Feedback Form

Information til landmand - køber 

Oprettet: 07-09-2015

Model 7 – Ejerskifte ved holdingselskabs salg af datterselskab

Denne model finder, ligesom model 6, anvendelse ved enhver overdragelse af en virksomhed, hvor man ønsker et alternativ til personligt eje, herunder til eje i I/S.

Modellen adskiller sig fra model 6 ved, at det ikke er den fysiske ejer, der sælger selskabet, men at virksomheden ligger i et datterselskab, og det dermed er holdingselskabet, der overdrager virksomheden ved salg af datterselskabsaktierne.

Køber af selskabet vil i denne model også være et holdingselskab. Har køber ikke i forvejen et selskab, der kan købe målselskabet, kan køber nemt oprette et selskab til formålet. Ved selskabets køb af målselskabet bliver dermed etableret en holdingkonstruktion.

Fordele og ulemper

Fordele for køber:

  • Aktierne eller anparterne i driftsselskabet kan sælges skattefrit fra Ejer 1’s holdingselskab til enten Ejer 2’s holdingselskab eller Ejer 2 selv, hvis han ikke har oprettet et holdingselskab, hvilket vil kunne medvirke til at holde prisen for selskabet nede.
  • Der er mulighed for at værdiansætte den udskudte skat i driftsselskabet hensigtsmæssigt
  • Hvis datterselskabet ikke sælges på en gang, giver det køber mulighed for at optjene midler i holdingselskabet til yderligere køb. Der betales kun pt 23,5 %. i skat i datterselskab, men udlodning og efterfølgende salg sker skattefrit
  • Det vil under visse omstændigheder være muligt efter selskabsloven, at selskabet yder lån til køber til dennes køb af anparter i selskabet

Ulemper for køber:

  • Ejer 1’s holdingselskab kan som udgangspunkt først sælge aktierne eller anparterne i driftsselskabet efter tre års ejertid. Modellen kræver derfor, at sælger har været i god tid med planlægning, hvis virksomheden ikke lå i et datterselskab.
  • I forbindelse med at et selskab erhverver et selskab er der ikke mulighed for at finansiere handelen via optagelse af YJ-lån

Variationsmuligheder

  • Model 7 kan varieres på flere måder. Der kan være én eller flere købere. Disse kan vælge personligt at købe aktier/anparter i driftsselskabet af sælgers holdingselskab. Køberne kan også vælge at have et fælles holdingselskab eller hver deres, som køber aktier/anparter i driftsselskabet af sælger holdingselskab. Endeligt kan køberne vælge at købe aktier/anparter i sælgers holdingselskab, hvorefter dette umiddelbart efterfølgende spaltes, se. model 8.
Sidst bekræftet: 07-09-2015 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-26-04. Stutteri og galopheste var privat aktivitet. Ikke momsfradrag. Ikke reklameudgift
Stutteri med galopheste var ikke erhvervsmæssigt drevet. Aktiviteten havde heller ikke karakter af økonomisk virksomhed, hv...
28.06.19
SKATM-2019-26-03. Travstutteri og landbrug. Væsentlig omlægning. Ej erhvervsmæssig drift
Driften af et landbrug med travstutteri skulle vurderes særskilt henholdsvis før og efter en omlægning, som havde haft væse...
28.06.19
SKATM-2019-26-02. Stutteri med travheste. Opstartsperiode. Erhvervsmæssigt drevet
Et travstutteri blev anerkendt som erhvervsmæssigt drevet. Driften var i de pågældende år i en opstartsfase, og efter en in...
28.06.19
SKATM-2019-19-03. Værdiansættelse efter 15 % regel uanset videresalg til kommune
Ved overdragelse af en landbrugsejendom i levende live skal skatteforvaltningen acceptere en værdiansættelse til +/- 15 %. ...
28.06.19
SKATM-2019-26-01. Hesteopdræt. Ikke fornøden intensitet. Fagligt kontingent
Hestehold med 3 heste, der havde givet meget små indtægter, blev ikke anset for drevet med fornøden intensitet og fradrag n...
28.06.19