Feedback Form

Artikel 

Oprettet: 19-12-2013

Fjerpilning og fjerpilningsnøgle

Forekomsten af fjerpilning i økologiske høneflokke er fortsat ikke på et acceptabelt niveau, selv om problemet er dalende. Som hjælp til producenterne har man nu udarbejdet en Fjerpilningsnøgle.

Danske fjerkræproducenter er blevet gode til at fodre og passe dyrene på en måde, så problemet ”fjerpilning” er blevet mindre sammenlignet med tidligere. Imidlertid synes fjerkræbranchen v. Danske Æg og ikke mindst Økologisk Landsforening stadig ikke, at det er godt nok. Især i økologiske høneflokke er fjerpilning helt uacceptabel. Fjerpilning skal elimineres - eller reduceres til et minimum. Derfor har Danske Æg og Økologisk Landsforening skaffet midler fra Fjerkræafgiftsfonden og Fonden for Økologisk Landbrug til udarbejdelse af en såkaldt ”Fjerpilningsnøgle”.

Projektet udføres af Videncentret for Landbrug, Fjerkræ i samarbejde med forsker Jørgen B. Kjær. Dette projekt har fokus på alle tiltag, som kan tages i anvendelse i den praktiske produktion med henblik på at undgå fjerpilning. Indledningsvist er alle forskningsmæssige resultater vedr. fjerpilning blevet samlet i en videnskabelig rapport. Viden fra den videnskabelige rapport er sammen med praktiske erfaringer indarbejdet i en såkaldt ”Fjerpilningsnøgle”, målrettet ægproducenter.

Billede 1. Meget pillet høne.

Billede 2. Fuldfjeret høne.

Fjerpilningsnøglen

Nøglen er opbygget som en fejlfindingsnøgle således, at fjerkræproducenten hurtigt kan finde frem til, hvad den sandsynlige årsag til fjerpilning er i hans flok, samt også hvad han kan/skal gøre for at stoppe – eller minimere fjerpilningen.

Nøglen er inddelt i 6 fokusområder:

  • Dyrene
  • Foder og fodring
  • Stalden
  • Udearealet
  • Management
  • Sygdom og sundhed

Hvert fokusområde indledes med en oversigt over ”symptomer” på, at noget indenfor fokusområdet er galt. Her kan producenten hurtigt spore sig frem til, om han/hun har et eller flere  af de anførte symptomer i sin flok. Hvis ingen af symptomerne ses i flokken, går man videre  til næste fokusområde. Her er der igen en oversigt over symptomer, som hurtigt kan gennemgås. Når man har fundet et symptom, som flokken faktisk udviser, bladrer man videre til den side, der mere grundigt beskriver det identificerede symptom.

Denne side er inddelt i følgende afsnit:

  • Symptomer
  • Mulige årsager
  • Baggrund
  • Anbefalede handlinger

I december 2013 vil de økologiske ægproducenter blive tilbudt besøg af en konsulent  fra Videncentret for Landbrug, Fjerkræ. Under disse besøg vil fjerpilningsnøglen blive gennemgået og diskuteret med den enkelte ægproducent.
Nøglen fokuserer primært på økologisk ægproduktion, men alle ægproducenter kan have glæde af den. Hvis du er interesseret i et eksemplar, henvend dig da til VFL, Fjerkræ.

Nøglen vil desuden blive lagt på Videncentret for Landbrugs faglige hjemmeside: www.landbrugsinfo.dk og på Økologisk Landsforenings hjemmeside: www.okologi.dk.

Vær opmærksom på, at Fødevarestyrelsens kontrollører i denne vinter udfører uanmeldte velfærdskontrolbesøg se mere på www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/velfærdskontrol.aspx.

Forfatter: Niels Finn Johansen, Videncentret for Landbrug, Fjerkræ

 

Sidst bekræftet: 06-12-2016 Oprettet: 19-12-2013 Revideret: 19-12-2013

Forfatter

Fjerkræ
Konsulent, Fjerkræ

Niels Finn Johansen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

VIDEO: Optimer flytning af hønniker fra opdræt til æglæggerstald
Hør om, hvorfor det er vigtigt at tilpasse opdrætsforholdene i forhold til æglæggerstalden, og hvordan man kan organisere s...
08.02.18
SEGES Fjerkræteam
Vi arbejder målrettet på at levere de faglige løsninger, fjerkræproducenterne har brug for.
02.02.18
Ny økologibekendtgørelse for fjerkræ og kaniner trådt i kraft fra 1. januar 2018
Ændringerne vedrører fjerkræ- og kaninproduktion. Der er ændringer i forhold til udearealets beplantning for konsumæglægger...
02.02.18
Temadag og workshop om ægproduktion
Temadagen blev afholdt hos SEGES onsdag d. 25. oktober 2017
15.12.17
Fugleinfluenza - hønerne skal holdes under tag
Undgå fjerpilning og kannibalisme ved at holde hønerne beskæftiget via strøelse og grovfodertildeling
22.11.16