Feedback Form

  

Oprettet: 04-07-2017

Bestil Genetiske analyser i ny Webbutik

SEGES lancerer, i samarbejde med VikingDanmark, VikingGenetics og GenoSkan A/S, en ny webbutik til bestilling af genomiske test, arvelige sygdomme og andre genetiske analyser. Her kan du bestille test, TSU-rør, få overblik over bestillinger m.m.

Alle besætningsejere af malke- og kødkvæg kan selv bestille genetiske analyser via DMS Dyreregistrering eller Webdyr Plus i den nye Webbutik.

Bestil den genetiske analyse inden indsendelse af væv til laboratoriet – ellers tillægger vi et bestillingsgebyr, hvis vi skal bestille den for dig.

Til malkekvæg kan du bestille genomisk test og mange forskellige arvelige sygdomme, som BLAD, CVM, Brahyspina. Der kan også bestilles analyser for polled, farve m.m. Til kødkvæg kan du også bestille en del analyser bl.a. Polled, Bulldog, Hypotrichosis, m.fl.

Forældreskab kan du først bestille i Webbutikken fra september 2017, så indtil da skal du bestille forældreskabsanalysen, som hidtil ved SEGES Kundecenter på tlf. 7015 5015, eller e-mail: Kundecenter@seges.dk. Har du andre spørgsmål eller brug for hjælp til bestilling, så er det også SEGES Kundecenter du skal kontakte.

Bestilling af TSU rør kan bestilles samtidig med analysen

Mangler du ekstra TSU-rør til udtagning af vævsprøver eller er de bestilte TSU-rør ikke kommet frem med posten, kan du kontakte VikingDanmark på tlf. 8728 2000.

Sådan finder du WebbutikkenI Webdyr Plus finder du Webbutikken under Øvrige links. I DMS Dyreregistrering finder du Webbutikken på ”Dagligt overblik”. Det er på samme side, hvor du har adgang til bestilling af øremærker.

Herfra kommer du til Webbutikken, hvor du først skal vælge, om du vil bestille genetiske analyser til malkekvæg eller til kødkvæg.

Resultat i DMS Dyreregistrering eller Webdyr Plus


Resultater af genetiske analyser finder du i DMS Dyreregistrering eller Webdyr Plus. Vær dog opmærksom på, at det i opstartsperioden ikke gælder alle arvelige sygdomme. Evt. nye arvelige sygdomme vises heller ikke straks i DMS Dyreregistrering eller Webdyr Plus.

Al henvendelse til SEGES Kundecenter fremover

VikingGenetics, VikingDanmark, GenoSkan A/S og SEGES har besluttet at samle kundeservicen for besætningsejerne, når det drejer sig om Genetiske analyser. Vi vil samle viden og erfaring omkring genetiske analyser, så alle rådgivere, inseminører, besætningsejere m.fl. kan få nytte af det.

Derfor udfører Laboratoriet GenoSkan A/S fremover alene de genetiske analyser. Der er ikke længere nogen kundeservice mht. analysens resultat m.m.

Det samme gælder for VikingDanmark og VikingGenetics, som tidligere var behjælpelig med rettelser af forkert afstamning eller lignende.

Hvis der er problemer med den indsendte vævsprøve, skriver vi til dig på den e-mail, som du har oplyst ved bestillingen af den genetiske analyse.

 

 

Sidst bekræftet: 04-07-2017 Oprettet: 04-07-2017 Revideret: 04-07-2017

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Anders Fogh

HusdyrInnovation, Afkomsinspektører


Konsulent, Stambogsføring

Ann Margaret Sørensen

Digital


Af samme forfatter

Hvad er nyt i X-indekset?
De mest væsentlige forbedringer i det nye X-indeks vil blive beskrevet i denne artikel.
08.02.19
Hitliste med X-indekser - februar 2019
Hitliste med X-indekser for kødkvægstyre brugt på malkekvæg
07.02.19
Forklaring til X-listen
Forklaring til hitlisten med X-indekser for kødkvægstyre brugt på malkekvæg
07.02.19