Feedback Form

Information til landmand - køber 

Oprettet: 07-09-2015

Pension

Ved køb af en virksomhed tænker de fleste ikke over at spare op til pension. Som selvstændig skal du dog være opmærksom på at få opsparet til pension løbende.

Sædvanlige pensionsordninger er kreditorbeskyttet og kan dermed være med til at sikre alderdommen, selvom du skulle opleve at gå konkurs med din virksomhed.

Selvstændige har en særlig mulighed for at spare ekstra op i de år, hvor der er overskud i virksomheden i den såkaldte 30 % ordning.

Mere information om pension

Læs mere om pensionsovervejelser.

Flere overvejelser

 Læs mere om de vigtigste overvejelser i forbindelse med et ejer- eller generationsskifte.

Vælg et blad og læs om de øvrige overvejelser...

Sidst bekræftet: 23-09-2016 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Jura & Skat, Erhvervsjura


Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

P 39-19 om fleksløntilskud – lønindtægt – skattepligtig værdi – personalegoder – lønloft – fuldtidsløn
Værdien af personalegoder, f.eks. fri bil, fri telefon, fri kost og logi m.v., indgår ikke som en del den fleksjobansattes ...
19.07.19
P 38-19 om revalidering – ophør af revalideringsydelse – tilbagevirkende kraft – genoptagelse – forældelse – Østre Landsrets dom
Sygedagpenge standses efter sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed først, når der er truffet en afgørelse.
19.07.19
P 37-19 om førtidspension - ressourceforløb - dokumentationskrav - udviklingsperspektiv - funktionelle lidelser
Praksis for ressourceforløb og førtidspension - hvornår er der udviklingsperspektiv i forhold til personens arbejdsevne, nå...
18.07.19
P 36-19 om arbejdsskade – arbejdets forhold – tjenesterejse – privat færden
Præcisering af, i hvilket omfang sikrede i forbindelse med en tjenesterejse er omfattet af loven under aktiviteter, der ikk...
18.07.19
P 34-19 om personligt tillæg – samlevende – økonomisk vurdering
Økonomisk rådighedsberegning i sager om personligt tillæg, når borgeren er førtidspensionist.
17.07.19

Læs også