Feedback Form

  

Oprettet: 29-04-2011
Revideret: 01-08-2019

Avlsmæssig udvikling hos kødkvæg

Efter beregning af avlsværditallene i august 2019 er det undersøgt, hvilken fremgang de enkelte racer har haft på hhv, kort (tabel 1) og lang sigt (tabel 2)

Resultaterne i tabel 1 vil især for de antalsmæssigt små racer være noget påvirket af tilfældige udsving.

Tabel 1 Avlsmæssig forskel mellem dyr født i 2017 og 2018

Race S FRG KLVN FDS MLK VKST SLG EKST
Simmental 3,3 -1,1 -1,6 3,2 1,7 2,4 2,6 1,7
Highland Cattle 0,5 -0,7 -0,4 -0,1 -0,4 0,8 2,7 0,4
Dexter 0,0 0,2 -0,3 0,7 0,0 -1,4 0,0 -1,5
Aberdeen Angus 3,1 -0,2 -0,6 2,9 3,7 3,4 0,9 6,2
Hereford 0,8 -0,8 0,0 1,1 0,1 0,8 0,3 0,2
Piemontese 1,4 2,5 -0,2 -0,8 0,1 2,1 -1,1 -0,9
Blonde d’Aquitaine 2,3 -2,3 -1,3 2,6 1,9 1,2 2,4 1,1
Korthorn 1,4 2,2 1,9 -2,3 1,0 0,8 1,8 1,2
Charolais 4,7 -4,0 -0,4 3,5 4,1 2,7 2,1 4,0
Limousine 2,8 -0,6 -0,3 1,3 0,9 2,2 1,9 3,1
Dansk Blåkvæg 2,1 -1,7 0,3 1,0 -2,6 1,3 2,1 2,6

Tabel 2 viser den beregnede avlsmæssige fremgang på langt sigt, Tabellen viser den gennemsnitlige genetiske ændring (forbedring/tilbagegang) siden 2013 udtrykt i indeksenheder,

Tabel 2 Gennemsnitlig årlig ændring i perioden 2013-2019

Race S FRG KLVN FDS MLK VKST SLG EKST
Simmental 1,3 -0,2 -0,3 0,5 0,4 1,0 1,3 0,9
Highland Cattle 1,5 0,3 0,0 0,7 0,9 0,7 1,6 0,6
Dexter 0,3 0,0 -0,1 0,3 0,0 -0,1 0,4 0,7
Aberdeen Angus 1,4 0,0 0,0 1,1 1,2 0,9 0,8 1,7
Hereford 1,9 -0,5 -0,1 1,6 0,9 1,2 1,0 1,5
Piemontese 0,3 0,5 0,4 -1,1 -0,1 0,8 -0,2 -0,3
Blonde d’Aquitaine 0,3 -0,3 0,3 -0,2 0,0 0,3 0,4 -0,1
Korthorn 0,9 0,2 0,8 -0,2 -0,1 0,5 1,1 1,3
Charolais 1,1 -0,5 0,0 0,5 0,6 0,7 0,5 0,9
Limousine 1,4 -0,2 0,0 0,7 0,3 1,0 0,9 1,5
Dansk Blåkvæg 1,0 -0,6 0,3 1,1 -0,5 0,0 0,7 0,3

 

Sidst bekræftet: 01-08-2019 Oprettet: 29-04-2011 Revideret: 01-08-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Afdelingsleder

Anders Fogh

HusdyrInnovation, Afkomsinspektører


Af samme forfatter

Hitliste over højeste avlsindekser for får og væddere - august 2019
Hitlisterne viser hvilke får og væddere, som har de højeste avlsindekser inden for hver race. Listerne kan bruges til at fo...
28.08.19
Hitliste for Boer og Nubiske geder - august 2019
Hitlisterne er et katalog over geder samt ældre og yngre bukke med de højeste indekser inden for hver race. Hitlisterne kan...
28.08.19
INTERBULL breeding values calculated august 2019
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet pr. 13. august 2019
27.08.19
Avlsværdital for ydelse fra udenlandsk information - august 2019
INTERBULL har i august 2019 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- og...
22.08.19
Hitliste med X-indekser - august 2019
Hitliste med X-indekser for kødkvægstyre brugt på malkekvæg.
13.08.19