Feedback Form

  

Oprettet: 06-01-2017

Vejledning om forgasningsaske som gødning og jordforbedringsmiddel

Produktet har især en positiv effekt på jordens struktur og vandholdende evne.

I projektet Fleksibel og bæredygtig lav-temperatur biomasseforgasning er der udarbejdet en vejledning til landbruget om anvendelsen af forgasningsaske som gødning og jordforbedringsmiddel.

Læs vejledningen her.

Sidst bekræftet: 02-01-2018 Oprettet: 06-01-2017 Revideret: 06-01-2017

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Erik Fog

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Forslag til indsatser for mindre udledning af klimagasser på kvægbrug
På en workshop om kulstofbinding på kvægbrug formulerede deltagerne en række indsatser, som kvægbrugere kan gøre for at få ...
31.10.18
Bioforsuring af gylle - godt for miljøet, egnet til økologi og giver mere biogas
En ny teknologi til staldforsuring af gylle bruger melasse i stedet for svovlsyre. Det giver en række fordele bl.a. at gyll...
24.10.18
Kulstofbinding i jorden kan løse en del af klimaudfordringen - men der er udfordringer der skal løses først.
Workshoppen: "Kulstofbinding på kvægbrug - måling og tiltag" belyste hvor, langt man er kommet i bestræbelsen på at bruge k...
08.10.18
Kulstofbinding på kvægbrug – måling og tiltag
Kvægbrugets klimapåvirkning er til diskussion mange steder, og et af spørgsmålene er, i hvor høj grad kulstofbalancen i jor...
03.09.18
Mere økologisk gødning på Fyn
– er økologisk biogas en del af løsningen?
14.03.18