Feedback Form

  

Oprettet: 10-08-2016

Brandbægeren står i fuldt flor mange steder her sidst på sommeren

Problemet med denne giftige plante er større i år end normalt.

Af Landskonsulent Eric Clausen

I løbet af sommeren har konsulenterne fået mange henvendelser, fra bekymrede hesteejere som opdager de giftige brandbæger planter på deres græsmark. Tilsyneladende er problemet større i år end normalt og planterne er i år også observeret mange steder, hvor brandbægeren normalt ikke forekommer og ofte i store mængder.

Fra Nordjylland forlyder det, at Engbrandbæger i hø her i sommer, har været årsag til alvorlig forgiftning som resulterede i 2 døde heste.

Engbrandbægeren vokser særligt på frodige, halvfugtige enge og findes udbredt i hele landet.

Planten er 30-100 cm høj, med stive, seje stængler og kraftige rødder. Tilhører kurveblomstfamilien og har gule blomster, der er samlet i en halvskærm. Bladene er fjersnitdelte med brede afrundede flige. Når blomsterne er sprunget ud ses tungeformede udstående randkroner. Engbrandbægeren blomstrer i juli-september. Blomstringen sker først i plantens 2. leveår. Indholdet af de giftige alkaloider (PA stoffer) angives til at være højest i juni-september, hvorefter indholdet af de giftige stoffer falder lidt.

Engbrandbægeren regnes for den giftigste af brandbægerne. De forskellige brandbæger arter kan krydsbestøve hinanden og der kan opstå krydsninger mellem arterne, som kan være svære at artsbestemme, men alle brandbægerne er giftige.

Indholdsstoffer
Brandbægerne har en bitter smag og græssende dyr undgår normalt planterne, men enkelte dyr kan få smag for planten og målrettet afbide denne, hvilket bl.a. er set ved heste.

Planten indeholder et alkaloid, der ikke i sig selv er giftigt, men som nedbrydes til de meget giftige PA stoffer i dyrenes fordøjelsessystem, hvilket giver anledning til varige leverbeskadigelse, ved blandt andet at forhindre levercellerne i at dele sig. Giftvirkningen holder sig i brandbægere, der bliver konserveret i hø, wrap eller ensilage, hvorimod den bitre smag forsvinder og forgiftning via grovfoderet er derfor langt mere almindeligt end via de friske planter. Giften bliver op akkumuleret dvs. giftstofferne ophobes i organismen, til dødelig dosis nås, selv om dette sker over en lang periode.

Brandbægerforgiftning hører til de mest udbredte planteforgiftninger hos husdyr og særligt heste er meget følsomme overfor giftstofferne.

I en dansk undersøgelse blev der observeret forgiftning hos heste, der blev fodret med 500gr vårbrandbæger dagligt i 3 uger. Ved engbrandbæger er de toxiske mængder væsentligt mindre.

Kvæg kan også blive forgiftet af brandbægere men er ikke så følsomme overfor giftstoffet i brandbægerne som tilfældet er for heste.

Får er ikke nær så følsomme for forgiftning med engbrandbæger som tilfældet er kvæg og heste. Undersøgelser med får, har vist, at de kan tåle 10 gange mere engbrandbæger end tilfældet er for kvæg, uden at der opstår forgiftning. Dette skyldes at fårene har en anden afgiftningsmekanisme i leveren end kvæg,

Generelt undgår dyrene at æde engbrandbæger, men ved græsmangel kan de blive ædt på trods af deres ringe smagelighed og enkelte dyr kan ligefrem få smag for den bitre plante. Det største problem med engbrandbæger opstår ved fodring med hø, wrap og ensilage hvor dyrene ikke har nogen mulighed for, at fravælge de giftige planter

Symptomer
Ved akut forgiftning hos hest ses at hesten går i chok, sveder og puster får en usikker gang og mister orienteringsevnen. Behandling skal indsættes hurtigt.

Ved en kronisk forgiftning er et meget almindeligt symptom på brandbæger forgiftning, at hesten vakler usikkert rundt, presser hovedet mod væggen eller trykker hovedet mod jorden og mister appetitten. Forløbet ved den kroniske forgiftning er ofte langvarigt over flere måneder hvor det tit ender med at hesten dør eller må aflives.

Ved blodprøver vil leverværdierne være forhøjede ligesom leverfunktionen vil være abnorm.

Forebyggelse og bekæmpelse
Brandbæger forgiftning kan forebygges ved lige så snart planternes observeres, at fjerne disse inden de sætter frø så antallet af brandbægerplanter til næste år ikke accelererer. Planterne skal helst rykkes op og fjernes helt fra marken. Man skal ikke lade planterne ligger tilbage på marken, da disse stadig er giftige når de er visnet og tørret, hvorimod den bitre smag som normalt gør at dyrene ikke æder planten, forsvinder.

Omkring kemisk bekæmpelse bør man kontakte en planteavlskonsulent.


Sidst bekræftet: 10-08-2016 Oprettet: 10-08-2016 Revideret: 10-08-2016

Forfatter

Heste
Landskonsulent, Heste

Eric Clausen

Heste


Af samme forfatter

Indgræsning af heste
Når hestene lukkes på græs om foråret er det vigtigt, at de får en tilvænningsperiode på et par uger, hvor græsningstiden l...
24.04.17
Vær opmærksom på foderets hygiejniske kvalitet
En god hygiejnisk kvalitet af foderet er en forudsætning for en høj sundhedstilstand i besætningen.
24.11.16
Brandbægeren står i fuldt flor mange steder her sidst på sommeren
Problemet med denne giftige plante er større i år end normalt.
09.08.16
Fruktaner ved afgræsning
Når græsplanterne vokser danner de fruktaner som en form for energireserve.
06.06.16
Grovfoder til heste - Erfaringer fra grovfodersamarbejdet 2015
Af Liselotte Schouboe-Madsen, LandboThy, Martin Frandsen, Eurofins og Eric Clausen, SEGES Heste
12.05.16