Oprettet: 24-03-2020

Har du overvejet at lave en fuldmagt?

Vil du selv bestemme, hvem der skal kunne handle og træffe beslutninger på dine vegne i tilfælde af, at du for en periode ikke selv er i stand til det, f.eks. grundet indlæggelse eller ophold i udlandet?

Hvorfor lave en fuldmagt?

Hvis du giver en anden person fuldmagt, giver du dermed personen ret til at handle på dine vegne. At oprette en almindelig fuldmagt betyder ikke, at du ikke længere kan træffe beslutninger selv. Det betyder blot, at en anden person også kan handle på dine vegne.

 

Det kan dog vise sig at være praktisk at have givet en anden person retten til at handle og træffe beslutninger på dine vegne i tilfælde af, at du – af én eller anden årsag – pludselig ikke selv er i stand til det. Det kan både skyldes praktiske og fysiske forhindringer, herunder ophold i udland, sygdom og indlæggelse. Det er for sent at oprette en fuldmagt, hvis du ikke længere er i stand til at varetage dine egne interesser, f.eks. fordi du er lagt i koma eller er blevet ramt af demens.

 

Hvad omfatter en fuldmagt?

Du vælger selv, hvad fuldmagten skal omfatte, og du kan vælge, at den kun skal gælde til en helt konkret handling, f.eks. at hente en pakke for dig, eller du kan lave en generalfuldmagt, som giver den fuldmægtige ret til at handle på dine vegne i alle anliggender.

 

Du bestemmer selv, hvem du vil vælge som fuldmægtig. Det er vigtigt at huske på, at du bliver forpligtet af de aftaler og beslutninger, der bliver truffet på dine vegne af den fuldmægtige. Derfor er det afgørende, at du har tillid til, at den fuldmægtige, du vælger, kan og vil varetage dine interesser på en kompetent og forsvarlig måde.

 

En fuldmagt træder som udgangspunkt i kraft, når den er dateret og underskrevet af den, som giver fuldmagten. Du kan til enhver tid tilbagekalde en fuldmagt.

 

Fremtidsfuldmagt – en langsigtet løsning

En fuldmagt kan også laves som en fremtidsfuldmagt. En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold.

 

En fremtidsfuldmagt skal oprettes og underskrives digitalt på tinglysning.dk, hvorefter den skal vedstås for en notar. Det er dog ikke muligt at vedstå fremtidsfuldmagten over for notar i øjeblikket, da alle domstolene alene kører på nødberedskab grundet Corona-virus.

 

For at fremtidsfuldmagten bliver sat i kraft, skal fuldmagtsgiver eller den fremtidsfuldmægtige bede Familieretshuset herom, og der skal bl.a. fremlægges lægelige oplysninger om fuldmagtsgivers helbredstilstand.

 

Fremtidsfuldmagten er derfor en god løsning på længere sigt, men hvis du her og nu har brug for, at en anden kan handle på din vegne, f.eks. hente en pakke, klare posteringer i banken eller indgå aftale med en ny leverandør, så vil det kræve en almindelig fuldmagt.

 

Du kan til enhver tid henvende dig til din lokale rådgiver, som kan hjælpe dig med at oprette fuldmagter.

 

Sidst bekræftet: 24-03-2020 Oprettet: 24-03-2020 Revideret: 24-03-2020

Forfatter

Jura og Skat
Konsulent

Maria Louise Dahl

Team Personer


Af samme forfatter

Behandlingstestamente
Med et behandlingstestamente kan du sikre dig, at lægerne følger dine ønsker vedrørende livsforlængende behandling, hvis du...
24.03.20
Testamenter – særlige forhold i forbindelse med COVID-19
Corona-virus har for en periode lukket ned for store dele af Danmark – og der kan ikke oprettes notartestamenter og vedkend...
23.03.20
Testamenter – særlige forhold i forbindelse med COVID-19
Corona-virus har for en periode lukket ned for store dele af Danmark – og der kan ikke oprettes notartestamenter og vedkend...
19.03.20
P 106-19 Tabt arbejdsfortjeneste - beregningsgrundlag - seneste lønindtægt - pension - elevløn
Bidrag til pensionsordning skal indregnes ved beregningen af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der umiddelbart før over...
24.01.20
P 104-19 Borgerstyret personlig assistance - kontant tilskudsordning - udmåling af tilskud til hjælpere
Ved udmåling af tilskud til hjælpernes løn tages udgangspunkt i grundlønnen for sammenlignelige faggrupper. Der kan også gi...
24.01.20