Oprettet: 29-04-2011
Revideret: 03-02-2020

Avlsmæssig udvikling hos kødkvæg

Efter beregning af avlsværditallene i februar 2020 er det undersøgt, hvilken fremgang de enkelte racer har haft på hhv, kort (tabel 1) og lang sigt (tabel 2)

Resultaterne i tabel 1 vil især for de antalsmæssigt små racer være noget påvirket af tilfældige udsving.

Tabel 1 Avlsmæssig forskel mellem dyr født i 2017 og 2018

Race S FRG KLVN FDS MLK VKST SLG EKST
Simmental 1.2 -0.2 -0.7 1.4 0.4 0.6 1.0 0.4
Highland Cattle 0.8 -0.2 -0.5 0.2 -0.2 1.3 2.1 0.3
Dexter 0.3 0.6 -0.3 0.7 0.1 -1.5 0.6 -0.8
Aberdeen Angus 1.0 -0.1 0.0 0.5 1.2 1.5 0.3 1.5
Hereford 0.6 -0.7 -0.1 1.1 -0.4 0.8 0.4 0.4
Piemontese 2.9 2.0 -1.0 -0.4 -0.3 3.7 -0.8 -0.6
Blonde d’Aquitaine 0.7 -0.5 -0.5 1.1 0.1 0.1 1.2 0.1
Korthorn 0.3 1.7 1.1 -1.9 1.2 0.1 0.7 0.2
Charolais 2.3 -1.6 -0.1 1.8 1.9 1.4 0.8 1.7
Limousine 1.7 -0.2 0.0 0.5 0.4 1.5 1.1 1.8
Dansk Blåkvæg 1.7 -0.9 0.5 0.3 -2.3 2.0 1.0 1.5

Tabel 2 viser den beregnede avlsmæssige fremgang på langt sigt, Tabellen viser den gennemsnitlige genetiske ændring (forbedring/tilbagegang) siden 2013 udtrykt i indeksenheder,

Tabel 2 Gennemsnitlig årlig ændring i perioden 2013-2019

Race S FRG KLVN FDS MLK VKST SLG EKST
Simmental 1.3 -0.1 -0.5 0.5 0.2 1.0 1.2 0.9
Highland Cattle 1.4 0.4 0.0 0.8 0.9 0.8 1.3 0.5
Dexter 0.4 0.2 -0.1 0.3 0.0 -0.1 0.5 0.9
Aberdeen Angus 1.3 -0.1 -0.1 1.0 1.2 0.9 0.8 1.5
Hereford 1.6 -0.4 -0.3 1.7 0.9 1.2 0.9 1.8
Piemontese 0.4 0.6 0.2 -0.9 -0.2 0.9 -0.2 -0.3
Blonde d’Aquitaine 0.3 -0.3 0.3 -0.2 -0.1 0.2 0.5 -0.2
Korthorn 0.7 0.1 0.6 -0.3 0.0 0.4 0.9 1.0
Charolais 1.0 -0.4 0.0 0.5 0.5 0.7 0.4 0.9
Limousine 1.5 -0.1 0.1 0.7 0.2 1.0 0.9 1.6
Dansk Blåkvæg 1.2 -0.6 0.3 1.3 -0.6 -0.1 0.7 0.3

 

Sidst bekræftet: 03-02-2020 Oprettet: 29-04-2011 Revideret: 03-02-2020

Forfatter

HusdyrInnovation
Konsulent

Lisa Hein

Avlsværdivurdering, Kvæg


Af samme forfatter

Indeksberegninger i 2020
Se hvornår indeksberegningen ligger i løbet af året.
12.02.20
Hitliste med X-indekser - februar 2020
Hitliste med X-indekser for kødkvægstyre brugt på malkekvæg
04.02.20
Hitliste over højeste avlsindekser for får og væddere - oktober 2019
Hitlisterne viser hvilke får og væddere, som har de højeste avlsindekser inden for hver race. Listerne kan bruges til at fo...
10.10.19
Produktionsresultater to-kryds
Vi kan nu vise, hvordan forskellige krydsningskombinationer klarer sig under danske produktionsforhold over flere laktation...
05.03.19