Information til landmand - køber  

Oprettet: 07-09-2015

Model 4 - Ejerskifte med delsalg af personligt ejet virksomhed

Denne model finder anvendelse, når det er mest gunstigt for køber at erhverve enkelte eller flere virksomhedsgrene, der i sig selv kan drives som en virksomhed eller lægges sammen med en eksisterende.

Udfordringerne ved modellens anvendelse ligger hos sælger, da den forudsætter, at sælger allerede juridisk har udskilt de relevante dele af virksomheden, som køber er interesseret i. Er dette på plads, svarer vilkårene til købers situation i model 1 – fri handel.

Fordele og ulemper

Fordele for køber:

  • Er uafhængig af sælger, da køber fra dag ét tegner linjerne i virksomheden.
  • Kan udløse store skattekrav for sælger, som derfor vil have vanskeligt ved at medvirke til finansiering, medmindre der handles med succession, se model 2.
  • Kan evt. kombineres med en forkøbsret til yderligere dele af den oprindelige virksomhed.
  • Køber kan måske indgå i fællesskab på begrænsede områder med sælger, uden det bliver i et forpligtigende I/S.

Ulemper for køber:

  • Det kan være svært at få dokumentation for/oplysninger om resultatet af driften isoleret fra den del af den oprindelige virksomhed, som køber erhverver. Især hvis der hos sælger har været indbyrdes afhængighed mellem driftsgrenene.

Variationsmuligheder

  • De forskellige enheder af en eksisterende virksomhed overdrages til samme køber i flere omgange over en årrække.
  • Kan også anvendes sammen med diverse leverings- og/eller samarbejdsaftaler.
Sidst bekræftet: 28-08-2017 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-19-01. Værdiansættelse af ejendom i dødsbo. Ændring uden vurdering
Skattestyrelsen havde ændret i et dødsbos værdiansættelse af en fast ejendom uden sagkyndig vurdering. Landsretten fastslår...
10.01.20
SKATM-2019-19-07. Værdiansættelse af erhvervsejendom i dødsbo. Sagkyndig vurdering. Særlige omstændigheder
Afholdelse af 9,1 mio. kr. i renoveringsomkostninger på en hotelejendom vurderet til 28 mio. kr. udgjorde sådanne særlige o...
20.12.19
Nyt beregningsværktøj: Få styr på dit økonomiske behov, når du går på pension
Når talen falder på pension, er et centralt spørgsmål: Hvor meget skal jeg spare op?
16.12.19
SKATM-2019-12-02. Udbetaling fra andelshaverkonto ved udtræden. Retserhvervelse. Beskatningstidspunkt
En andelshaverkonto skulle udbetales årligt med 1/5. Repræsentantskabet skulle årligt træffe beslutning om udbetaling, unde...
13.12.19
SKATM-2019-19-06. Nedslag for latent skat. Kursværdi. Nedsættelse af gaveafgift
En landmand overdrog en andel på 20 pct. af sin landbrugsvirksomhed med succession til sin søn. Nedslaget for at overtage d...
13.12.19

Læs også