Feedback Form

Information til landmand - køber  

Oprettet: 07-09-2015

Model 5 – Ejerskifte med delsalg og forpagtning

Modellen går på, at køber erhverver selve driften af virksomheden, men forpagter ejendommen af sælger. Derved bliver sælger fortsat ejer af ejendommen, men det ledelsesmæssige og økonomiske ansvar for driften bliver overdraget til køber. Hensigten vil ofte være, at køber med tiden vil kunne løfte finansieringen af ejendommen. Erhvervelsen af den samlede virksomhed sker således i etaper.

Denne model finder anvendelse, når køber ikke kan løfte finansieringen af hele virksomheden, men kan løfte finansieringen af driften, herunder inventar, besætning, lagre og beholdninger.

Fordele og ulemper


Fordele for køber:

  • Kan komme i gang uden stor kapitalbinding.
  • Mulighed for at opbygge erfaring og kunne fremlægge resultater for pengeinstitut/realkredit i forbindelse med finansiering af købet af ejendommen.
  • Overdragelse kan ske uden, at parterne skal samarbejde i interessentskabsform.

Ulemper for køber:

  • Trækker ejerskiftet af ejendommen ud.
  • Risiko for, at planen for efterfølgende køb af ejendommen ikke kan gennemføres.

Variationsmuligheder

Køber kan også leje de mest kapitaltunge maskiner.

Sidst bekræftet: 28-08-2017 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-26-04. Stutteri og galopheste var privat aktivitet. Ikke momsfradrag. Ikke reklameudgift
Stutteri med galopheste var ikke erhvervsmæssigt drevet. Aktiviteten havde heller ikke karakter af økonomisk virksomhed, hv...
28.06.19
SKATM-2019-26-03. Travstutteri og landbrug. Væsentlig omlægning. Ej erhvervsmæssig drift
Driften af et landbrug med travstutteri skulle vurderes særskilt henholdsvis før og efter en omlægning, som havde haft væse...
28.06.19
SKATM-2019-26-02. Stutteri med travheste. Opstartsperiode. Erhvervsmæssigt drevet
Et travstutteri blev anerkendt som erhvervsmæssigt drevet. Driften var i de pågældende år i en opstartsfase, og efter en in...
28.06.19
SKATM-2019-19-03. Værdiansættelse efter 15 % regel uanset videresalg til kommune
Ved overdragelse af en landbrugsejendom i levende live skal skatteforvaltningen acceptere en værdiansættelse til +/- 15 %. ...
28.06.19
SKATM-2019-26-01. Hesteopdræt. Ikke fornøden intensitet. Fagligt kontingent
Hestehold med 3 heste, der havde givet meget små indtægter, blev ikke anset for drevet med fornøden intensitet og fradrag n...
28.06.19

Læs også