Heste 

Oprettet: 31-03-2015

Bedækningssæsonen er nu startet: Goldhopper

Faglige råd

Bedækningssæsonen er nu startet; Goldhopper

v/veterinærkonsulent Hans Schougaard

Vejret spiller en stor rolle (dagslyset) for, hvornår hoppens seksualcyklus starter og hermed årets første brunster.

Hopperne befinder sig nu på 3 forskellige niveauer:

 1. Brunstløse vinterperiode
 2. Forlænget mellembrunstperiode
 3. Brunstcyklus er startet

1. Brunstløse vinterperiode
Det er normalt, at hopperne går ud af brunst i vinterhalvåret, "går i dvale" , hvor æggestokkene bliver inaktive. Hvis man ønsker at få disse hopper i gang, er der kun at forlænge dagslyset (kunstig lys i boksen), så hoppen tror at foråret er kommet. Man kan evt. samtidig forsøge en hormon behandling (progesteron).

2. Forlænget mellembrunstperiode
Hoppernes æggestokke er "startet", og der er mange små ægblærer (follikler) og små gule legemer i æggestokkene, men endnu har der ikke været udviklet en stor moden ægblære (follikel) og dermed en brunst. Pga. tilstedeværelse af gule legemer i æggestokkene produceres der progesteron, der tilbageholder brunsten. Hvis hoppen endnu ikke har vist brunst, kan man ved at undersøge en blodprøve for progesteron indholdet, finde ud af om hoppen er i en mellembrunstperiode eller i den vinterbrunstløse periode. Hvis progesteron indholdet er over 1 ng/ml, er der gule legemer og hoppen er i mellembrunstperiode. Denne gruppe hopper kan behandles til brunst med prostaglandin, der opløser det gule legeme, hvorved progesteron indholdet falder ned under 1 ng/ml, og hoppen bliver brunstig.

3. Brunstcyklus er startet

Her er ingen problemer. Man skal stadig huske på, at den første brunst kan være op til 2-3 uger, uden at der i det hele taget dannes en moden follikel. Hvis hoppen skal bedækkes i den første brunst, kan det derfor anbefales at få den gynækologisk undersøgt af sin dyrlæge, så man ved, om der er mulighed for, at hoppen kan blive drægtig i denne brunst. Husk på, at det ikke er gavnligt ukritisk at deponere sæd i livmoder, da risikoen for infektion (livmoderbetændelse) herved vil øges.

Undersøgelse for betændelse (svaberprøve, vævsprøve (biopsi))
En af de hyppigste årsager til goldhopper, er stadig betændelse i livmoderen. Det er sjældent, at den er så alvorlig, at det giver anledning til flydninger, hvorfor det eneste symptom er omløbning evt. med uregelmæssig interval. Derfor kan livmoderbetændelse (urene hopper) kun opdages ved, at undersøge for bakterier i livmoderen. Unghopper (maidens) kan også være urene (inficeret), selvom de aldrig har været bedækket. Det ses hyppigst hos de hopper, der har en stor slap skedeindgang (skamlæber). Ellers sker den hyppigste forurening af fødselsvejen med livmoderbetændelse til følge ved fødslen. De fleste hopper er dog i stand til at rense sig selv. Hvis en hoppe løber om, kan det, uanset om man tidligere har fået taget en svaberprøve eller vævsprøve, anbefales at tage en ny prøve. Kun et positivt resultat kan bruges. Svaberprøven skal tages i brunsten. Hvis man tager svaberprøven for tidlig i brunsten, er resultatet også usikkert. Kun når hoppen er godt brunstig, er bakterierne fri i brunstsekretet i livmoderen. Hvis man skal lave en prioritetsrækkefølge for, hvornår man skal tage svaberprøve, er det følgende:

1. Goldhopper
2. Omløbere
3. Følbrunsten
4. Unghopper der ikke tidligere har været bedækket

Hvis en hoppe har været gold i to år, kan det anbefales at få taget en vævsprøve (biopsi) af livmoderen for at se, om den i det hele taget kan blive i fol eller hvilken behandling der skal foretages.

Der findes mange årsager til, at hopper ikke kan blive i fol. Her skal blot nævnes nogle af de hyppigste årsager.

 • Store slappe, ofte hældende, skamlæber
  Herved suges der luft og bakterier ind i skeden. Disse hopper bliver sjældent i fol, hvis ikke skamlæberne sys til en mindre åbning (caslick). Ses særligt hos ældre hopper.
 • Tidlig fosterdød bl.a. pga. manglende progesteron dannelse
  Om hoppen danner nok progesteron kan undersøges ved en blodprøve.
 • Tvillinge-drægtighed
  Kan ses ved scanning af hoppen. Problemet skal løses inden hoppen er 35 dage henne i drægtigheden, da muligheden for behandling (prostaglandin eller klemning af ene foster) herefter forringes kraftigt.
 • Tidlig fosterdød
  Kan eventuelt opdages ved scanning.
 • Væske i børen
  Kan ses ved scanning.

Ved alle problemhopper er det således nødvendigt med en grundig undersøgelse for at forsøge at finde årsagen.

Hvad kan hoppeejeren gøre for at opnå en bedre følprocent ?

 • Korrekt fodring (mineraler - vitaminer, god græsning )
 • Motion
 • Lys - ude hele dagen - kunstig lys
 • Parasitkontrol
 • Grundig brunstkontrol
 • Noter datoer for brunsternes start og ophør
 • Noter brunsternes styrke og regelmæssighed
 • Undgå følbrunsten
 • Undersøge for flåd
 • Være tilstede ved folingen
 • Lade navlestrengen være uberørt i mindst 5 min.
 • Kun desinfektion af navlestrengen
 • Råmælk
 • Motion af hoppe efter folingen

Hvad kan hoppeejeren lade sin dyrlæge gøre ?

 • Tamponprøve/vævsprøve af alle goldhopper
 • Alm. gyn. undersøgelse af goldhopper. Syning (caslick) af stor og slap skedeåbning, hvis nødvendig.
 • Hvis gold i 2 år: vævsprøve af livmoderen
 • Hvis omløber, så fornyet tamponprøve.
 • Follikelkontrol (ægblærekontrol). Undgår unødige bedækninger og i flere tilfælde at bedække på 2 æg.
 • Scanning - undgår de fleste tvillinger og tidlig fosterdød.
 • Drægtighedsundersøgelse - undgår i de fleste tilfælde tidlig fosterdød og "tomme" hopper.
 • Hormonbestemmelse (progesteron).
  Vaccination før foling så føllet fødes med maksimale antal antistoffer (modgiftstoffer).
 • Kontrol af efterbyrd og fødselsvej efter foling.
 • Måling af føllets antistof (modgiftstof) kan ske ca. 2-4 dage efter fødsel. Hvis føllet ikke har fået nok råmælk = antistoffer, skal der gives plasma, så beskyttelse mod infektioner (betændelse) opnås. Undgår infektion som forkølelse, lungebetændelse, tarmbetændelse osv.
Sidst bekræftet: 03-09-2018 Oprettet: 31-03-2015 Revideret: 31-03-2015

Forfatter

Heste
Veterinærkonsulent

Hans Schougaard

Heste


Af samme forfatter

Uddannede inseminører 2019
Liste over uddannede inseminører 2019
30.04.18
Konklusion på spørgeskemaundersøgelse udsendt til hingstestationerne i efteråret 2010
Med henblik på at forbedre reproduktionsforholdene i hesteavlen, og dermed økonomien i hesteholdet, sendte Videncentret for...
24.02.11
EVA - Equine Virus Arteritis
EVA - Equine Virus Arteritis
01.08.07