Information til landmand - køber  

Oprettet: 07-09-2015

Model 5 – Ejerskifte med delsalg og forpagtning

Modellen går på, at køber erhverver selve driften af virksomheden, men forpagter ejendommen af sælger. Derved bliver sælger fortsat ejer af ejendommen, men det ledelsesmæssige og økonomiske ansvar for driften bliver overdraget til køber. Hensigten vil ofte være, at køber med tiden vil kunne løfte finansieringen af ejendommen. Erhvervelsen af den samlede virksomhed sker således i etaper.

Denne model finder anvendelse, når køber ikke kan løfte finansieringen af hele virksomheden, men kan løfte finansieringen af driften, herunder inventar, besætning, lagre og beholdninger.

Fordele og ulemper


Fordele for køber:

  • Kan komme i gang uden stor kapitalbinding.
  • Mulighed for at opbygge erfaring og kunne fremlægge resultater for pengeinstitut/realkredit i forbindelse med finansiering af købet af ejendommen.
  • Overdragelse kan ske uden, at parterne skal samarbejde i interessentskabsform.

Ulemper for køber:

  • Trækker ejerskiftet af ejendommen ud.
  • Risiko for, at planen for efterfølgende køb af ejendommen ikke kan gennemføres.

Variationsmuligheder

Køber kan også leje de mest kapitaltunge maskiner.

Sidst bekræftet: 28-08-2017 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-19-01. Værdiansættelse af ejendom i dødsbo. Ændring uden vurdering
Skattestyrelsen havde ændret i et dødsbos værdiansættelse af en fast ejendom uden sagkyndig vurdering. Landsretten fastslår...
10.01.20
SKATM-2019-19-07. Værdiansættelse af erhvervsejendom i dødsbo. Sagkyndig vurdering. Særlige omstændigheder
Afholdelse af 9,1 mio. kr. i renoveringsomkostninger på en hotelejendom vurderet til 28 mio. kr. udgjorde sådanne særlige o...
20.12.19
Nyt beregningsværktøj: Få styr på dit økonomiske behov, når du går på pension
Når talen falder på pension, er et centralt spørgsmål: Hvor meget skal jeg spare op?
16.12.19
SKATM-2019-12-02. Udbetaling fra andelshaverkonto ved udtræden. Retserhvervelse. Beskatningstidspunkt
En andelshaverkonto skulle udbetales årligt med 1/5. Repræsentantskabet skulle årligt træffe beslutning om udbetaling, unde...
13.12.19
SKATM-2019-19-06. Nedslag for latent skat. Kursværdi. Nedsættelse af gaveafgift
En landmand overdrog en andel på 20 pct. af sin landbrugsvirksomhed med succession til sin søn. Nedslaget for at overtage d...
13.12.19

Læs også