Feedback Form

  

Oprettet: 16-11-2018

Anbefalinger til dig, der sælger en landbrugsejendom

Det er vigtigt, at du sikrer din alderdom, når du sælger en ejendom.

Anbefalinger vedrørende efterløn

  • Hvis du er tilmeldt efterlønsordningen, bør du søge om dit efterlønsbevis så snart, det er muligt. Efterlønsbeviset sikrer dig nemlig muligheden for at gå på efterløn, selvom du er syg ved overgangen til efterløn. Derudover har efterlønsbeviset den fordel, at du ikke længere skal betale efterlønsbidrag, når du først har erhvervet beviset.    
  • Hvis du som sælger af en landbrugsejendom står overfor at skulle på efterløn, skal du sikre dig, at du har en tilstrækkelig høj indkomst i årene op til overgangen til efterløn. Retten til efterløn er nemlig betinget af, at du inden for de seneste tre år har haft en indkomst på minimum 228.348 kr. (2018-sats). Indkomsten i årene op til overgangen til efterløn er også særlig vigtig, da det er den indkomst, din efterlønssats bliver beregnet ud fra.

Anbefalinger under pension

  • Du bør spare op til pension f.eks. via en ratepension eller livrente. En pensionsopsparing sikrer dig en indkomst i din alderdom, og hvis du skulle blive invalid. Den er beskyttet mod dine kreditorer, og du betaler først skat af opsparingen, når du skal have pensionen udbetalt. Til gengæld kræver en pensionsopsparing likviditet, og midlerne er bundet frem til din pensionering.    
  • Vi anbefaler, at du sparer så meget op til pension, at du som pensionist kan få udbetalt dét, der svarer til 80 procent af dit privatforbrug som erhvervsaktiv. Hvor meget du skal spare op for at nå dette mål, afhænger af, hvornår du regner med at gå på pension, og om du har andre frie midler at leve for.
  • Vi anbefaler, at du benytter salget af din landbrugsvirksomhed til at lave en ophørspension. Du kan oprette en ophørspension, hvis du er fyldt 55 år ved virksomhedens ophør og har drevet virksomhed i 10 af de seneste 15 år. Ophørspensionen oprettes ved, at du indskyder din fortjeneste helt eller delvist på en ratepension og/eller en livrente – dog maksimalt 2.743.700 kr. (2018-sats).    
  • Hvis du som sælger af en landbrugsejendom står overfor at skulle på pension, skal du være opmærksom på, at engangsindtægter vil påvirke din pensionsberegning, hvis overdragelsen sker, efter du er blevet pensionist. En engangsindtægt kan f.eks. være genvundne afskrivninger i forbindelse med salget af din virksomhed. Hvis overdragelsen sker, før du når pensionsalderen, vil engangsindtægten ikke påvirke din pension. Det kan derfor være en god ide at få salget eller generationsskiftet gennemført, inden du når pensionsalderen.

 

Sidst bekræftet: 16-11-2018 Oprettet: 16-11-2018 Revideret: 16-11-2018

Forfatter

Erhvervsøkonomi
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Konsulent

Malene Dall Hardt Hansen

Jura & Skat, Team Personer


Juridisk Specialkonsulent

Signe Morgenstjerne

Skade & Ansvar


Af samme forfatter

SKATM-2019-26-04. Stutteri og galopheste var privat aktivitet. Ikke momsfradrag. Ikke reklameudgift
Stutteri med galopheste var ikke erhvervsmæssigt drevet. Aktiviteten havde heller ikke karakter af økonomisk virksomhed, hv...
28.06.19
SKATM-2019-26-03. Travstutteri og landbrug. Væsentlig omlægning. Ej erhvervsmæssig drift
Driften af et landbrug med travstutteri skulle vurderes særskilt henholdsvis før og efter en omlægning, som havde haft væse...
28.06.19
SKATM-2019-26-02. Stutteri med travheste. Opstartsperiode. Erhvervsmæssigt drevet
Et travstutteri blev anerkendt som erhvervsmæssigt drevet. Driften var i de pågældende år i en opstartsfase, og efter en in...
28.06.19
SKATM-2019-26-01. Hesteopdræt. Ikke fornøden intensitet. Fagligt kontingent
Hestehold med 3 heste, der havde givet meget små indtægter, blev ikke anset for drevet med fornøden intensitet og fradrag n...
28.06.19
SKATM-2019-19-03. Værdiansættelse efter 15 % regel uanset videresalg til kommune
Ved overdragelse af en landbrugsejendom i levende live skal skatteforvaltningen acceptere en værdiansættelse til +/- 15 %. ...
28.06.19