Oprettet: 20-05-2020

P 1-20 Aktivloven om hjælp i særlige tilfælde - sygebehandling - tandbehandling - mengodtgørelse - formue - trangsbestemt

Ved vurderingen af, om ansøgeren har formue, skal midler, der stammer fra en méngodtgørelse eller godtgørelse for anden ikke økonomisk skade, ikke vurderes på anden måde end andre former for formue.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 20-05-2020 Oprettet: 20-05-2020 Revideret: 20-05-2020

Forfatter

Jura og Skat
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Team Personer


Af samme forfatter

P 3-20 om sygedagpenge - bortfald - manglende medvirken - medvirken samme dag - reel medvirken
Retten til sygedagpenge ophører dagen efter, at betingelserne for at modtage sygedagpenge ikke længere er opfyldt. Retten t...
25.05.20
P 2-20 om Arbejdsskade - Erstatning for tab af erhvervsevne - Årsløn - Mistet efterlønspræmie
Højesteret har i dommen offentliggjort som U. 2013.3120/2H afgjort, at mistet efterlønspræmie er ”er-statningsretligt værne...
20.05.20
Arbejdsløshedsdagpenge – indhentning af oplysninger om indkomst, der indgår i indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge og beregningsgrundlaget for dagpengenes størrelse
Skattestyrelsen har forlænget oplysningsfristerne til 1/9 2020. Fristen i forhold til dagpengereglerne er uændret, og årsop...
20.05.20
Orientering om efterregulering af folke- og førtidspension for 2019 – lønmodtagere
Udbetaling Danmark oplyser, at efterregulering af folke- og førtidspension for 2019 først påbegyndes til september 2020.
18.05.20
Sygedagpenge/refusion: Forsørgelse til personer i den særlige risikogruppe ved corona-sygdom
Personer i den særlige risikogruppe for COVID-19 og deres pårørende kan under genåbningen af Danmark blive væk fra arbejdet...
18.05.20