Information til landmand - sælger   

Oprettet: 07-09-2015

Selskabs- og aktionærbeskatning

Drives virksomheden i selskabsform er der mange måder at ejerskifte selskabet på, der ikke umiddelbart påvirker selskabets skattemæssige forhold. Er selskabet en del af en sambeskatningskreds, vil ejerskiftet have betydning for sambeskatningen.

Fortsætter du efter ejerskiftet i virksomheden som almindelig ansat, skal du være opmærksom på, at du skattemæssigt anses for at være hovedaktionær i 5 år efter ejerskiftet. 

Når virksomheder i selskabsform skal ejerskiftes skal du overveje, om du har den optimale ejerstruktur/koncernstruktur.  

Se endvidere under bladet ”Omstrukturering” i Ejerskifteblomsten.

Flere overvejelser

Læs mere om de vigtigste overvejelser i forbindelse med et ejer- eller generationsskifte.

Vælg et blad og læs om øvrige overvejelser…

Sidst bekræftet: 24-02-2020 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Skattekonsulent

Christian Homilius

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-13-23. Efterfølgende tilladelse til omstrukturering gennemført efter de objektive regler uden tilladelse
Skattefri omstrukturering. Afgørelsen beskriver en af mange muligheder for med tilbagevirkende kraft at komme ud af det 3-å...
27.03.20
SKATM-2020-13-22. Indbyrdes aktionæraftale om overdragelse af værdifulde aktier for 1 kr.
4 aktionærer ejede hver sit holdingselskab, der igen ejede 25 % af det fælles driftselskab. Aktionærerne ville lave en afta...
27.03.20
SKATM-2020-13-20. Gevinst og tab på fordringer efter lagerprincippet. Kun fradrag hvis manglende betalingsevne. Ikke hvis manglende betalingsvilje
Et selskab "fratrak" 15 mio. kr. som tab på fordringer efter lagerprincippet. Tabet relaterede sig til en tvist med en kund...
20.03.20
SKATM-2020-13-19. Fars aktieoverdragelse med aftalt forlods udbytteret fra børnenes aktier. Succession
En far overdrog aktier til 3 døtre med succession. Faderens eneste vederlag skulle bestå i en forlods udbytteret fra det se...
20.03.20
SKATM-2020-13-18. Generel indberetning af alle ”kontrollerede transaktioner”
Som bekendt skal alle selskaber fra og med indkomståret 2019 foretage en fuld indberetning af samtlige ”kontrollerede trans...
12.03.20