Feedback Form

  

Oprettet: 20-06-2018

Den skattemæssige behandling af tilskud, herunder tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet

Når man ansøger om og modtager støtte, er det vigtigt at være opmærksom på de skattemæssige forhold.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 20-06-2018 Oprettet: 20-06-2018 Revideret: 20-06-2018

Forfatter

Jura og Skat
Senior Tax Manager

Jens Jul Jacobsen

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2018-19-06. Kursværdi af latent skat ved overdragelse med succession, nedslag i handelspris
Landsskatteretten fandt, at kursværdien af latent skat ved kompensation efter KSL § 33 C, konkret kunne ansættes til kurs 8...
13.11.18
SKATM-2018-19-05. Anvendelsen af vurderingen +/- 15 % er ikke mulig under særlige omstændigheder
Landsskatteretten fandt, at der ved overdragelse kunne tages udgangspunkt i 85 % af ejendomsværdien, uanset at ejendommen v...
13.11.18
SKATM-2018-14-14. Genoptagelse vedrørende investeringsbeviser ikke mulig
2009 og 2010 kunne ikke genoptages ekstraordinært, så der kunne gives fradrag for tab på investeringsbeviser.
26.10.18
SKATM-2018-14-13. Ansættelse ikke mulig grundet fristoverskridelse
Landsskatteretten fandt ikke, at SKAT kunne anvende SKFVL § 27, stk. 1, nr. 2, om direkte følger for et andet indkomstår, i...
26.10.18
SKATM-2018-14-12. Retssagsvejledning
Skatteministeriet har udgivet en vejledning om de overordnede principper for behandlingen af retssager om skatte- og afgift...
26.10.18