Information til landmand - køber 

Oprettet: 07-09-2015

Landbrugsloven

Landbrugsloven indeholder en række bestemmelser, der kan have betydning for dig som køber. Det er nemlig denne lov, der fastlægger betingelserne for, hvem der kan købe og forpagte landbrugsejendomme, og hvilke betingelser køberen skal opfylde.

Landbrugsloven indeholder både betingelser for fysiske personers køb af landbrugsejendomme, herunder hvor to eller flere personer skal eje en landbrugsejendom sammen, og for selskaber og andre juridiske personers køb af landbrugsejendomme.

Den 1. januar 2015 blev loven ændret, så det stort set er muligt for alle selskabstyper at købe landbrugsvirksomheder, og det bør derfor indgå i overvejelserne forud for et generationsskifte, om generationsskiftet skal ske via et selskab.

Flere overvejelser

Læs mere om de vigtigste overvejelser i forbindelse med et ejer- eller generationsskifte.

Vælg et blad og læs om de øvrige overvejelser...

Sidst bekræftet: 23-08-2019 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Juridisk specialkonsulent

Morten Haahr Jensen

Team Selskaber


Af samme forfatter

Ændret praksis i forhold til billeder på internettet
Datatilsynet har offentliggjort en ændret praksis vedrørende offentliggørelse af billeder på internettet.
30.09.19
Ny sag om kryptering af emails
Datatilsynet har i en konkret sag vurderet, at kryptering på transportlaget var tilstrækkeligt.
05.08.19
Temaer for tilsyn i efteråret 2019
Datatilsynet har i en nyhed oplyst om deres fokusområder for efterårets tilsyn.
05.08.19
Ny sag om sletning af personoplysninger
Datatilsynet slår i en ny sag hårdt ned på manglende sletning af kundeoplysninger.
12.06.19
Landsaftalen
Find materiale om landsaftaler samt afgrødeerstatning
19.03.19

Læs også