Information til landmand - køber 

Oprettet: 07-09-2015

Succession

Hvis du erhverver en virksomhed fra dine forældre, bedsteforældre, søskende eller tante og onkel, er der mulighed for, at du kan overtage sælgerens skattemæssige forhold vedrørende virksomheden.

Dette kaldes succession og betyder, at overdragelsen ikke udløser betaling af skat hos sælger. I stedet overtager du som køber den skat, der hviler på virksomheden (kaldet den latente skattebyrde).

Skattebyrden udløses ved en senere skattepligtig afståelse af de overtagne aktiver, men har også betydning for den løbende beskatning i form af afskrivninger.

Er du en nær medarbejder, i den virksomhed du erhverver, har du også mulighed for, at købet kan ske med succession, uanset om du er i familie med sælger eller ej.

Du vil selvfølgelig, som køber af virksomheden, skulle have en kompensation for at overtage den latente skattebyrde. Der findes flere måder at kompensere for, at du overtager skattebyrden. En af måderne er at give en gave, hvor der ved beregning af gaveafgiften gives en såkaldt passivpost, så gaveværdien fastsættes under hensyn til, at der overtages en latent skatteforpligtelse. Det er også muligt at give et nedslag i prisen.

Få overblik over hvem, der er omfattet af reglerne om gaveafgift, og som kan værdiansætte en fast ejendom efter 15 pct. reglen samt hvem, der kan overtage en virksomhed med succession efter Kildeskattelovens § 33 C.

Det er muligt ud fra forskellige parametre at estimere, hvad skattebyrden udgør. Du bør derfor altid søge rådgivning i forbindelse med succession.

Mere information om succession

Læs mere om succession.

Flere overvejelser

Læs mere om de vigtigste overvejelser i forbindelse med et ejer- eller generationsskifte.

Vælg et blad og læs om de øvrige overvejelser…

Sidst bekræftet: 23-08-2017 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-19-01. Værdiansættelse af ejendom i dødsbo. Ændring uden vurdering
Skattestyrelsen havde ændret i et dødsbos værdiansættelse af en fast ejendom uden sagkyndig vurdering. Landsretten fastslår...
10.01.20
SKATM-2019-19-07. Værdiansættelse af erhvervsejendom i dødsbo. Sagkyndig vurdering. Særlige omstændigheder
Afholdelse af 9,1 mio. kr. i renoveringsomkostninger på en hotelejendom vurderet til 28 mio. kr. udgjorde sådanne særlige o...
20.12.19
Nyt beregningsværktøj: Få styr på dit økonomiske behov, når du går på pension
Når talen falder på pension, er et centralt spørgsmål: Hvor meget skal jeg spare op?
16.12.19
SKATM-2019-12-02. Udbetaling fra andelshaverkonto ved udtræden. Retserhvervelse. Beskatningstidspunkt
En andelshaverkonto skulle udbetales årligt med 1/5. Repræsentantskabet skulle årligt træffe beslutning om udbetaling, unde...
13.12.19
SKATM-2019-19-06. Nedslag for latent skat. Kursværdi. Nedsættelse af gaveafgift
En landmand overdrog en andel på 20 pct. af sin landbrugsvirksomhed med succession til sin søn. Nedslaget for at overtage d...
13.12.19

Læs også