Oprettet: 24-04-2020

Covid-19 kan anerkendes som arbejdsskade

Ansatte kan få sygdom med Covid-19 anerkendt som arbejdsskade. Arbejdsgivere skal i visse tilfælde anmelde sygdomstilfælde med Covid-19 som arbejdsulykker.

Arbejdstilsynet har i samarbejde med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og Ankestyrelsen udarbejdet en ny vejledning om reglerne for arbejdsskadeerstatning til medarbejdere smittet med Covid-19 på deres arbejde.

Generelt

Af vejledningen fremgår det, at:

  • Sygdom med Covid-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet. Den vil enten skulle behandles som en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, afhængigt af den sygdomsramtes udsættelse for smitte i forbindelse med arbejdet. 
  • Det er som udgangspunkt en betingelse, at diagnosen Covid-19 er stillet. Det er ikke tilstrækkeligt, at der er mistanke om sygdommen.
  • Visse typer arbejde indebærer i sig selv en stærk formodning for, at medarbejderen er blevet udsat for smitte på arbejdet. Sundhedspersonale og andre faggrupper, der arbejder med Covid-19-smittede eller har tæt borgerkontakt, skal derfor ikke kunne påvise en konkret smittekilde, men skal alene kunne sandsynliggøre, at smitten er sket på arbejdet.
  • Hvis Covid-19 anerkendes som en arbejdsskadeskade, kan man få erstatning efter de almindelige regler i arbejdsskadesikringsloven, bl.a. ved varige følger eller dødsfald.
  • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal hastebehandle de sager, hvor den sygdomsramte er alvorlig syg som følge af Covid-19.

Arbejdsgivers anmeldepligt

Vejledningen indeholder desuden information om arbejdsgiveres, lægers og tandlægers anmeldepligt samt om tilskadekomnes muligheder for at få erstatning og at anke afgørelser.

En arbejdsgiver skal anmelde sygdomstilfælde med Covid-19, når følgende betingelser er opfyldt;

  • En medarbejder er blevet syg med Covid-19 (diagnosen skal være stillet)
  • Der er sandsynlighed for, at medarbejderen kan være blevet smittet i forbindelse med en konkret hændelse eller kortvarig udsættelse for smitte i forbindelse med arbejdet
  • Medarbejderen kan have krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven, eller hvis medarbejderen har været sygemeldt (helt eller delvist) mere end 5 uger.

Der skal ikke ske anmeldelse alene på grund af smitterisiko eller karantæne på virksomheden.

Anmeldelse skal ske i Arbejdstilsynets og AES’ fælles digitale anmeldeportal EASY.

Læs vejledningen ”Vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med COVID-19”

 
Sidst bekræftet: 24-04-2020 Oprettet: 24-04-2020 Revideret: 24-04-2020

Forfatter

Jura og Skat
Konsulent

Maria Louise Dahl

Team Personer


Af samme forfatter

Elever skal ikke bidrage med fridage ved lønkompensation
Elever, lærlinge og praktikanter har ikke pligt til at bidrage med 5 ferie-/fridage under lønkompensation.
07.05.20
Husk at anmelde arbejdsskader – for både din medarbejders og din egen skyld
Kommer en af dine ansatte til skade ved en arbejdsskade, er du som arbejdsgiver forpligtet til at anmelde skaden senest 9 d...
05.05.20
Delvis genåbning af SIRIs borgercentre – biometri
SIRIs borgercentre er fra den 27. april 2020 blevet delvist genåbnet for at håndtere presserende sager, der kun afventer op...
29.04.20
Det korte ferieår – overgang til ny ferielov
Den 1. maj 2020 starter et nyt – og forkortet – ferieår. Det korte ferieår fungerer som en overgang til den nye ferielov me...
22.04.20
Behandlingstestamente
Med et behandlingstestamente kan du sikre dig, at lægerne følger dine ønsker vedrørende livsforlængende behandling, hvis du...
24.03.20