Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 24-02-2018

Information til landmand - sælger   

Oprettet: 07-09-2015

Sociale ydelser

Hvis du og din evt. medarbejdende ægtefælle har nået efterløns- eller folkepensionsalderen, kan reglerne om folkepension og efterløn have betydning i forbindelse med generationsskiftet.

Er der genvundne afskrivninger og ejendomsavance i forbindelse med salget, kan det medføre, at du og din ægtefælle måske mister folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg i et helt år. Skal du og evt. medarbejdende ægtefælle på efterløn, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler om ophør herunder salg, bortforpagtning og ægtefælleudtræden. 

Mere information om socialjura

Læs mere om socialjuridiske overvejelser.

Flere overvejelser

Læs mere om de vigtigste overvejelser i forbindelse med et ejer- eller generationsskifte.

Vælg et blad og læs om øvrige overvejelser…

Sidst bekræftet: 07-09-2015 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Team Personer


Af samme forfatter

Nye satser for socialøkonomi
Se de nye beløbssatser for dagpenge, pension, fleksjob mv. for 2020.
09.12.19
Aftale om finansloven med fokus på socialjura og ansættelsesret
Aftalen omhandler bl.a. social dumpning og international rekruttering, afskaffelse af opholdskrav for ret til dagpenge samt...
06.12.19
Kørekort til udenlandske praktikanter
Udenlandske praktikanter anses ikke for at have sædvanlig bopæl i Danmark, hvorfor der ikke er krav om ombytning at kørekor...
02.12.19
Ansættelseskontrakter – rettelser
Der er tilføjet et afsnit i ansættelseskontrakterne vedr. modregning i løn for mistet sygedagpengerefusion.
02.12.19
Ændring af satser for social pension 2019
Nye satser i forhold til folkepension og førtidspension for 2019 er udkommet – med tilbagevirkende kraft for hele 2019.
22.11.19