Information til landmand - sælger  

Oprettet: 09-09-2015

Model 7 – Ejerskifte ved holdingselskabs salg af datterselskab

Denne model finder ligesom model 6 anvendelse ved enhver overdragelse af en virksomhed, hvor man ønsker et alternativ til personligt eje, herunder til eje i I/S.

Modellen adskiller sig fra model 6, ved at det ikke er den fysiske ejer, der sælger selskabet, men at virksomheden ligger i et datterselskab, og det dermed er holdingselskabet, der overdrager virksomheden ved salg af datterselskabsaktierne.

Da fordelene ved anvendelsen af modellen er knyttet op på nogle tidsmæssige betingelser, skal man tidligt i forløbet planlægge overgangen til selskabseje, således at holdingkonstruktionen kan kommer på plads i tide.

Har man allerede virksomheden i et selskab, vil det i mange tilfælde være en fordel at oprette en holdingkonstruktion.

Fordele og ulemper

Fordele for sælger:

  • Aktierne eller anparterne i driftsselskabet kan sælges skattefrit fra Ejer 1’s holdingselskab til enten Ejer 2’s holdingselskab eller Ejer 2 selv, hvis han ikke har oprettet et holdingselskab.
  • Der er mulighed for at værdiansætte den udskudte skat i driftsselskabet hensigtsmæssigt.
  • Ulemper for sælger:
  • Da der overdrages aktier eller anparter er der ikke mulighed for genanbringelse for selskabsejerne.
  • Ejer 1’s holdingselskab kan som udgangspunkt først sælge aktierne eller anparterne i driftsselskabet efter 3 års ejertid – så modellen kræver god planlægning.
  • Efter frasalg af driftsselskabet vil holdingselskabet være uden aktiv virksomhed og kan derfor ikke længere overdrages med succession til børn mv.

Variationsmuligheder

Model 7 kan varieres på flere måder. Der kan være én eller flere købere. Disse kan vælge personligt at købe aktier/anparter i driftsselskabet af sælgers holdingselskab. Køberne kan også vælge at have et fælles holdingselskab eller hver deres, som køber aktier/anparter i driftsselskabet af sælger holdingselskab. Endeligt kan køberne vælge at købe aktier/anparter i sælgers holdingselskab, hvorefter dette umiddelbart efterfølgende spaltes, jf. model 8.

 

Sidst bekræftet: 09-09-2015 Oprettet: 09-09-2015 Revideret: 09-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Specialkonsulent

Rikke Høgsaa Roding

Team Selskaber


Af samme forfatter

Ejerskifte 2020
Få et overblik over, hvad projekt Ejerskifte 2020 har opsamlet af viden og udviklet af værktøjer, som du kan anvende i forb...
22.12.17
Få styr på fakta om ejerskifte i landbruget
3-4.000 landmænd forventes at ejer- eller generationsskifte i de kommende år, og næsten 6.000 landbrug skal skifte ejer ind...
30.11.17
Kom i gang i god tid
Et ejer- eller generationsskifte kræver meget planlægning og forberedelse. Tommelfingerreglen er, at processen skal sættes ...
30.11.17
Test dit ejerskifte
Er du klar til at sælge bedriften eller købe drømmeejendommen? Tag SEGES’ ”Test dit ejerskifte” og få en afklaring af, hvad...
24.11.17
Inspiration
Kom hele vejen rundt om dit ejerskifte. Her på siden får du inspiration til at overveje både de personlige og de økonomiske...
24.11.17