Oprettet: 20-03-2002

Hvilke dyr kommer på hitlisterne

Formålet med hitlisterne er at give en opdateret oversigt over racens bedste avlsdyr og formålet med listerne med insemineringstyre er, at vise de seneste avlsværdital for tyre med meget afkom.

Søgefunktionerne giver mulighed for at finde de køer og tyre som har de højeste avlsværdital ud fra de givne forudsætninger, samt finde avlsværdital på specifikke dyr eller dyr i afkomsgrupper. Det er kun muligt at finde dyr som optræder på hitlisterne.

For både køer og tyre skal S-indekset være over 90 og sikkerheden over 10%, dog maksimum 1.500 dyr pr. køn for hver race. Begrænsningen på max. 1.500 dyr bevirker, at mini­mumsgrænsen for S-indekset reelt bliver større end 90 hos de antalsmæssigt store racer.

Tyre er med på listen hvis de opfylder et af følgende krav:

  • Levende
  • Afgået for mindre end 1 år siden og har afkom som er født indenfor de sidste 2 år
  • Afgået for mere end 1 år siden og har mere end 50 afkom født indenfor de sidste 2 år

Tyre som er afgået har ikke angivet en ejer.

Køer og kvier er kun med på listen hvis de er levende.

Sidst bekræftet: 06-03-2017 Oprettet: 20-03-2002 Revideret: 20-03-2002

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Anders Fogh

Afkomsinspektører


Af samme forfatter

Anvendelsen af kønssorteret sæd i Danmark - februar 2020
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - februar 2020.
13.02.20
Årsstatistik Avl - 2018/19
33. udgave af ”Årsstatistikken, Avl” med beskrivelse af avlsmæssige analyser, indsamlet og beregnet for kvægavlsforeningsej...
09.01.20
INTERBULL breeding values calculated december 2019
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet pr. 3. december 2019
10.12.19
Avlsværdital for ydelse fra udenlandsk information - december 2019
INTERBULL har i december 2019 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- ...
09.12.19
Gå ikke på kompromis med genetikken, når du bruger pollede tyre
Brug kun pollede tyre hvis de har samme NTM som de tyre du alternativt ville have valgt. Når du bruger pollede tyre, skal d...
08.11.19