Corona: Fakta og gode råd

  

Oprettet: 01-04-2020
Revideret: 25-05-2020

Opdatering - Nu kan mindre virksomheder genansøge om kompensation for tabt omsætning

Virksomheder med maks. 25 fuldtidsansatte, og som forventer en omsætningsnedgang på min. 30% som følge af covid-19, kan nu ansøge eller genansøge om kompensation for 90% af omsætningstabet, maks. 23.000 kr. pr. måned for perioden 9. marts – 8. juli 2020.

Virksomheder med forbud mod at holde åbent kan ansøge om kompensation for 100% af omsætningstabet i perioden med forbud, maksimalt 23.000 kr. pr. måned for perioden 9. marts – 8. juli 2020.

Den digitale ansøgning er nu åben på https://indberet.virk.dk/search/virk/selvstændig/freelancer
 
SEGES har ajourført vedlagte notat om ordningen, hvor vi har forsøgt at samle det vigtigste fra bekendtgørelser, vejledninger, aktstykker og ministersvar.
 
Såfremt du har spørgsmål eller behov for sparring om ordningen, er du velkommen til bl.a. at kontakte statsautoriseret revisor Kim Wegener, L&F – SEGES (T: 2425 1200, E: kiw@seges.dk)

Sidst bekræftet: 25-05-2020 Oprettet: 01-04-2020 Revideret: 25-05-2020

 Fakta og gode råd

Forfatter

Erhvervsøkonomi
Statsautoriseret revisor

Kim Wegener

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Opdateret vejledning til covid-19 kompensation for virksomheders faste omkostninger
Virksomheder på tværs af brancher kan få midlertidig kompensation for virksomhedernes faste omkostninger i perioden 9. mart...
11.05.20
Kompensationsordningen for faste omkostninger er justeret og udvidet
Kompensationsordningen for faste omkostninger er justeret og udvidet. Den nye bekendtgørelse trådte i kraft den 6. maj 2020...
07.05.20
Covid-19: Forlængelse og justeringer af hjælpepakker mm.
Regeringen og alle Folketingets partier er i weekenden blevet enige om forlængelser og justeringer af de besluttede hjælpep...
27.04.20
Kompensationsordninger mv. til danske virksomheder som følge af covid-19
Regeringen har med de øvrige partier i Folketinget i dag landet en ny hjælpepakke til små og mellemstore virksomheder.
19.03.20
Kompetencehjulet kortlægger kompetencebehovene i bestyrelser og advisory boards i landbruget
Med Kompetencehjulet kan du som virksomhedsrådgiver analysere kompetencebehovene i bestyrelser og advisory boards i landbru...
23.08.19