Oprettet: 14-02-2018

Værktøjer

Her samles kontraktparadigmer udarbejdet eller kvalitetssikret af Jura & Skat.

Ansættelseskontrakter

Kontrakter til fastlønnede, timelønnede, funktionærer og tjenestebolig

Kontraktparadigmer

Forpagtningskontrakt
Skabelon til forpagtningskontrakt til forpagtning af jord uden bygninger.

Aftaler om markarbejde
Når landmænd laver aftale med maskinstation, bør der indgås en skriftlig aftale om arbejdets udførelse.

Tillæg til forpagtningskontrakt (kræver abonnement på LandbrugsInfo)
Bekræftelse af forpagtningskontrakt (kræver abonnement på LandbrugsInfo)
Forpagtningsaftale for MFO-brak (kræver abonnement på LandbrugsInfo)
Aftale om handel med grovfoder (kræver abonnement på LandbrugsInfo)
Græsningsaftale (kræver abonnement på LandbrugsInfo)
Pantsætningserklæring - Betalingsrettigheder (kræver abonnement på LandbrugsInfo)

Gratis tillæg til jagtlejekontrakt vedr. regulering af vildsvin

Sidst bekræftet: 31-01-2019 Oprettet: 14-02-2018 Revideret: 14-02-2018

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Juridisk specialkonsulent

Morten Haahr Jensen

Team Selskaber


Af samme forfatter

To kommuner er indstillet til bøde for ikke at have et passende sikkerhedsniveau
I henhold til GDPR-forordningens artikel 32 har offentlige myndigheder og private virksomheder pligt til at gennemføre tekn...
31.03.20
Force majeure i coronatider
Hvad gælder, hvis man ikke får leveret varer som følge af coronavirus?
26.03.20
GDPR og coronavirus
Må arbejdsgivere registrere og videregive oplysninger om deres ansatte i anledning af coronavirus?
26.03.20
Landsaftalen
Find materiale om landsaftaler samt afgrødeerstatning
18.02.20
Afgrødeerstatning
Her kan du se afgrødeerstatninger.
18.02.20