Feedback Form

  

Oprettet: 09-09-2015

Model 8 – Ejerskifte ved spaltning og salg af selskaber

Denne model finder især anvendelse ved store virksomheder, der ønskes solgt, men hvor det ikke er muligt at finde en køber til den samlede virksomhed.

Denne model finder især anvendelse ved store virksomheder, der ønskes solgt, men hvor det ikke er muligt at finde en køber til den samlede virksomhed. Sælger kan i stedet forsøge at opdele virksomheden og sælge den i mindre enheder. Model 8 giver et eksempel på, hvordan en sådan opdeling kan ske ved anvendelse af spaltning af selskaber.

Det kræver stor planlægning for sælger at få opdelt sin virksomhed på den mest fordelagtige måde, og derfor er planlægning i god tid en vigtig forudsætning. I visse situationer skal der indhentes tilladelser fra diverse myndigheder, og det kan også komme på tale, at der skal ske udstykning af eksisterende ejendom.

Det er muligt for sælger at spalte virksomheden fra – fx hvis der skal ske fysisk opdeling af en ejendom (biogasanlæg, vindmøller).

Når man anvender model 8, skal man være opmærksom på at få planlagt spaltningen og overdragelsen i god tid, ligesom man specielt skal være opmærksom på regler i landbrugsloven.

Fordele og ulemper

Fordele for sælger:

  • Ved opdeling af virksomheden i mindre dele bliver det muligt at sælge den, ligesom en eller flere købere kan nøjes med at overtage den del af virksomheden, de er interesserede i.
  • Ved generationsskifte indenfor familien kan flere børn tilgodeses ved at opdele virksomheden.

Ulemper for sælger:

  • Ejer 1’s holdingselskab kan som udgangspunkt først sælge aktierne eller anparterne i driftsselskaberne efter 3 års ejertid – så modellen kræver god planlægning.
  • Der kan opstå problemer med landbrugsloven i forbindelse med bygningsløse ejendomme.

Variationsmuligheder – alternativer

Model 8 kan varieres på flere måder. Man kan forestille sig en situation, hvor sælger ikke har etableret en holdingkonstruktion, jf. model 7, og hvor det derfor er driftsselskabet, der spaltes i flere selskaber, som hver især har en selvstændig aktivitet. Herefter sælges de enkelte selskaber til køberne. Det vil ofte forekomme, at sælger har valgt at etablere en holdingkonstruktion før spaltningen, og i nævnte tilfælde kan det både være holdingselskabet og driftsselskabet (datterselskabet), der spaltes.

Sidst bekræftet: 09-09-2015 Oprettet: 09-09-2015 Revideret: 09-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Team Selskaber


Af samme forfatter

Tredjemandsbestemt særeje
Generationsskifter af landbrugsejendomme inden for familien sker ofte ved gave eller arv. Gavegiver eller arvelader kan bes...
09.12.19
SKATM-2019-26-04. Stutteri og galopheste var privat aktivitet. Ikke momsfradrag. Ikke reklameudgift
Stutteri med galopheste var ikke erhvervsmæssigt drevet. Aktiviteten havde heller ikke karakter af økonomisk virksomhed, hv...
28.06.19
SKATM-2019-26-03. Travstutteri og landbrug. Væsentlig omlægning. Ej erhvervsmæssig drift
Driften af et landbrug med travstutteri skulle vurderes særskilt henholdsvis før og efter en omlægning, som havde haft væse...
28.06.19
SKATM-2019-26-02. Stutteri med travheste. Opstartsperiode. Erhvervsmæssigt drevet
Et travstutteri blev anerkendt som erhvervsmæssigt drevet. Driften var i de pågældende år i en opstartsfase, og efter en in...
28.06.19
SKATM-2019-19-03. Værdiansættelse efter 15 % regel uanset videresalg til kommune
Ved overdragelse af en landbrugsejendom i levende live skal skatteforvaltningen acceptere en værdiansættelse til +/- 15 %. ...
28.06.19