Oprettet: 28-04-2015

Uddannelse for transportører af gods

Uddannelse af transportører af gods

I henhold til bekendtgørelse nr. 337 af 28/04/2008 med senere ændringer, blev det fra den 10. september 2009 indført, at alle kommende og nuværende lastbilchauffører, der udfører godstransport, skal kvalifikationsuddannes og bl.a. gennemføre 5 dages lovpligtig efteruddannelse hvert 5 år.

Bekendtgørelsen fastslår, at i følgende tilfælde, er chaufføren ikke omfattet af dette krav:

  • Køretøjer, der benyttes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring og / eller varetransport i privat øjemed
  • Køretøjer, der bruges til at transportere materiel og udstyr, som føreren skal bruge til at udøve sit egentlige erhverv. Det er en betingelse, at kørslen ikke er førerens hovedaktivitet

Disse undtagelser medfører, at trænere, ryttere, avlere m.m., der transporterer heste til stævner, træning og kåring ikke er omfattet, når kørslen vedrører rekvisitter (heste) til udøvelse af hovedaktiviteten. Ved engagement i hestetransport og salg af ydelsen ”transport af heste” er man derimod omfattet, ligesom man ikke kan udelukke at være omfattet, hvis der drives hestehandel, hvor transport er en væsentlig del af aktiviteterne.

 

Sidst bekræftet: 28-04-2015 Oprettet: 28-04-2015 Revideret: 28-04-2015

Forfatter

Heste
Landskonsulent, Heste

Eric Clausen

Heste


Af samme forfatter

Heste som naturplejere
Naturgræsmarker hører til de mest artsrige habitater i Europa med mere end 60 arter pr m2. For at opretholde den store arts...
20.02.20
Pas på ”agernforgiftning” hvis du har egetræer i folden
Med jævne mellemrum danner egetræer særligt mange agern, sådanne år kaldes oldenår. I år tegner til at blive et oldenår. Bå...
11.10.18
Ahornforgiftning
I de senere år har der været flere tilfælde af Atypisk Myopati (Ahornforgiftning) også kaldet EAM hos heste i Europa. Der e...
20.09.18
Purchase contract / købekontrakt på engelsk
Purchase contract for the sale of horses.
07.09.18