Information til landmand - køber 

Oprettet: 07-09-2015

Selskabsret

I forbindelse med planlægning af et generationsskifte bør det overvejes, om generationsskiftet med fordel kan gennemføres ved at lægge virksomheden inklusiv ejendom ind i et selskab.

Stort set alle ejerformer er i dag mulige at anvende i relation til landbrugsvirksomheder. I visse situationer kan det være en fordel at omstrukturere virksomheden, så den i stedet for ejerskab i personligt regi ejes af et A/S, ApS eller P/S.

Især hvor generationsskiftet skal ske i flere tempi, kan der være fordele ved at etablere en selskabskonstruktion, hvor generationsskiftet sker ved overdragelse af aktier eller anparter frem for at overdrage en del af virksomheden i flere omgange.

Mere information om selskabstyper

Læs mere om de forskellige selskabstyper.

Flere overvejelser

Læs mere om de vigtigste overvejelser i forbindelse med et ejer- eller generationsskifte.

Vælg et blad og læs om de øvrige overvejelser...

Sidst bekræftet: 23-08-2019 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Juridisk specialkonsulent

Morten Haahr Jensen

Team Selskaber


Af samme forfatter

To kommuner er indstillet til bøde for ikke at have et passende sikkerhedsniveau
I henhold til GDPR-forordningens artikel 32 har offentlige myndigheder og private virksomheder pligt til at gennemføre tekn...
31.03.20
Force majeure i coronatider
Hvad gælder, hvis man ikke får leveret varer som følge af coronavirus?
26.03.20
GDPR og coronavirus
Må arbejdsgivere registrere og videregive oplysninger om deres ansatte i anledning af coronavirus?
26.03.20
Landsaftalen
Find materiale om landsaftaler samt afgrødeerstatning
18.02.20
Afgrødeerstatning
Her kan du se afgrødeerstatninger.
18.02.20

Læs også