Feedback Form

  

Oprettet: 31-05-2019

For og imod ved selskaber og personligt ejede virksomheder

Er det bedst at vælge selskab eller personligt ejet virksomhed? Det korte svar er, at det afhænger af behov og situation.

Om man vælger selskab eller personligt ejet virksomhed kan afhænge af ønsker til hæftelse, regulering og startkapital. Men også af, om man for eksempel overvejer et ejerskifte, at få en ekstern investor ind eller har flere virksomheder.

Hæftelse
I et selskab hæfter man som udgangspunkt kun for den kapital, man har indskudt i selskabet. Det ses dog i mange situationer, at ejerne skal stille en personlig sikkerhed over for långiver.

I en personligt ejet virksomhed hæfter ejeren personligt og ubegrænset. Det betyder, at ejeren hæfter med hele sin formue.

Anvendes et I/S, hæfter ejerne derimod ikke kun personligt og ubegrænset, men også solidarisk. Det betyder, at ejerne også hæfter for hinanden.

- Hvor meget ejerne hver især f.eks. hæver til privatforbrug i et I/S kan variere, og opfylder den ene ejer ikke sine forpligtelser, hæfter medejeren, fordi hæftelsen netop er solidarisk, forklarer Kirstine Østergård Kortbæk, Tax Consultant på SEGES.

For og imod – et første overblik
Bruger man selskaber i landbruget, giver det mulighed for at inddrage andre i ejerskabet af virksomheden. Det kan f.eks. være medarbejdere, børn eller eksterne investorer.  Selskabskonstruktionen gør det også muligt at formindske den økonomiske risiko.

 - Består virksomheden af flere driftsgrene, kan virksomheden deles op i flere selskaber for at reducere ejerens eller ejernes risiko, forklarer Kirstine Østergård Kortbæk. En ulempe ved selskaber er, at virksomhedens underskud ikke kan modregnes i ejerens eller ægtefællens indkomst.

         


En af selskabsformerne er mere oplagt end et I/S,  hvis landmanden ønsker at tiltrække ekstern kapital.

Det kan heller ikke lade sig gøre at sælge stuehuset skattefrit eller at få indekseringsgevinsten ud til ejeren skattefrit, når ejendommen i selskabet sælges.

Selskaber ved generationsskifte
I forbindelse med et generationsskifte kan et selskab overdrages med succession, selv om en del af virksomheden i selskabet er passiv.

- Har landmanden via sit selskab investeret i lejligheder, som børnene boede i under studietiden, men som nu er lejet ud, kan han i et selskab overdrage disse passive aktiver med succession. Selskabet skal bare samlet set, dvs. inklusive landbruget, leve op til definitionen af en aktiv virksomhed, forklarer Kirstine Østergård Kortbæk. 

Det samme kan ikke lade sig gøre i et personligt ejet landbrug, herunder et I/S.

Ønskes ekstern investor
Ønsker landmanden at tiltrække ekstern kapital til sin virksomhed, er en af selskabsformerne mere oplagt end et I/S.

- Det kan være svært at tiltrække eksterne investorer i en personligt ejet virksomhed fremfor et selskab. Den eksterne investor kender selskabsformen, og selskabslovgivningen lægger driften i klare og faste rammer. Derudover spiller det også en stor rolle, at ejerne i et I/S hæfter solidarisk, vurderer Kirstine Østergård Kortbæk.

3 anbefalinger

  • Overvej, hvilken ejerform der passer til din konkrete situation
  • Overvejer du en selskabskonstruktion, så overvej at opdele forskellige driftsgrene i flere selskaber
  • Søg rådgivning i forbindelse med virksomhedsomdannelse eller generationsskifte

Fakta
Selskaber og I/S'er er født forskellige. De adskiller sig i forhold til ejernes hæftelse, hvilke love der regulerer driften, og hvor stort et kapitalindskud der kræves. Der er også forskel på, hvilken type ledelse der kræves, om regnskabet skal offentliggøres, hvilke skatteregler der regulerer virksomheden, og hvem der tager beslutningerne. 

 

Sidst bekræftet: 31-05-2019 Oprettet: 31-05-2019 Revideret: 31-05-2019

Forfatter

Jura og Skat
Kommunikationskonsulent

Pernille Pennington

Marketing & Fagkommunikation, Fagkommunikation


Tax Consultant

Kirstine Østergård Kortbæk

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

Kan et nyt forretningsområde betale sig? Lad budgetkalkulen vise vej
Skal virksomheden udvides eller omlægges med et nyt forretningsområde? Spritnye budgetkalkuler fra SEGES letter regnearbejd...
09.10.19
Et skarpt fokus på lederrollen kan give en bedre bundlinje
Kører hverdagen nogle gange lidt for hurtigt? Er din hverdag fyldt med brandslukningsopgaver? Måske er det tid at gentænke ...
27.08.19
SKATM-2019-26-06. Skatteministeriet svarer på uklarheder vedrørende regler for deleøkonomi
SEGES har indsendt spørgsmål til Skatteministeriet vedrørende håndteringen af det forhøjede bundfradrag ved bagudforskudt i...
16.08.19
Bliver grønne obligationer en oplagt finansieringskilde i landbruget?
Tanken om, at grønne obligationer inden for en overskuelig fremtid kan komme til at finansiere vindmøller, biogas- og biora...
25.07.19
SKATM-2019-22-08. Hovedanpartshaver beskattes af fri motorcykel, fri båd og 3xfri bil til trods for, at en bil var stilstandsforsikret
Hovedanpartshaver blev bl.a. beskattet af fri bil til trods for, at en bil var stilstandsforsikret, og en anden havde været...
03.07.19