Oprettet: 19-07-2019

P 39-19 om fleksløntilskud – lønindtægt – skattepligtig værdi – personalegoder – lønloft – fuldtidsløn

Værdien af personalegoder, f.eks. fri bil, fri telefon, fri kost og logi m.v., indgår ikke som en del den fleksjobansattes løn og skal ikke fradrages i fleksløntilskuddet. Personalegoder indgår ikke i lønloft.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 19-07-2019 Oprettet: 19-07-2019 Revideret: 19-07-2019

Forfatter

Jura og Skat
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Team Personer


Af samme forfatter

Satser 2020
Alle satser for 2020 er nu opdaterede i satstabellen.
16.01.20
P 90-19 om ledighedsydelse - feriepenge - indtægt - automatisk udbetaling - ferieårets udløb
Feriegodtgørelse, der automatisk kommer til udbetaling ved ferieårets udløb, skal fradrages efter reglerne om fradrag for i...
10.01.20
P 86-19 om jobafklaringsforløb – ferie – uarbejdsdygtighed
Principafgørelsen afklarer konsekvenserne af, at borger i jobafklaringsforløb holder ferie uden kommunens tilladelse.
08.01.20