Feedback Form

  

Oprettet: 31-10-2017
Revideret: 08-02-2018

VIDEO: Optimer flytning af hønniker fra opdræt til æglæggerstald

Hør om, hvorfor det er vigtigt at tilpasse opdrætsforholdene i forhold til æglæggerstalden, og hvordan man kan organisere selve flytningen rent praktisk.

Tilpasning af opdræt - så flytning bliver lettere

I denne video kan du se og høre en initiativrig ægproducent fortælle, hvordan han passer sit konsumægsopdræt for at sikre bedst muligt, at hønnikerne udvikler sig optimalt og lærer at begå sig i et staldsystem der passer til det system de senere skal opholde sig i som ægproducerende. Du ser hønnikerne i opdrætshuset og de voksne høner i konsumægshuset og hører om lys, strøelse, siddepinde, beskæftigelsesmateriale mv. Se video

 

 

Indfangning og flytning

I denne video kan du se og høre, hvordan man rent praktisk organiserer at flytte hønniker fra opdrætshuset til ægproduktionen. Ægproducenten forklarer hele arbejdsgangen fra indfangning, over vaccination, transport og indsætning i ægproduktionshuset.

 

Klargøring af æglæggerstald før indsætning

I denne video forklarer Henrik Pihl Winterø, hvordan han klargør den tomme æglæggerstald med rengøring, desinfektion, strøelse m.m. inden indsætning af et nyt hold hønniker. Udover selve klargøringen af stalden fortæller han også om, hvordan han sikrer sig, at dyrene trives i den nye stald, og hvad han gør for at hjælpe dem med at vænne sig til etagesystemet i det nye anlæg.
 

 
Sidst bekræftet: 08-02-2018 Oprettet: 31-10-2017 Revideret: 08-02-2018

Forfatter

Økologi
Konsulent, Fjerkræ

Niels Finn Johansen

Økologi Innovation


Susanne Kabell

Af samme forfatter

SEGES Fjerkræteam
Vi arbejder målrettet på at levere de faglige løsninger, fjerkræproducenterne har brug for.
02.02.18
Ny økologibekendtgørelse for fjerkræ og kaniner trådt i kraft fra 1. januar 2018
Ændringerne vedrører fjerkræ- og kaninproduktion. Der er ændringer i forhold til udearealets beplantning for konsumæglægger...
02.02.18
Temadag og workshop om ægproduktion
Temadagen blev afholdt hos SEGES onsdag d. 25. oktober 2017
15.12.17
Fugleinfluenza - hønerne skal holdes under tag
Undgå fjerpilning og kannibalisme ved at holde hønerne beskæftiget via strøelse og grovfodertildeling
22.11.16
KATALOG om indretning og drift af økologiske hønsegårde
Økologiske hønsegårde skal se godt ud og være attraktive for dyrene. Der skal tages hensyn til hygiejne, risiko for smitteo...
07.03.14
Fjerkræafgiftsfonden