Feedback Form

Information til landmand - køber 

Oprettet: 07-09-2015

Ejerskiftemodeller

Herunder finder du ni forskellige modelnotater, som beskriver de mest anvendte modeller til ejerskifte af virksomheder. Hver model beskriver, hvilke kriterier modellen indebærer og har en oversigt over fordele og ulemper.

Ejerskifte er en kompliceret proces, hvorfor en gennemførsel af et ejerskifte ikke kan ske udelukkende på nedenstående grundlag. Kontakt derfor altid din lokale rådgiver.

Model 1 – Ejerskifte i fri handel

Modellen bliver oftest anvendt, hvis der ikke er forudgående relationer mellem parterne.

Model 2 – Ejerskifte med succession

Modellen bliver anvendt til overdragelse med succession og kan ske til børn, børnebørn, søskende og søskendes børn samt til medarbejdere med en vis anciennitet.

Model 3 – Ejerskifte med succession via interessentskab

Modellen anvendes, hvis sælger overdrager virksomheden ad flere omgange ved at sælge ideelle andele af virksomhedens aktiver.

Model 4 – Ejerskifte med delsalg af personlig ejet virksomhed

Modellen anvendes, hvor sælger har flere virksomheder eller driftsgrene, som kan sælges hver for sig.

Model 5 – Ejerskifte med delsalg og bortforpagtning af ejendommen

Modellen anvendes, hvor køber kan løfte finansieringen af driften, men ikke købet af ejendommen.

Model 6 – Ejerskifte af selskab med succession

Modellen anvendes, hvor virksomheden ligger i et hovedaktionærselskab og selskabet ønskes overdraget med succession. Modellen kan anvendes som alternativ til I/S

Model 7 – Ejerskifte ved holdingselskabs salg af datterselskab

Modellen bliver anvendt ved enhver overdragelse af en virksomhed, hvor man ønsker et alternativ til personlig eje, herunder et alternativ til I/S.

Model 8 – Ejerskifte ved spaltning og salg af selskaber

Modellen anvendes til store virksomheder, hvor det ikke er muligt at finde en køber til den samlede virksomhed.

Model 9 – Ejerskifte ved helt eller delvist salg af partnerselskab

Modellen finder anvendelse i situationer, hvor flere personer ønsker at købe sammen, og hvor en er den aktive landmand.

Sidst bekræftet: 27-08-2019 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-26-04. Stutteri og galopheste var privat aktivitet. Ikke momsfradrag. Ikke reklameudgift
Stutteri med galopheste var ikke erhvervsmæssigt drevet. Aktiviteten havde heller ikke karakter af økonomisk virksomhed, hv...
28.06.19
SKATM-2019-26-03. Travstutteri og landbrug. Væsentlig omlægning. Ej erhvervsmæssig drift
Driften af et landbrug med travstutteri skulle vurderes særskilt henholdsvis før og efter en omlægning, som havde haft væse...
28.06.19
SKATM-2019-26-02. Stutteri med travheste. Opstartsperiode. Erhvervsmæssigt drevet
Et travstutteri blev anerkendt som erhvervsmæssigt drevet. Driften var i de pågældende år i en opstartsfase, og efter en in...
28.06.19
SKATM-2019-19-03. Værdiansættelse efter 15 % regel uanset videresalg til kommune
Ved overdragelse af en landbrugsejendom i levende live skal skatteforvaltningen acceptere en værdiansættelse til +/- 15 %. ...
28.06.19
SKATM-2019-26-01. Hesteopdræt. Ikke fornøden intensitet. Fagligt kontingent
Hestehold med 3 heste, der havde givet meget små indtægter, blev ikke anset for drevet med fornøden intensitet og fradrag n...
28.06.19