Artikel 

Oprettet: 19-12-2013
Revideret: 02-08-2018

Fjerpilning og fjerpilningsnøgle

Forekomsten af fjerpilning i økologiske høneflokke er fortsat ikke på et acceptabelt niveau, selv om problemet er dalende. Som hjælp til producenterne har man nu udarbejdet en Fjerpilningsnøgle.

Danske fjerkræproducenter er blevet gode til at fodre og passe dyrene på en måde, så problemet ”fjerpilning” er blevet mindre sammenlignet med tidligere. Imidlertid synes fjerkræbranchen v. Danske Æg og ikke mindst Økologisk Landsforening stadig ikke, at det er godt nok. Især i økologiske høneflokke er fjerpilning helt uacceptabel. Fjerpilning skal elimineres - eller reduceres til et minimum. Derfor har Danske Æg og Økologisk Landsforening skaffet midler fra Fjerkræafgiftsfonden og Fonden for Økologisk Landbrug til udarbejdelse af en såkaldt ”Fjerpilningsnøgle”.

Projektet udføres af SEGES, Fjerkræ i samarbejde med forsker Jørgen B. Kjær. Dette projekt har fokus på alle tiltag, som kan tages i anvendelse i den praktiske produktion med henblik på at undgå fjerpilning. Indledningsvist er alle forskningsmæssige resultater vedr. fjerpilning blevet samlet i en videnskabelig rapport. Viden fra den videnskabelige rapport er sammen med praktiske erfaringer indarbejdet i en såkaldt ”Fjerpilningsnøgle”, målrettet ægproducenter.

Billede 1. Meget pillet høne.

Billede 2. Fuldfjeret høne.

Fjerpilningsnøglen

Nøglen er opbygget som en fejlfindingsnøgle således, at fjerkræproducenten hurtigt kan finde frem til, hvad den sandsynlige årsag til fjerpilning er i hans flok, samt også hvad han kan/skal gøre for at stoppe – eller minimere fjerpilningen.

Nøglen er inddelt i 6 fokusområder:

  • Dyrene
  • Foder og fodring
  • Stalden
  • Udearealet
  • Management
  • Sygdom og sundhed

Hvert fokusområde indledes med en oversigt over ”symptomer” på, at noget indenfor fokusområdet er galt. Her kan producenten hurtigt spore sig frem til, om han/hun har et eller flere af de anførte symptomer i sin flok. Hvis ingen af symptomerne ses i flokken, går man videre til næste fokusområde. Her er der igen en oversigt over symptomer, som hurtigt kan gennemgås. Når man har fundet et symptom, som flokken faktisk udviser, bladrer man videre til den side, der mere grundigt beskriver det identificerede symptom.

Denne side er inddelt i følgende afsnit:

  • Symptomer
  • Mulige årsager
  • Baggrund
  • Anbefalede handlinger

 Nøglen fokuserer primært på økologisk ægproduktion, men alle ægproducenter kan have glæde af den. Hvis du er interesseret i et eksemplar, henvend dig da til Niels Finn Johansen, SEGES Fjerkræ, nfj@seges.dk.

Nøglen kan du desuden finde her og på Økologisk Landsforenings hjemmeside.

 
Sidst bekræftet: 29-07-2019 Oprettet: 19-12-2013 Revideret: 02-08-2018

Forfatter

Fjerkræ
Konsulent, Fjerkræ

Niels Finn Johansen

Økologi Innovation


Maja bakke

Af samme forfatter

Hvis hønerne skal holdes på stald på grund af fugleinfluenza?
Strategi for at undgå dårlig velfærd i perioder med staldpligt v. Niels Finn Johansen, SEGES Økologi Innovation
06.02.20
FjerkræNyt nr. 1 - januar - 2020
Praktiske råd om at beskytte fjerkræ mod fugleinfluenza, Nyt fra Alarmovervågningen, Nye resultater fra boksforsøg med farv...
06.02.20
Fytase i korn og dets betydning ved fodring af svin og fjerkræ
Fytase er et naturligt forekommende enzym i korn og den største fytaseaktivitet findes i rug og den mindste i havre.
28.01.20
Fjerkræ Nyt nr. 9 december 2019
Nyt fra Alarmovervågningen samt indtryk fra Tema-møde om Fjerkræ, Økologikongres, Åbning af nyt gårdslagteri på Hopballe Mø...
06.12.19
Opdateret SEGES-vejledning om udarbejdelse af type 2-korrektioner for kvælstof og fosfor
SEGES og Kopenhagen Fur har udarbejdet vejledningen i type 2-korrektioner for kvælstof og fosfor for kvæg, svin, fjerkræ og...
29.10.19