Oprettet: 14-08-2002
Revideret: 08-11-2010

Redigering af data fra vejebesætninger

Formålet med denne beskrivelse er at give et overblik over, hvilke data der anvendes i avlsværdivurderingen og ikke mindst, hvilke data som ikke anvendes.

Afstamning
Der bruges kun data fra dyr, som er renracede.  

Vejninger
Efter 1990 skal dyret være vejet ved 200 dage og 365 dage i den besætning, hvor dyret er født, for at hhv. 200 og 365 dages vægten anvendes i avlsværdivurderingen. Dette gælder dog ikke for kalve født efter ægtransplantation, hvor vægtene anvendes, selv om dyret er flyttet. For dyr født før 1990 er der ingen krav om, at dyret i opdrætningsperioden skal være vejet i sammen besætning for at vægtene anvendes.

Fødselsvægte anvendes ikke, hvis kalven er født som et resultat af en ægtransplantation.

200 dages vejninger anvendes, hvis dyret er vejet mellem 140-260 dages alderen. Desuden skal vægten være mellem 50-600 kg.

365 dages vejninger anvendes, hvis dyret er vejet mellem 290-425 dages alderen. Desuden skal vægten være mellem 100-850 kg.

Hvis en tyr er individprøvet, anvendes indgangsvægten og 365-dagesvægten som registreres på individprøven. Hvis dyret er vejet i fødselsbesætningen, anvendes disse vægte ikke.

Slagtevægte for malkekvægskrydsninger og renracede kødkvægskalve anvendes, hvis kalvene er slagtet, når de er ældre end 183 dage og yngre end 730 dage. Samtidig skal nettotilvæksten være større end 100 g/dag og mindre end 1200 g/dag for malkekvægskrydsninger. For renracede kødkvægsdyr skal nettotilvæksten være større end 100 g/dag og mindre end 1500 g/dag.

Frugtbarhed
Kælvningsintervallet anvendes, hvis det er længere end 240 dage og kortere end 1460 dage. For donorkøer anvendes det beregnede kælvningsinterval ikke.

Kælvning/ fødsel
Angivelse af livskraft ved og efter fødsel, fødselsforløb og fødselsvægt anvendes ikke, hvis dyret er født efter en ægtransplantation.

Hvis kalven er flyttet eller slagtet, inden den er 183 dage gammel, anvendes registreringer af livskraft efter kælvning ikke.

Slagtedata
Registreringer af slagteform anvendes for malkekvægskrydsninger og renracede kødkvægskalve. Malkekvægskrydsningerne skal være ældre end 183 dage og yngre end 730 dage. Kødkvægskalve skal være ældre end 183 dage og yngre end 1095 dage ved slagtning.

For at undgå anvendelse af klassificeringer af foldtyre og køer som har kælvet anvendes ikke data for handyr som selv har afkom og hundyr som har kælvet før slagtning.

Kåringer
Alle kåringer anvendes.

Sidst bekræftet: 31-07-2014 Oprettet: 14-08-2002 Revideret: 08-11-2010

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Anders Fogh

Avlsværdivurdering, Kvæg


Af samme forfatter

Angus er et godt alternativ ved krydsning af malkekvæg
Anguskrydsninger giver færre kælvningsproblemer, 1 pct. lavere kodødelighed end renracede Holstein kælvninger og en bedre s...
01.05.20
INTERBULL breeding values calculated april 2020
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet pr. 7. april 2020
06.04.20
Avlsværdital for ydelse fra udenlandsk information - april 2020
INTERBULL har i april 2020 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- og ...
02.04.20
Antal krydsningskalve for forskellige far og morracer
Statistik over krydsningskalve med en mor som er malkeko og en far som er en kødkvægstyr. Grundlaget er alle levendefødte k...
04.03.20
Anvendelsen af kønssorteret sæd i Danmark - februar 2020
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - februar 2020.
13.02.20