Oprettet: 07-05-2020

Elever skal ikke bidrage med fridage ved lønkompensation

Elever, lærlinge og praktikanter har ikke pligt til at bidrage med 5 ferie-/fridage under lønkompensation.

Den 1. maj 2020 blev trepartsaftalen om lønkompensation justeret, så elever, lærlinge og praktikanter fritages for kravet om at afholde fem fridage, så kvaliteten i uddannelsen ikke bliver forringet i lønkompensationsperioden.

 

Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft fra 9. marts 2020.

 

Allerede afholdt ferie-/fridage vil som udgangspunkt ikke blive godtgjort, mens ferie-/fridage uden løn, der endnu ikke er afholdt, skal annulleres. Øvrige krav for tilskud til elever, lærlinge og praktikanter er fortsat gældende, herunder at virksomhederne ikke kan få lønkompensation i de perioder, hvor eleven/lærlingen/praktikanten er på skole.

 

Erhvervsstyrelsen kan i efterkontrollen foretage efterbetaling af kompensation, hvis det på baggrund af den indsendte dokumentation viser sig, at en virksomhed har fået mindre kompensation, end virksomheden var berettiget til, fordi virksomheden har indregnet, at medarbejderen skulle holde fri og selv betale fridagene.

 

Baggrund

Af trepartsaftalen af 24. marts om midlertidig lønkompensation til virksomheder, der grundet Covid-19 står overfor at varsle afskedigelser af mindst 30 pct. af deres medarbejdere eller mindst 50 medarbejdere, fremgår det, at denne også omfatter lærlinge, elever og praktikanter.

 

Det fremgik heraf, at de enkelte hjemsendte medarbejdere, som virksomheden søgte lønkompensation til, skulle anvende ferie og/eller afspadsering på op til i alt fem dage. Dette krav gælder ikke længere elever, praktikanter og lærlinge jf. ovenstående.

 

Lønkompensationsordningen blev den 18. april forlænget frem til og med 8. juli.

 

Se også vores vejledning om lønkompensationsordningen

 

Kilde: Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse af 6. maj 2020

Sidst bekræftet: 07-05-2020 Oprettet: 07-05-2020 Revideret: 07-05-2020

Forfatter

Jura og Skat
Konsulent

Maria Louise Dahl

Team Personer


Af samme forfatter

Husk at anmelde arbejdsskader – for både din medarbejders og din egen skyld
Kommer en af dine ansatte til skade ved en arbejdsskade, er du som arbejdsgiver forpligtet til at anmelde skaden senest 9 d...
05.05.20
Delvis genåbning af SIRIs borgercentre – biometri
SIRIs borgercentre er fra den 27. april 2020 blevet delvist genåbnet for at håndtere presserende sager, der kun afventer op...
29.04.20
Covid-19 kan anerkendes som arbejdsskade
Ansatte kan få sygdom med Covid-19 anerkendt som arbejdsskade. Arbejdsgivere skal i visse tilfælde anmelde sygdomstilfælde ...
24.04.20
Det korte ferieår – overgang til ny ferielov
Den 1. maj 2020 starter et nyt – og forkortet – ferieår. Det korte ferieår fungerer som en overgang til den nye ferielov me...
22.04.20
Behandlingstestamente
Med et behandlingstestamente kan du sikre dig, at lægerne følger dine ønsker vedrørende livsforlængende behandling, hvis du...
24.03.20