Corona: Fakta og gode råd

  

Oprettet: 19-03-2020

Testamenter – særlige forhold i forbindelse med COVID-19

Corona-virus har for en periode lukket ned for store dele af Danmark – og der kan ikke oprettes notartestamenter og vedkendes fremtidsfuldmagter i øjeblikket. Opstår der et akut behov for at oprette et testamente eller ændre i et eksisterende testamente

Et testamente skal normalt oprettes enten ved underskrift for en notar eller som et vidnetestamente. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at oprette et notartestamente grundet nedlukningen af notarialforretninger som følge af COVID-19 (Corona-virus), og muligheden for at oprette et vidnetestamente kan ligeledes være indskrænket. Derfor kan et nødtestamente blive aktuelt, hvis du bliver syg og frygter for dit liv.

Oprettelse af notartestamente og vedkendelse af fremtidsfuldmagt er for tiden ikke muligt

På grund af Coronavirus er Danmarks Domstole – som så mange andre offentlige og private institutioner – ramt af restriktioner og begrænsninger. Domstolene har derfor iværksat et landsdækkende nødberedskab fra den 13. marts og foreløbigt to uger frem og har samtidig lukket for notarialforretninger i Danmark.

Det betyder, at man på grund af de nuværende omstændigheder ikke kan oprette notartestamenter eller vedkende sig fremtidsfuldmagter. Der er dog fortsat heldigvis andre muligheder for at oprette testamenter, hvilket domstolene også opfordrer til at benytte. En fremtidsfuldmagt kan fortsat oprettes digitalt, men for at være gyldig skal den vedkendes over for notar – hvilket altså først er muligt, når den aktuelle nedlukningsperiode er ovre. En almindelig fuldmagt – uanset om den er gældende til en konkret situation eller generelt – kræver derimod ikke notarpåtegning, og vil derfor fortsat kunne oprettes.

Vidnetestamente kan fortsat oprettes

Ved et vidnetestamente skal der være to vidner, der underskriver og bekræfter, at det er dig, der har skrevet testamentet og at du på tidspunktet for underskriften var ved dine fulde fem. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at de to vidner ikke må være arveberettiget i testamentet.

Derfor vil en ægtefælle, samlever eller børn sjældent kunne være vidner – og i disse tider, hvor vi alle klart opfordres til at færdes mindst muligt ude og kun have fysisk kontakt til vores allernærmeste, kan det måske blive en praktisk udfordring at få andre til at fungere som vidner. Dette gælder, især hvis du først er blevet syg.

Et nødtestamente kan være en (midlertidig) løsning

Hvis du ikke har fået lavet et testamente, og pludselig står i en situation, hvor du er blevet syg – uanset årsagen - så kan et nødtestamente være løsningen. Der er dog alene tale om en midlertidig løsning i tilfælde af et akut behov.

Et nødtestamente fordeler formue til arvinger på samme måde som et normalt testamente. Det kræves dog, at dokumentet er oprettet i et nødstilfælde, og det vil derefter alene være gyldigt i 3 måneder efter oprettelse.

For at et nødtestamente kan påberåbes skal det vurderes, at du ved udfærdigelsen af testamentet var i fare. Nødtestamenter bliver derfor oftest anvendt i tilfælde af alvorlig sygdom, trafikuheld eller lignende situationer, hvor vedkommende er i overhængende livsfare.

Der er til ingen formkrav til et nødtestamente, og det vil kunne oprettes på en seddel, pr. mail, sms eller på en serviet. Der må dog ikke herske tvivl om, at det er din vilje og at du er afsenderen. For at sikre at nødtestamentet i givet fald bliver fuldt, anbefales det, at du om muligt orienterer dem, som er påtænkt i testamentet, om testamentets eksistens.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at arveloven fortsat skal være overholdt, da nødtestamentet ellers risikerer at blive underkendt. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, at dine eventuelle tvangsarvinger (ægtefælle og børn) får deres tvangsarv, som tilsammen udgør 25 procent af din arv. Det er derfor vigtigt, at du overholder arvelovens regler og samtidig formulerer dig så klart, at der ikke kan opstå fejlfortolkning af din vilje.

Da et nødtestamente alene gælder i 3 måneder efter oprettelse – og oftere er mere upræcist formuleret, anbefales det klart, at du så snart som muligt derefter får oprettet et almindeligt testamente, da du på den måde sikrer en langtidsholdbar løsning for dig og dine nærmeste.

Sidst bekræftet: 19-03-2020 Oprettet: 19-03-2020 Revideret: 19-03-2020

 Fakta og gode råd

Forfatter

Jura og Skat
Konsulent

Maria Louise Dahl

Team Personer


Af samme forfatter

Elever skal ikke bidrage med fridage ved lønkompensation
Elever, lærlinge og praktikanter har ikke pligt til at bidrage med 5 ferie-/fridage under lønkompensation.
07.05.20
Husk at anmelde arbejdsskader – for både din medarbejders og din egen skyld
Kommer en af dine ansatte til skade ved en arbejdsskade, er du som arbejdsgiver forpligtet til at anmelde skaden senest 9 d...
05.05.20
Delvis genåbning af SIRIs borgercentre – biometri
SIRIs borgercentre er fra den 27. april 2020 blevet delvist genåbnet for at håndtere presserende sager, der kun afventer op...
29.04.20
Covid-19 kan anerkendes som arbejdsskade
Ansatte kan få sygdom med Covid-19 anerkendt som arbejdsskade. Arbejdsgivere skal i visse tilfælde anmelde sygdomstilfælde ...
24.04.20
Det korte ferieår – overgang til ny ferielov
Den 1. maj 2020 starter et nyt – og forkortet – ferieår. Det korte ferieår fungerer som en overgang til den nye ferielov me...
22.04.20