Oprettet: 26-03-2020

COVID-19: Betydning for beskæftigelsesindsats og ydelser

Midlertidig suspension af beskæftigelsesindsatsen i lyset af coronavirus. Spørgsmål/svar til virksomheder, a-kasser, jobcentre, kommuner.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har oplyst, at den aktive beskæftigelsesindsats i landets jobcentre og a-kasser suspenderes i en midlertidig periode, mens administration og udbetaling af ydelser videreføres som led i et nødberedskab.

 

Overordnet set videreføres den del af beskæftigelsesindsatsen, som vedrører administration og udbetaling af ydelser til ledige, mens den aktive beskæftigelsesindsats suspenderes midlertidigt. Jobcentrene kan dog – efter konkret vurdering og i samråd med den ledige – vælge at fortsætte visse dele af indsatsen, f.eks. videreføre virksomhedsrettede forløb eller telefoniske samtaler.

 

Til Kommuner, jobcentre og a-kasser: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af coronavirus

 

Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål.

Spørgsmålene og svarene vil løbende blive opdateret i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål:

 

Ydelser: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer som følge af corona-virus

Fleksjob: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer som følge af corona-virus

Aktiv indsats: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer som følge af corona-virus

Rådighed, formidling og sanktioner: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer som følge af corona-virus

 

Til virksomheder: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af coronavirus

 

Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål.

Spørgsmålene og svarene vil løbende blive opdateret i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål:

 

Arbejdsfordeling: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer som følge af corona-virus

G-dage: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer som følge af corona-virus

Ferieloven: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer som følge af corona-virus

Lønkompensation: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer som følge af corona-virus

 

Kilde: Star.dk

 

Se også Ny ændringsbekendtgørelse justerer rammerne for den midlertidige suspension af beskæftigelsesindsatsen

Sidst bekræftet: 26-03-2020 Oprettet: 26-03-2020 Revideret: 26-03-2020

Forfatter

Jura og Skat
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Team Personer


Af samme forfatter

Skal du med på kursus i socialjura og ansættelsesret i efteråret 2020?
Du kan se her, hvad der bliver udbudt, og du kan tilmelde dig til de første kurser i august og september.
27.05.20
P 13-20 om arbejdsskade – erstatning for tab af erhvervsevne – tilbagebetaling
Vurdering af, hvornår en tilskadekommen kan blive pålagt at tilbagebetale en ydelse, som er modtaget uberettiget og mod bed...
27.05.20
P 12-20 om sygedagpenge – selvstændige – forsikring – første eller tredje fraværsdag – frist for anmeldelse
Selvstændige, der har tegnet frivillig forsikring, har en anmeldelsesfrist på 1 uge efter sygedagpengerettens indtræden (ku...
27.05.20
P 6-20 om økonomisk støtte – efterskole – 11. skoleår – ekstra skoleår –
Økonomisk støtte til efterskole er betinget af, at den unge har et særligt behov for støtte, og at efterskoleopholdet anses...
26.05.20