Information til landmand - sælger   

Oprettet: 07-09-2015

Selskabs- og aktionærbeskatning

Drives virksomheden i selskabsform er der mange måder at ejerskifte selskabet på, der ikke umiddelbart påvirker selskabets skattemæssige forhold. Er selskabet en del af en sambeskatningskreds, vil ejerskiftet have betydning for sambeskatningen.

Fortsætter du efter ejerskiftet i virksomheden som almindelig ansat, skal du være opmærksom på, at du skattemæssigt anses for at være hovedaktionær i 5 år efter ejerskiftet. 

Når virksomheder i selskabsform skal ejerskiftes skal du overveje, om du har den optimale ejerstruktur/koncernstruktur.  

Se endvidere under bladet ”Omstrukturering” i Ejerskifteblomsten.

Flere overvejelser

Læs mere om de vigtigste overvejelser i forbindelse med et ejer- eller generationsskifte.

Vælg et blad og læs om øvrige overvejelser…

Sidst bekræftet: 07-09-2015 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Skattekonsulent

Christian Homilius

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-13-04. Succession i aktier, passiv kapitalanbringelse i solceller
LSR stadfæstede Skatterådets svar om, at investering i solceller gennem et P/S var passiv kapitalanbringelse. Dermed kunne ...
27.01.20
SKATM-2020-13-03. Fjernelsen af HOVEDAKTIONÆRNEDSLAGET. Sidste nyt
Et udkast til lovforslag fjerner det såkaldte hovedaktionærnedslag med virkning for afståelser den 1. februar 2020 eller se...
27.01.20
SKATM-2020-13-02. Skattefri virksomhedsomdannelse kan nu ordnes elektronisk
Man kan nu sende alle lovpligtige dokumenter via skat.dk, når man laver en skattefri virksomhedsomdannelse.
24.01.20
SKATM-2019-13-44. Tandlæger der var interessenter i et I/S, var ikke selvstændigt erhvervsdrivende
Tandlægerne A og B solgte deres tandlægepraksis til selskab G3 A/S. Herefter stiftedes et Tandlæge I/S med G3 A/S, A og B s...
20.12.19