Information til landmand - køber 

Oprettet: 07-09-2015

Selskabsret

I forbindelse med planlægning af et generationsskifte bør det overvejes, om generationsskiftet med fordel kan gennemføres ved at lægge virksomheden inklusiv ejendom ind i et selskab.

Stort set alle ejerformer er i dag mulige at anvende i relation til landbrugsvirksomheder. I visse situationer kan det være en fordel at omstrukturere virksomheden, så den i stedet for ejerskab i personligt regi ejes af et A/S, ApS eller P/S.

Især hvor generationsskiftet skal ske i flere tempi, kan der være fordele ved at etablere en selskabskonstruktion, hvor generationsskiftet sker ved overdragelse af aktier eller anparter frem for at overdrage en del af virksomheden i flere omgange.

Mere information om selskabstyper

Læs mere om de forskellige selskabstyper.

Flere overvejelser

Læs mere om de vigtigste overvejelser i forbindelse med et ejer- eller generationsskifte.

Vælg et blad og læs om de øvrige overvejelser...

Sidst bekræftet: 23-08-2019 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Juridisk specialkonsulent

Morten Haahr Jensen

Team Selskaber


Af samme forfatter

Ændret praksis i forhold til billeder på internettet
Datatilsynet har offentliggjort en ændret praksis vedrørende offentliggørelse af billeder på internettet.
30.09.19
Ny sag om kryptering af emails
Datatilsynet har i en konkret sag vurderet, at kryptering på transportlaget var tilstrækkeligt.
05.08.19
Temaer for tilsyn i efteråret 2019
Datatilsynet har i en nyhed oplyst om deres fokusområder for efterårets tilsyn.
05.08.19
Ny sag om sletning af personoplysninger
Datatilsynet slår i en ny sag hårdt ned på manglende sletning af kundeoplysninger.
12.06.19
Landsaftalen
Find materiale om landsaftaler samt afgrødeerstatning
19.03.19

Læs også