Feedback Form

  

Oprettet: 29-04-2011
Revideret: 31-10-2017

Avlsmæssig udvikling hos kødkvæg

Efter beregning af avlsværditallene i november 2017 er det undersøgt, hvilken fremgang de enkelte racer har haft på hhv. kort (tabel 1) og lang sigt (tabel 2)

Resultaterne i tabel 1 vil især for de antalsmæssigt små racer være noget påvirket af tilfældige udsving.

Tabel 1 Avlsmæssig forskel mellem dyr født i 2015 og 2016

Race S FRG KLVN FDS MLK VKST SLG EKST
Simmental 2,9 -0,6 -0,1 0,8 1,0 2,5 2,4 2,4
Highland Cattle 1,4 0,1 0,1 1,2 0,6 0,1 1,1 1,3
Dexter 0,2 -0,9 -0,4 1,4 -1,0 -1,0 0,6 1,5
Aberdeen Angus 2,3 -0,6 -1,0 2,7 2,1 2,1 0,9 3,6
Hereford 2,4 -0,4 -0,3 1,9 1,3 1,8 0,8 2,7
Piemontese 1,3 0,3 1,4 -3,6 -0,8 3,1 -0,2 -0,4
Blonde d’Aquitaine 1,4 -0,3 0,6 0,3 0,1 1,4 0,5 0,3
Korthorn 0,7 0,3 0,2 0,9 1,4 -0,5 1,3 1,0
Charolais 1,3 -0,6 0,1 0,6 0,2 0,6 1,0 1,1
Limousine 1,8 -0,3 -0,1 0,9 0,3 1,5 1,3 1,7
Dansk Blåkvæg 0,8 -3,0 0,8 -0,4 -3,0 0,2 3,0 2,7

Tabel 2 viser den beregnede avlsmæssige fremgang på langt sigt. Tabellen viser den gennemsnitlige genetiske ændring (forbedring/tilbagegang) siden 2010 udtrykt i indeksenheder.

Tabel 2 Gennemsnitlig årlig ændring i perioden 2010-2017

Race S FRG KLVN FDS MLK VKST SLG EKST
Simmental 1,2 0,0 -0,1 0,3 0,4 1,0 1,0 0,7
Highland Cattle 1,5 0,6 0,0 0,6 1,1 0,9 1,1 0,8
Dexter 0,0 -0,1 0,1 -0,1 -0,1 0,2 0,3 0,4
Aberdeen Angus 0,8 0,1 0,0 0,5 0,4 0,6 0,5 0,7
Hereford 1,7 -0,4 -0,4 1,7 0,6 1,2 0,6 2,2
Piemontese 0,2 0,1 0,3 -0,7 0,0 0,5 0,0 -0,1
Blonde d’Aquitaine 0,5 -0,1 0,3 0,0 0,0 0,5 0,4 -0,3
Korthorn 0,9 0,1 0,4 0,3 0,2 0,3 1,0 1,0
Charolais 0,9 -0,2 0,0 0,4 0,1 0,6 0,4 0,6
Limousine 1,4 0,0 0,1 0,5 0,4 1,0 0,6 1,5
Dansk Blåkvæg 0,7 -1,0 0,1 0,2 -0,2 0,5 0,8 0,5

 

Sidst bekræftet: 31-10-2017 Oprettet: 29-04-2011 Revideret: 31-10-2017

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Anders Fogh

HusdyrInnovation, Afkomstinspektører


Af samme forfatter

Hitliste med X-indekser - november 2017
Hitliste med X-indekser for kødkvægstyre brugt på malkekvæg
31.10.17
Krydsningsresultater - fødsel og slagtning - november 2017
Opgørelse på observerede niveauer for fødsels- og slagteresultater for kødkvægsracer, som optræder på listen med X-indeks.
31.10.17
Hitliste over højeste avlsindekser for får og væddere - oktober 2017
Hitlisterne viser hvilke får og væddere, som har de højeste avlsindekser inden for hver race. Listerne kan bruges til at fo...
30.10.17
Hitliste for Boer og Nubiske geder - oktober 2017
Hitlisterne er et katalog over geder samt ældre og yngre bukke med de højeste indekser inden for hver race. Hitlisterne kan...
30.10.17