Oprettet: 08-01-2020

P 86-19 om jobafklaringsforløb – ferie – uarbejdsdygtighed

Principafgørelsen afklarer konsekvenserne af, at borger i jobafklaringsforløb holder ferie uden kommunens tilladelse.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 08-01-2020 Oprettet: 08-01-2020 Revideret: 08-01-2020

Forfatter

Jura og Skat
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Team Personer


Af samme forfatter

Satser 2020
Alle satser for 2020 er nu opdaterede i satstabellen.
16.01.20
P 90-19 om ledighedsydelse - feriepenge - indtægt - automatisk udbetaling - ferieårets udløb
Feriegodtgørelse, der automatisk kommer til udbetaling ved ferieårets udløb, skal fradrages efter reglerne om fradrag for i...
10.01.20
P 85-19 om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne - beregning af tilskud - flere anpartsselskaber - selvstændig bibeskæftigelse
Principafgørelsens skal afklare, hvornår der kan ydes tilskud til en flerhed af selskaber, og hvilken beregningsmetode der ...
08.01.20