Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 24-04-2019

  

Oprettet: 24-04-2014
Revideret: 10-04-2015

Få rådgivning om etablering af ventilation i kalvestalde

Her er listen over de danske rådgivere, som kan vejlede om at etablere overtryksventilationssystemer i kalvestalde.


Overtryksventilation er udviklet i USA, hvor man har erfaring med en reduceret kalvedødelighed på op til 75 % efter etablering af denne type ventilation i kalvestalde.
Foto: Henrik Læssøe Martin

En række danske rådgivere er nu blevet uddannet til at etablere de amerikansk udviklede ventilationssystemer med overtryk. Anlæggene har opnået stor udbredelse i USA, hvor man oplevet reduktion i forekomsten af luftvejsinfektioner med op til 75 % på besætningsniveau.

Korrekt dimensionering
Men det er vigtigt, at anlæggene er dimensioneret korrekt; ellers kan de gøre mere skade end gavn. Derfor anbefaler Videncentret for Landbrug, at du kontakter en af nedenstående rådgivere, hvis du overvejer etablering af et ventilationsanlæg.

Forbedret luftkvalitet
Et anlæg kan forbedre luftkvaliteten i kalvestalde, der desværre ofte er alt for dårlig. Selv i meget åbne stalde, hvor luften på staldgangen føles god, kan luften i boksen, hvor kalvene ligger med mulen lige over underlaget, indeholde for megen ammoniak eller for mange mikroorganismer. Den slags misforhold kan et ventilationsanlæg rette op på. Anlægget bringer nemlig frisk luft ind i stalden og leder via rørsystemer derhen, hvor der er brug for den, uden at der opstår træk.

Rasmus Kjelsmark Nielsen Byggeri & Teknik Herning Birk Centerpark 24 7400 Herning rkn@byggeri-teknik.dk
Lars Dueholm Dyrlægerne Univet Jernbanegade 10 6650 Brørup dueholm@univet.dk
Anja Juul Freudendal LMO I/S   Asmildklostervej 11   8800 Viborg ajf@lmo.dk  
Hanne Birk Nissen Ribeegnens dyrlæger  Industrivej 30 B  6760 Ribe   hbn@ribedyreklinik.dk 
Henrik Læssøe Martin VFL, Kvæg Agro Food Park 15 8200 Aarhus N hlm@vfl.dk
Jan Jakobsen Ans Kvægpraksis Søbakken 6 8643 Ans jan@kvaegpraksis.dk
Klaus Pedersen Ribeegnens dyrlæger A/S Industrivej 30 B 6760 Ribe ksp@ribedyreklinik.dk
Rikke Engelbrecht Vestjysk Landboforening / CowCon ApS  Herningvej 3-5 6950 Ringkøbing  rep@dybcon.dk

 
Robert Pedersen LandboThy / Bygningskontoret NORD A/S Silstrupparken 2 / Hobrovej 431 7700 Thisted / 9200 Aalborg SV rop@landbothy.dk / rop@bk-nord.dk
Terese Jarltoft SAGRO Nupark 47 7500 Holstebro tja@sagro.dk

 De mest erfarne er markeret med fed skrift


Pieter Oosterhof bliver en af de første landmænd herhjemme, der får
frisk luft i sin kalvestald ved hjælp af overtryksventilation. Anlægget
bringer frisk luft ind i stalden og leder via rørsystemer derhen, hvor
der er brug for den, uden at der opstår træk.
Foto: Henrik Læssøe Martin

 

Sidst bekræftet: 10-04-2015 Oprettet: 24-04-2014 Revideret: 10-04-2015

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Henrik Læssøe Martin

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Fravænning af kalve baseret på kraftfoderoptagelse
Fravæn kalvene, når de æder mindst 1,5 kg starterblanding om dagen og gerne har fordoblet deres fødselsvægt ved 56 dage.
17.10.19
Hold kalven varm så energien går til vækst
Jo koldere det er, jo mere energi skal kalven bruge på at holde varmen. Kompenser med mere mælk og brug evt. kalvedækkener,...
16.10.19
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
14.10.19
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
14.10.19
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
14.10.19