Feedback Form

  

Oprettet: 28-04-2015

Uddannelse for transportører af gods

Uddannelse af transportører af gods

I henhold til bekendtgørelse nr. 337 af 28/04/2008 med senere ændringer, blev det fra den 10. september 2009 indført, at alle kommende og nuværende lastbilchauffører, der udfører godstransport, skal kvalifikationsuddannes og bl.a. gennemføre 5 dages lovpligtig efteruddannelse hvert 5 år.

Bekendtgørelsen fastslår, at i følgende tilfælde, er chaufføren ikke omfattet af dette krav:

  • Køretøjer, der benyttes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring og / eller varetransport i privat øjemed
  • Køretøjer, der bruges til at transportere materiel og udstyr, som føreren skal bruge til at udøve sit egentlige erhverv. Det er en betingelse, at kørslen ikke er førerens hovedaktivitet

Disse undtagelser medfører, at trænere, ryttere, avlere m.m., der transporterer heste til stævner, træning og kåring ikke er omfattet, når kørslen vedrører rekvisitter (heste) til udøvelse af hovedaktiviteten. Ved engagement i hestetransport og salg af ydelsen ”transport af heste” er man derimod omfattet, ligesom man ikke kan udelukke at være omfattet, hvis der drives hestehandel, hvor transport er en væsentlig del af aktiviteterne.

 

Sidst bekræftet: 28-04-2015 Oprettet: 28-04-2015 Revideret: 28-04-2015

Forfatter

Heste
Landskonsulent, Heste

Eric Clausen

Heste


Af samme forfatter

Flere planter kan give heste fotosensibilitet
Når heste er på græs og kommer i kontakt med planter som alsikekløver, pericon og vild pastinak kan de blive ramt af fotose...
24.05.18
Vejledning i køb og salg af heste
I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, o...
18.04.18
Sælger-Køber Erklæring
Sælger-køber erklæring og resultatet af handelsundersøgelsen er en væsentlig del af det grundlag som bør ligge til grund fo...
05.04.18
Ved forårseftersynet af græsmarken skal denne tjekkes for giftige planter
Græsmarkerne er så småt ved at komme i gang igen efter vinteren, og det er på tide at give markerne et eftersyn.
05.04.18
Indgræsning af heste
Når hestene lukkes på græs om foråret er det vigtigt, at de får en tilvænningsperiode på et par uger, hvor græsningstiden l...
24.04.17