Oprettet: 20-03-2002

Hvilke dyr kommer på hitlisterne

Formålet med hitlisterne er at give en opdateret oversigt over racens bedste avlsdyr og formålet med listerne med insemineringstyre er, at vise de seneste avlsværdital for tyre med meget afkom.

Søgefunktionerne giver mulighed for at finde de køer og tyre som har de højeste avlsværdital ud fra de givne forudsætninger, samt finde avlsværdital på specifikke dyr eller dyr i afkomsgrupper. Det er kun muligt at finde dyr som optræder på hitlisterne.

For både køer og tyre skal S-indekset være over 90 og sikkerheden over 10%, dog maksimum 1.500 dyr pr. køn for hver race. Begrænsningen på max. 1.500 dyr bevirker, at mini­mumsgrænsen for S-indekset reelt bliver større end 90 hos de antalsmæssigt store racer.

Tyre er med på listen hvis de opfylder et af følgende krav:

  • Levende
  • Afgået for mindre end 1 år siden og har afkom som er født indenfor de sidste 2 år
  • Afgået for mere end 1 år siden og har mere end 50 afkom født indenfor de sidste 2 år

Tyre som er afgået har ikke angivet en ejer.

Køer og kvier er kun med på listen hvis de er levende.

Sidst bekræftet: 06-03-2017 Oprettet: 20-03-2002 Revideret: 20-03-2002

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Anders Fogh

Avlsværdivurdering, Kvæg


Af samme forfatter

Angus er et godt alternativ ved krydsning af malkekvæg
Anguskrydsninger giver færre kælvningsproblemer, 1 pct. lavere kodødelighed end renracede Holstein kælvninger og en bedre s...
01.05.20
INTERBULL breeding values calculated april 2020
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet pr. 7. april 2020
06.04.20
Avlsværdital for ydelse fra udenlandsk information - april 2020
INTERBULL har i april 2020 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- og ...
02.04.20
Antal krydsningskalve for forskellige far og morracer
Statistik over krydsningskalve med en mor som er malkeko og en far som er en kødkvægstyr. Grundlaget er alle levendefødte k...
04.03.20
Anvendelsen af kønssorteret sæd i Danmark - februar 2020
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - februar 2020.
13.02.20