Feedback Form

Information til landmand - sælger  

Oprettet: 07-09-2015

Succession

Ved overdragelse af virksomheden til dit barn, barnebarn, en søskende, din nevø eller niece eller til en nær medarbejder er der mulighed for, at køberen indtræder i dine skattemæssige forhold vedrørende virksomheden.

Dette kaldes succession og har den betydning, at overdragelsen ikke udløser betaling af skat. I stedet overtager køberen den skat, der hviler på virksomheden (kaldet den latente skattebyrde).

Køberen vil selvfølgelig have en kompensation for at overtage skattebyrden. Der findes flere måder at lave en sådan kompensation på. En af måderne er at give en gave, hvor der ved beregning af gaveafgiften gives en såkaldt passivpost, således at gaveværdien fastsættes under hensyn til, at der overtages en latent skatteforpligtelse. Det er også muligt at give et nedslag i prisen.

Få overblik over hvem, der er omfattet af reglerne om gaveafgift, og som kan værdiansætte en fast ejendom efter 15 pct. reglen samt hvem, der kan overtage en virksomhed med succession efter Kildeskattelovens § 33 C.

Mere information om succession

Læs mere om succession.

Flere overvejelser

Læs mere om de vigtigste overvejelser i forbindelse med et ejer- eller generationsskifte.

Vælg et blad og læs om øvrige overvejelser…

Sidst bekræftet: 23-08-2017 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-26-04. Stutteri og galopheste var privat aktivitet. Ikke momsfradrag. Ikke reklameudgift
Stutteri med galopheste var ikke erhvervsmæssigt drevet. Aktiviteten havde heller ikke karakter af økonomisk virksomhed, hv...
28.06.19
SKATM-2019-26-03. Travstutteri og landbrug. Væsentlig omlægning. Ej erhvervsmæssig drift
Driften af et landbrug med travstutteri skulle vurderes særskilt henholdsvis før og efter en omlægning, som havde haft væse...
28.06.19
SKATM-2019-26-02. Stutteri med travheste. Opstartsperiode. Erhvervsmæssigt drevet
Et travstutteri blev anerkendt som erhvervsmæssigt drevet. Driften var i de pågældende år i en opstartsfase, og efter en in...
28.06.19
SKATM-2019-19-03. Værdiansættelse efter 15 % regel uanset videresalg til kommune
Ved overdragelse af en landbrugsejendom i levende live skal skatteforvaltningen acceptere en værdiansættelse til +/- 15 %. ...
28.06.19
SKATM-2019-26-01. Hesteopdræt. Ikke fornøden intensitet. Fagligt kontingent
Hestehold med 3 heste, der havde givet meget små indtægter, blev ikke anset for drevet med fornøden intensitet og fradrag n...
28.06.19

Læs også