Feedback Form

Information til landmand - sælger   

Oprettet: 07-09-2015

Selskabs- og aktionærbeskatning

Drives virksomheden i selskabsform er der mange måder at ejerskifte selskabet på, der ikke umiddelbart påvirker selskabets skattemæssige forhold. Er selskabet en del af en sambeskatningskreds, vil ejerskiftet have betydning for sambeskatningen.

Fortsætter du efter ejerskiftet i virksomheden som almindelig ansat, skal du være opmærksom på, at du skattemæssigt anses for at være hovedaktionær i 5 år efter ejerskiftet. 

Når virksomheder i selskabsform skal ejerskiftes skal du overveje, om du har den optimale ejerstruktur/koncernstruktur.  

Se endvidere under bladet ”Omstrukturering” i Ejerskifteblomsten.

Flere overvejelser

Læs mere om de vigtigste overvejelser i forbindelse med et ejer- eller generationsskifte.

Vælg et blad og læs om øvrige overvejelser…

Sidst bekræftet: 07-09-2015 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Skattekonsulent

Christian Homilius

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2019-13-40. Absolut sidste chance for at sælge aktier med HOVEDAKTIONÆRNEDSLAG
Et udkast til lovforslag fjerner det såkaldte hovedaktionærnedslag med virkning for afståelser den 1. februar 2020 eller se...
06.12.19
SKATM-2019-13-39. Forlængelse af forfaldent aktionærlån var etablering af nyt aktionærlån
En fars lån på 12 mio. kr. hos et selskab ejet sammen med sønnerne forfaldt den 31. december 2013. Lånet blev ikke indfriet...
06.12.19
SKATM-2019-13-38. Udnyttelse af gammel køberet til kurs pari kunne ikke anerkendes i gavemiljø
Mellem en far og dennes søn var der i 1993 indgået en køberetsaftale vedr. overtagelse af aktier til kurs pari. Ved udnytte...
06.12.19
SKATM-2019-13-37. Salg af fast ejendom fra selskab til aktionær
En eneaktionær ville købe et udlejet parcelhus ud af sit selskab. Overdragelsesprisen blev fastsat til den offentlige ejend...
29.11.19
SKATM-2019-13-36. Indberetning af medarbejderaktieordninger og investorfradrag
Senest 20. januar 2020 skal der ske indberetning af medarbejderaktieordninger og kapitalindskud i vækstvirksomheder, der er...
29.11.19