Information til landmand - sælger  

Oprettet: 07-09-2015

Succession

Ved overdragelse af virksomheden til dit barn, barnebarn, en søskende, din nevø eller niece eller til en nær medarbejder er der mulighed for, at køberen indtræder i dine skattemæssige forhold vedrørende virksomheden.

Dette kaldes succession og har den betydning, at overdragelsen ikke udløser betaling af skat. I stedet overtager køberen den skat, der hviler på virksomheden (kaldet den latente skattebyrde).

Køberen vil selvfølgelig have en kompensation for at overtage skattebyrden. Der findes flere måder at lave en sådan kompensation på. En af måderne er at give en gave, hvor der ved beregning af gaveafgiften gives en såkaldt passivpost, således at gaveværdien fastsættes under hensyn til, at der overtages en latent skatteforpligtelse. Det er også muligt at give et nedslag i prisen.

Få overblik over hvem, der er omfattet af reglerne om gaveafgift, og som kan værdiansætte en fast ejendom efter 15 pct. reglen samt hvem, der kan overtage en virksomhed med succession efter Kildeskattelovens § 33 C.

Mere information om succession

Læs mere om succession.

Flere overvejelser

Læs mere om de vigtigste overvejelser i forbindelse med et ejer- eller generationsskifte.

Vælg et blad og læs om øvrige overvejelser…

Sidst bekræftet: 23-08-2017 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-19-01. Værdiansættelse af ejendom i dødsbo. Ændring uden vurdering
Skattestyrelsen havde ændret i et dødsbos værdiansættelse af en fast ejendom uden sagkyndig vurdering. Landsretten fastslår...
10.01.20
SKATM-2019-19-07. Værdiansættelse af erhvervsejendom i dødsbo. Sagkyndig vurdering. Særlige omstændigheder
Afholdelse af 9,1 mio. kr. i renoveringsomkostninger på en hotelejendom vurderet til 28 mio. kr. udgjorde sådanne særlige o...
20.12.19
Nyt beregningsværktøj: Få styr på dit økonomiske behov, når du går på pension
Når talen falder på pension, er et centralt spørgsmål: Hvor meget skal jeg spare op?
16.12.19
SKATM-2019-12-02. Udbetaling fra andelshaverkonto ved udtræden. Retserhvervelse. Beskatningstidspunkt
En andelshaverkonto skulle udbetales årligt med 1/5. Repræsentantskabet skulle årligt træffe beslutning om udbetaling, unde...
13.12.19
SKATM-2019-19-06. Nedslag for latent skat. Kursværdi. Nedsættelse af gaveafgift
En landmand overdrog en andel på 20 pct. af sin landbrugsvirksomhed med succession til sin søn. Nedslaget for at overtage d...
13.12.19

Læs også