Feedback Form

Artikel 

Oprettet: 19-12-2013
Revideret: 02-08-2018

Fjerpilning og fjerpilningsnøgle

Forekomsten af fjerpilning i økologiske høneflokke er fortsat ikke på et acceptabelt niveau, selv om problemet er dalende. Som hjælp til producenterne har man nu udarbejdet en Fjerpilningsnøgle.

Danske fjerkræproducenter er blevet gode til at fodre og passe dyrene på en måde, så problemet ”fjerpilning” er blevet mindre sammenlignet med tidligere. Imidlertid synes fjerkræbranchen v. Danske Æg og ikke mindst Økologisk Landsforening stadig ikke, at det er godt nok. Især i økologiske høneflokke er fjerpilning helt uacceptabel. Fjerpilning skal elimineres - eller reduceres til et minimum. Derfor har Danske Æg og Økologisk Landsforening skaffet midler fra Fjerkræafgiftsfonden og Fonden for Økologisk Landbrug til udarbejdelse af en såkaldt ”Fjerpilningsnøgle”.

Projektet udføres af SEGES, Fjerkræ i samarbejde med forsker Jørgen B. Kjær. Dette projekt har fokus på alle tiltag, som kan tages i anvendelse i den praktiske produktion med henblik på at undgå fjerpilning. Indledningsvist er alle forskningsmæssige resultater vedr. fjerpilning blevet samlet i en videnskabelig rapport. Viden fra den videnskabelige rapport er sammen med praktiske erfaringer indarbejdet i en såkaldt ”Fjerpilningsnøgle”, målrettet ægproducenter.

Billede 1. Meget pillet høne.

Billede 2. Fuldfjeret høne.

Fjerpilningsnøglen

Nøglen er opbygget som en fejlfindingsnøgle således, at fjerkræproducenten hurtigt kan finde frem til, hvad den sandsynlige årsag til fjerpilning er i hans flok, samt også hvad han kan/skal gøre for at stoppe – eller minimere fjerpilningen.

Nøglen er inddelt i 6 fokusområder:

  • Dyrene
  • Foder og fodring
  • Stalden
  • Udearealet
  • Management
  • Sygdom og sundhed

Hvert fokusområde indledes med en oversigt over ”symptomer” på, at noget indenfor fokusområdet er galt. Her kan producenten hurtigt spore sig frem til, om han/hun har et eller flere af de anførte symptomer i sin flok. Hvis ingen af symptomerne ses i flokken, går man videre til næste fokusområde. Her er der igen en oversigt over symptomer, som hurtigt kan gennemgås. Når man har fundet et symptom, som flokken faktisk udviser, bladrer man videre til den side, der mere grundigt beskriver det identificerede symptom.

Denne side er inddelt i følgende afsnit:

  • Symptomer
  • Mulige årsager
  • Baggrund
  • Anbefalede handlinger

 Nøglen fokuserer primært på økologisk ægproduktion, men alle ægproducenter kan have glæde af den. Hvis du er interesseret i et eksemplar, henvend dig da til Niels Finn Johansen, SEGES Fjerkræ, nfj@seges.dk.

Nøglen kan du desuden finde her og på Økologisk Landsforenings hjemmeside.

 
Sidst bekræftet: 29-07-2019 Oprettet: 19-12-2013 Revideret: 02-08-2018

Forfatter

Fjerkræ
Konsulent, Fjerkræ

Niels Finn Johansen

Økologi Innovation


Maja bakke

Af samme forfatter

FjerkræNyt nr. 7 - september 2019
Invitation til Temadag om grøntprotein mandag d. 7. oktober; Invitation til SEGES Temadag om fjerkræproduktion onsdag d. 30...
30.09.19
FjerkræNyt nr.6 - august 2019
FjerkræNyt nr. 6 indeholder nyheder til dig om: Alarmovervågningen, 2018 Business Check for slagtekyllingeproducenter, Kort...
27.08.19
FjerkraeNyt-nr. 5 Juni-Juli 2019
Læs bl.a. om: Alarmfølgegruppen har gjort sit job og alarmklokkerne er rolige. Indlæg fra europæisk kongres om fjerkræernær...
08.07.19
FjerkraeNyt Nr. 4. - Maj 2019
Læs bl.a. Alarmmodellerne, Tilbud om at få en bæredygtighedsanalyse, Indsats om brystbensfraktur efterlyser ægproducenter d...
03.06.19
FjerkræNyt Nr. 3. - April 2019
Læs om: Alarmmodellerne viser signifikant fald i kyllingernes 34 dages vægt, der er nyt om indsatsen for at forebygge bryst...
03.05.19