Information til landmand - sælger  

Oprettet: 09-09-2015

Ejerskiftemodeller

Herunder finder du ni forskellige modelnotater, som beskriver de mest anvendte modeller til ejerskifte af virksomheder. Læs om, hvad modellen indebærer og få en oversigt over fordele og ulemper.

Ejerskifte er en kompliceret proces, hvorfor en gennemførsel af ejerskifte ikke kan ske udelukkende på nedenstående grundlag. Kontakt derfor altid din lokale rådgiver.

Model 1 – Ejerskifte i fri handel

Denne model bliver oftest anvendt, hvis der ikke er forudgående relationer mellem partnerne.

Model 2 – Ejerskifte med succession

Modellen anvendes ved overdragelse med succession og kan ske til børn, børnebørn, søskende og søskendes børn samt til medarbejdere med en vis anciennitet.

Model 3 – Ejerskifte evt. med succession via interessentskab

Modellen anvendes, hvis sælger overdrager virksomheden af flere omgange ved at sælge ideelle andele af virksomhedens aktiver.

Model 4 – Ejerskifte med delsalg af personlig ejet virksomhed

Modellen anvendes, hvor sælger har flere virksomheder eller driftsgrene, som kan sælges hver for sig.

Model 5 – Ejerskifte med delsalg og bortforpagtning af ejendommen

Modellen anvendes, hvor køber kan løfte finansieringen af driften, men ikke købet af ejendommen.

Model 6 – Ejerskifte af selskab med succession

Modellen anvendes, hvor virksomheden ligger i et hovedaktionærselskab, og selskabet ønskes overdraget med succession. Modellen kan anvendes som alternativ til I/S

Model 7 – Ejerskifte ved holdingselskabs salg af datterselskab

Modellen bliver anvendt ved enhver overdragelse, hvor der ønskes et alternativ til personlig eje, herunder et alternativ til I/S, og hvor salget sker ved et holdingselskabs frasalg af et datterselskab.

Model 8 – Ejerskifte ved spaltning og salg af selskaber

Modellen anvendes til store virksomheder, hvor det ikke er muligt at finde en køber til den samlede virksomhed.

Model 9 – Ejerskifte ved hel eller delvis salg af partnerselskab

Modellen finder anvendelse i situationer, hvor flere personer ønsker at købe sammen, og hvor en er den aktive landmand.

 

Sidst bekræftet: 09-09-2015 Oprettet: 09-09-2015 Revideret: 09-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Specialkonsulent

Rikke Høgsaa Roding

Team Selskaber


Af samme forfatter

Ejerskifte 2020
Få et overblik over, hvad projekt Ejerskifte 2020 har opsamlet af viden og udviklet af værktøjer, som du kan anvende i forb...
22.12.17
Få styr på fakta om ejerskifte i landbruget
3-4.000 landmænd forventes at ejer- eller generationsskifte i de kommende år, og næsten 6.000 landbrug skal skifte ejer ind...
30.11.17
Kom i gang i god tid
Et ejer- eller generationsskifte kræver meget planlægning og forberedelse. Tommelfingerreglen er, at processen skal sættes ...
30.11.17
Test dit ejerskifte
Er du klar til at sælge bedriften eller købe drømmeejendommen? Tag SEGES’ ”Test dit ejerskifte” og få en afklaring af, hvad...
24.11.17
Inspiration
Kom hele vejen rundt om dit ejerskifte. Her på siden får du inspiration til at overveje både de personlige og de økonomiske...
24.11.17