Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 04-01-2017

Information til landmand - sælger  

Oprettet: 07-09-2015

Omstrukturering

Inden ejerskiftet påbegyndes er det vigtigt at have den rigtige ejerstruktur. Hvis virksomheden drives i personligt regi, kan det derfor komme på tale at omdanne virksomheden til et selskab, inden ejerskiftet påbegyndes.

Hvis virksomheden allerede drives i selskabsform, kan det være hensigtsmæssigt at etablere et holdingselskab over driftsselskabet, eller det kan være, at der er ejendomme eller sekundære aktiviteter, som bør udskilles i selvstændige selskaber, inden ejerskifteprocessen sættes i gang.

Fælles for de nævnte omstruktureringer er, at de ofte kan gennemføres uden beskatning. Det kræver dog ofte nogle år at få tingene på plads (eksempelvis fordi der ofte skal indhentes godkendelser fra SKAT). Derfor er det vigtigt, at overvejelser om omstruktureringer sættes i gang så tidligt som muligt.

Mere information om virksomhedsformer

Denne folder giver dig overblik over virksomhedsformerne.

Mere information om omstrukturering

Læs mere om, hvilke overvejelser du skal gøre dig i forbindelse med omstrukturering.

Flere overvejelser

Læs mere om de vigtigste overvejelser i forbindelse med et ejer- eller generationsskifte.

Vælg et blad og læs om øvrige overvejelser…

Sidst bekræftet: 29-08-2016 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Skattekonsulent

Christian Homilius

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2019-13-40. Absolut sidste chance for at sælge aktier med HOVEDAKTIONÆRNEDSLAG
Et udkast til lovforslag fjerner det såkaldte hovedaktionærnedslag med virkning for afståelser den 1. februar 2020 eller se...
06.12.19
SKATM-2019-13-39. Forlængelse af forfaldent aktionærlån var etablering af nyt aktionærlån
En fars lån på 12 mio. kr. hos et selskab ejet sammen med sønnerne forfaldt den 31. december 2013. Lånet blev ikke indfriet...
06.12.19
SKATM-2019-13-38. Udnyttelse af gammel køberet til kurs pari kunne ikke anerkendes i gavemiljø
Mellem en far og dennes søn var der i 1993 indgået en køberetsaftale vedr. overtagelse af aktier til kurs pari. Ved udnytte...
06.12.19
SKATM-2019-13-37. Salg af fast ejendom fra selskab til aktionær
En eneaktionær ville købe et udlejet parcelhus ud af sit selskab. Overdragelsesprisen blev fastsat til den offentlige ejend...
29.11.19
SKATM-2019-13-36. Indberetning af medarbejderaktieordninger og investorfradrag
Senest 20. januar 2020 skal der ske indberetning af medarbejderaktieordninger og kapitalindskud i vækstvirksomheder, der er...
29.11.19

Læs også