Du er her: LandbrugsInfo > Jura > Forvaltningsret

Guide til forvaltningsret

– forstå rettigheder og muligheder!  

Denne guide er et bidrag til forståelsen af de regler, som offentlige myndigheder skal handle ud fra, når de træffer afgørelser i sager, der involverer personer, virksomheder og/eller foreninger. Det kan f.eks. være en ansøgning om byggetilladelse, en klagesag vedrørende afslag på kontanthjælp eller en sag, hvor en virksomhed får forbud mod at støje på bestemte tidspunkter.

En del af de regler, der gælder for myndighederne, handler om dine kunders rettigheder under en sag - ret til vejledning, til aktindsigt, til at udtale sig, til at få en begrundelse, til at klage mv. Hvis du konstaterer, at en myndighed tilsidesætter din kundes rettigheder, kan der være mulighed for at få sagen behandlet igen ved myndigheden. Myndigheden kan også være erstatningsansvarlig over for kunden.

Guiden behandler ikke alle tænkelige regler og problemstillinger, hvor ”det offentlige” er involveret og kan ikke stå alene. Ring eller skriv derfor til Erhvervsjura, når du har en problemstilling, du ønsker yderligere belyst. Vi vejleder gerne om dine kunders rettigheder og handlemuligheder og kan også tilbyde hjælp til formuleringen af en klage, et høringssvar eller anden korrespondance med en offentlig myndighed. 

 Artikler

 Lovstof om landbrug

Nye artikler

Ansvarlig

Økonomi & Virksomhedsledelse
Konsulent

Joan Fuglsig Andresen

Team Miljøjura