Oprettet: 12-05-2016

Grovfoder til heste - Erfaringer fra grovfodersamarbejdet 2015

Af Liselotte Schouboe-Madsen, LandboThy, Martin Frandsen, Eurofins og Eric Clausen, SEGES Heste

I samarbejde med LandboThy´s ERFA-gruppe for heste, Københavns Universitet og Eurofins har SEGES Heste arbejdet på at få en bedre forståelse for, hvad grovfoder til heste egentlig er.

Baggrunden for samarbejdet er ønsket om indsamling af data over grovfoderets sammensætning og betydningen af de enkelte parametre for at understøtte produktion og optimal anvendelse af grovfoder til heste.

Det man vidste i samarbejdet var:

  • Det er vigtigt foderprøven er repræsentative, opbevares og indsendes korrekt
  • Der er forskel på heste
  • Der er forskel på hvordan heste bliver brugt
  • Der er forskel på grovfoder
  • Der er forskel på analyser og foderberegninger
  • Og at den endegyldige sandhed ikke forelå efter det første år  

Samarbejdet har resulteret i, at Eurofins er begyndt at levere analysecertifikater med foderberegninger specielt til heste (FE-hest) samt at der bliver sendt en fil med resultater fra foderanalysen, der kan importeres direkte ind i foderoptimeringsprogrammet PC-Horse.

Over sæsonen er der blevet samlet data ind med henblik på at kunne udregne et landsgennemsnit i lighed med, hvad man har på kvæggrovfoder. Efter dataindsamlingen var afsluttet, begyndte analysen af data  og det stod ret hurtigt klart, at ét landsgennemsnit nok ikke var særligt retvisende eller brugbart, da der er overordentlig stor forskel på de enkelte analyseresultater :

Parameter

Gns

Min

Max

Enhed

Tørstof

77,6

51,5

93,4

%

Protein

9,1

4

17,8

%

Sukker

11,3

3,9

20,6

%

Træstof

31,9

22,4

39,3

%

Aske

5,2

1,4

10,0

%

Chlorid

1,0

0

6,8

%

NDF

58,4

43,4

69,3

%

In-Vitro

62,4

46,7

78,6

%

Feh

0,6

0,39

0,7

pr kg TS

Kg TS/FE

1,8

1,37

2,6

 

Org. Stof. Ford

64,0

48,9

79,5

%

Ford. Protein

49,8

1,5

133,3

g/kg TS

 

Derfor valgte gruppen at prøve at lave en mere nuanceret opdeling af analyseresultaterne, der også giver en indikation af hvilket foder man skal vælge afhængig af hestetype og brug, hvilket resulterede i følgende:  

Foderenerginiveau

Hestetype

Anvendelse

Landsgennemsnit 2015 

Meget lavt >2,3kg TS/FEh

Kontakt din konsulent

Lavt 2-2,3kg TS/FEh

Islænder pony skovturshest "vægttab" koldblod varmblod

Alm. Ridning

Selskabshest   

Let arbejde

Parameter

Gns.

Min

Max

Enhed

Tørstof

85,6

79,2

91,4

%

Aske

4,7

1,4

7,2

% TS

Råprotein

7,3

4,0

1,2

% TS

Træstof

33,8

28,8

38,8

% TS

Sukker

10,3

4,4

14,2

% TS

NDF

62,4

56,5

69,3

g/kg

FK org. Stof

54,4

48,9

59,6

%

FEh

0,5

0,4

0,5

pr. kg TS

Kg TS

2,2

2,1

2,6

pr FE

Ford. Prot

44,0

1,5

91,3

g pr kg TS

Middel 1,5-2kg TS/FEh

Drægtige hopper
Hobbyhest
Amatør konkurrence
Koldblod
Varmblod
Fuldblod

Alm. Ridning

Selskabshest

Moderat arbejde

Moderat konkurrence

Parameter

Gns.

Min

Max

Enhed

Tørstof

76,7

51,5

93,4

%

Aske

5,3

1,7

10,0

% TS

Råprotein

9,3

4,0

16,0

% TS

Træstof

32,0

24,5

39,3

% TS

Sukker

11,1

3,9

18,0

% TS

NDF

58,5

43,4

66,5

g/kg

FK org. Stof

65,1

51,9

75,1

%

FEh

0,6

0,5

0,7

pr. kg TS

Kg TS

1,8

1,5

2,0

pr FE

Ford. Prot

49,7

1,5

107,5

g pr kg TS

Højt 1,5-1,3 kg TS/FEh

Lakterende hopper
Ungheste i vækst
Væddeløbsheste
Professionel konkurrence
Koldblod
Varmblod
Fuldblod

Væddeløb

Intens ridning

Brugsheste  

Hårdt arbejde

Konkurrence

Parameter

Gns.

Min

Max

Enhed

Tørstof

64,3

51,7

81,4

%

Aske

6,0

2,9

8,3

% TS

Råprotein

12,1

5,5

17,8

% TS

Træstof

26,2

22,4

30,1

% TS

Sukker

15,5

9,4

20,6

% TS

NDF

49,0

44,9

54,1

g/kg

FK org. Stof

77,3

74,3

79,5

%

FEh

0,7

0,7

0,7

pr. kg TS

Kg TS

1,4

1,4

1,5

pr FE

Ford. Prot

78,5

15,8

133,3

g pr kg TS

Meget højt <1,3kg TS/Feh

Kontakt din konsulent

 

På baggrund af en analyse af grovfoderresultaterne fra vækstsæsonen 2015, har vi desværre ikke kunnet finde nogle entydige sammenhænge mellem de enkelte parametre, og som man kan se af ovenstående, er der selv med opdelingen, store forskelle indenfor de forskellige grupper – forskelle der formodentlig skyldes forskelle i driftstype, høsttidspunkt, gødskning, håndtering efter høst, emballering, græsarter osv.

Konklusion
Analyseresultaterne har ikke vist nogle enkle sammenhænge men snarere bekræftet os i , at der er en meget stor variationsbredde  i grovfoderets foderværdi, hvilket understreger vigtigheden af at anvende grovfoder til heste som er analyseret. For at få en korrekt foderanalyse er det vigtigt at prøveudtagningen er foretaget korrekt. SEGES Heste har for nyligt udarbejdet vejledning i udtagning af grovfoderprøver.

For at kunne fodre sin hest korrekt skal man kende:

  • Hestetype
  • Brugsmønstre
  • Analyseresultat af det anvendte grovfoder

Hvorefter man med PC-Horse eller i samarbejde med sin konsulent kan udregne en specifik foderplan.

Sidst bekræftet: 12-05-2016 Oprettet: 12-05-2016 Revideret: 12-05-2016

Forfatter

Heste
Landskonsulent, Heste

Eric Clausen

Heste


Af samme forfatter

Pas på ”agernforgiftning” hvis du har egetræer i folden
Med jævne mellemrum danner egetræer særligt mange agern, sådanne år kaldes oldenår. I år tegner til at blive et oldenår. Bå...
11.10.18
Ahornforgiftning
I de senere år har der været flere tilfælde af Atypisk Myopati (Ahornforgiftning) også kaldet EAM hos heste i Europa. Der e...
20.09.18
Purchase contract / købekontrakt på engelsk
Purchase contract for the sale of horses.
07.09.18
Tørkeramte græsarealer skal i gang igen
Tørken har været hård ved græsmarkerne, som mange steder har været helt afbrændte af solen, de høje temperaturer og vandman...
16.08.18