listen over de danske rådgivere, som kan vejlede om at etablere overtryksventilationssystemer i kalvestalde.


Overtryksventilation er udviklet i USA, hvor man har erfaring med en reduceret kalvedødelighed på op til 75 % efter etablering af denne type ventilation i kalvestalde.
Foto: Henrik Læssøe Martin

En række danske rådgivere er uddannet til at etablere de amerikansk udviklede ventilationssystemer med overtryk. Anlæggene har opnået stor udbredelse i USA, hvor man oplevet reduktion i forekomsten af luftvejsinfektioner med op til 75 % på besætningsniveau.

Korrekt dimensionering af ventilation
Men det er vigtigt, at anlæggene er dimensioneret korrekt; ellers kan de gøre mere skade end gavn. Derfor anbefaler Videncentret for Landbrug, at du kontakter en af nedenstående rådgivere, hvis du overvejer etablering af et ventilationsanlæg.

Forbedret luftkvalitet giver sunde kalve
Et anlæg kan forbedre luftkvaliteten i kalvestalde, der desværre ofte er alt for dårlig. Selv i meget åbne stalde, hvor luften på staldgangen føles god, kan luften i boksen, hvor kalvene ligger med mulen lige over underlaget, indeholde for megen ammoniak eller for mange mikroorganismer. Den slags misforhold kan et ventilationsanlæg rette op på. Anlægget bringer nemlig frisk luft ind i stalden og leder via rørsystemer derhen, hvor der er brug for den, uden at der opstår træk.

Rasmus Kjelsmark Nielsen Byggeri & Teknik Herning Birk Centerpark 24 7400 Herning rkn@byggeri-teknik.dk
Lars Dueholm Dyrlægerne Univet Jernbanegade 10 6650 Brørup dueholm@univet.dk
Anja Juul Freudendal LMO I/S   Asmildklostervej 11   8800 Viborg ajf@lmo.dk  
Hanne Birk Nissen Ribeegnens dyrlæger  Industrivej 30 B  6760 Ribe   hbn@ribedyreklinik.dk 
Henrik Læssøe Martin SEGES, Kvæg Agro Food Park 15 8200 Aarhus N hlm@vfl.dk
Jan Jakobsen Ans Kvægpraksis Søbakken 6 8643 Ans jan@kvaegpraksis.dk
Klaus Pedersen Ribeegnens dyrlæger A/S Industrivej 30 B 6760 Ribe ksp@ribedyreklinik.dk
Rikke Engelbrecht CowCon ApS  Herningvej 3-5 6950 Ringkøbing  rep@dybcon.dk

 
Robert Pedersen Bygningskontoret NORD A/S Silstrupparken 2 / Hobrovej 431 7700 Thisted / 9200 Aalborg SV rop@bk-nord.dk
Terese Jarltoft SAGRO Nupark 47 7500 Holstebro tja@sagro.dk

 De mest erfarne er markeret med fed skrift


Pieter Oosterhof er en af de første landmænd herhjemme med 
frisk luft i sin kalvestald ved hjælp af overtryksventilation. Anlægget
bringer frisk luft ind i stalden og leder via rørsystemer derhen, hvor
der er brug for den, uden at der opstår træk.
Foto: Henrik Læssøe Martin

 

Sidst bekræftet: 16-12-2019 Oprettet: 24-04-2014 Revideret: 10-04-2015

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Henrik Læssøe Martin

Sundhed, velfærd og reproduktion, Kvæg


Af samme forfatter

Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
10.02.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
10.02.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
10.02.20
Væske er vigtigst når kalven får diarré
Uanset om det er virus eller bakterier, som er årsag til diarré hos kalven, er det meget sjældent selve infektionen den dør...
05.12.19
Kalvens tarmflora har mange vigtige funktioner
Bakterierne i tarmen indgår i et vigtigt og kompliceret samspil med kalven, og sandsynligvis udgør tarmen den vigtigste del...
03.12.19