Feedback Form

Information til landmand - køber  

Oprettet: 07-09-2015

Model 4 - Ejerskifte med delsalg af personligt ejet virksomhed

Denne model finder anvendelse, når det er mest gunstigt for køber at erhverve enkelte eller flere virksomhedsgrene, der i sig selv kan drives som en virksomhed eller lægges sammen med en eksisterende.

Udfordringerne ved modellens anvendelse ligger hos sælger, da den forudsætter, at sælger allerede juridisk har udskilt de relevante dele af virksomheden, som køber er interesseret i. Er dette på plads, svarer vilkårene til købers situation i model 1 – fri handel.

Fordele og ulemper

Fordele for køber:

  • Er uafhængig af sælger, da køber fra dag ét tegner linjerne i virksomheden.
  • Kan udløse store skattekrav for sælger, som derfor vil have vanskeligt ved at medvirke til finansiering, medmindre der handles med succession, se model 2.
  • Kan evt. kombineres med en forkøbsret til yderligere dele af den oprindelige virksomhed.
  • Køber kan måske indgå i fællesskab på begrænsede områder med sælger, uden det bliver i et forpligtigende I/S.

Ulemper for køber:

  • Det kan være svært at få dokumentation for/oplysninger om resultatet af driften isoleret fra den del af den oprindelige virksomhed, som køber erhverver. Især hvis der hos sælger har været indbyrdes afhængighed mellem driftsgrenene.

Variationsmuligheder

  • De forskellige enheder af en eksisterende virksomhed overdrages til samme køber i flere omgange over en årrække.
  • Kan også anvendes sammen med diverse leverings- og/eller samarbejdsaftaler.
Sidst bekræftet: 28-08-2017 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-26-04. Stutteri og galopheste var privat aktivitet. Ikke momsfradrag. Ikke reklameudgift
Stutteri med galopheste var ikke erhvervsmæssigt drevet. Aktiviteten havde heller ikke karakter af økonomisk virksomhed, hv...
28.06.19
SKATM-2019-26-03. Travstutteri og landbrug. Væsentlig omlægning. Ej erhvervsmæssig drift
Driften af et landbrug med travstutteri skulle vurderes særskilt henholdsvis før og efter en omlægning, som havde haft væse...
28.06.19
SKATM-2019-26-02. Stutteri med travheste. Opstartsperiode. Erhvervsmæssigt drevet
Et travstutteri blev anerkendt som erhvervsmæssigt drevet. Driften var i de pågældende år i en opstartsfase, og efter en in...
28.06.19
SKATM-2019-19-03. Værdiansættelse efter 15 % regel uanset videresalg til kommune
Ved overdragelse af en landbrugsejendom i levende live skal skatteforvaltningen acceptere en værdiansættelse til +/- 15 %. ...
28.06.19
SKATM-2019-26-01. Hesteopdræt. Ikke fornøden intensitet. Fagligt kontingent
Hestehold med 3 heste, der havde givet meget små indtægter, blev ikke anset for drevet med fornøden intensitet og fradrag n...
28.06.19

Læs også