Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 04-01-2017

Information til landmand - sælger  

Oprettet: 07-09-2015

Omstrukturering

Inden ejerskiftet påbegyndes er det vigtigt at have den rigtige ejerstruktur. Hvis virksomheden drives i personligt regi, kan det derfor komme på tale at omdanne virksomheden til et selskab, inden ejerskiftet påbegyndes.

Hvis virksomheden allerede drives i selskabsform, kan det være hensigtsmæssigt at etablere et holdingselskab over driftsselskabet, eller det kan være, at der er ejendomme eller sekundære aktiviteter, som bør udskilles i selvstændige selskaber, inden ejerskifteprocessen sættes i gang.

Fælles for de nævnte omstruktureringer er, at de ofte kan gennemføres uden beskatning. Det kræver dog ofte nogle år at få tingene på plads (eksempelvis fordi der ofte skal indhentes godkendelser fra SKAT). Derfor er det vigtigt, at overvejelser om omstruktureringer sættes i gang så tidligt som muligt.

Mere information om virksomhedsformer

Denne folder giver dig overblik over virksomhedsformerne.

Mere information om omstrukturering

Læs mere om, hvilke overvejelser du skal gøre dig i forbindelse med omstrukturering.

Flere overvejelser

Læs mere om de vigtigste overvejelser i forbindelse med et ejer- eller generationsskifte.

Vælg et blad og læs om øvrige overvejelser…

Sidst bekræftet: 29-08-2016 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Skattekonsulent

Christian Homilius

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-13-23. Efterfølgende tilladelse til omstrukturering gennemført efter de objektive regler uden tilladelse
Skattefri omstrukturering. Afgørelsen beskriver en af mange muligheder for med tilbagevirkende kraft at komme ud af det 3-å...
27.03.20
SKATM-2020-13-22. Indbyrdes aktionæraftale om overdragelse af værdifulde aktier for 1 kr.
4 aktionærer ejede hver sit holdingselskab, der igen ejede 25 % af det fælles driftselskab. Aktionærerne ville lave en afta...
27.03.20
SKATM-2020-13-20. Gevinst og tab på fordringer efter lagerprincippet. Kun fradrag hvis manglende betalingsevne. Ikke hvis manglende betalingsvilje
Et selskab "fratrak" 15 mio. kr. som tab på fordringer efter lagerprincippet. Tabet relaterede sig til en tvist med en kund...
20.03.20
SKATM-2020-13-19. Fars aktieoverdragelse med aftalt forlods udbytteret fra børnenes aktier. Succession
En far overdrog aktier til 3 døtre med succession. Faderens eneste vederlag skulle bestå i en forlods udbytteret fra det se...
20.03.20
SKATM-2020-13-18. Generel indberetning af alle ”kontrollerede transaktioner”
Som bekendt skal alle selskaber fra og med indkomståret 2019 foretage en fuld indberetning af samtlige ”kontrollerede trans...
12.03.20

Læs også